Údolím lásky BOŽICE

Typ: naučná stezka, vhodná pro pěší, pro cyklisty i terénnější kočárky (pouze za sucha)
Délka trasy: cca 5,4 km / 4,3 km / 2,2 km (okruh)
Náročnost: lehká
Terén: přírodní, místy nezpevněný
Zaměření: příroda
Počet zastavení: 1
Vybudováno roku: 2007 

Naučná a relaxační stezka prochází malebným údolím Příčního potoka (zařazeno do soustavy chráněných území NATURA 2000), podél břehů rybníků Horní Karlov, Prostřední Karlov a Božický rybník, a také přírodní rezervací Karlov. Romantické přírodní scenérie pojmenovaly i zdejší Údolí lásky, kde v jarních měsících vykvétají koberce sněženek a prvosenek. Je možné si vybrat ze 3 různě dlouhých okruhů, které vedou turisticky příjemným a nenáročným terénem. Naučná stezka však není všude udržována, a tak má místy poněkud divočejší charakter...

  • Velký poznávací okruh (5,4 km): začíná u budovy vlakového nádraží (zastávka Božice u Znojma) a pokračuje na východ po pěšinách a polních cestách k Přírodní rezervaci Karlov, na hráz rybníka Prostřední Karlov a k Hraběcí studánce z roku 1810. Po pohodlné lesní cestě pak dojdete k rybníku Horní Karlov a pokračovat pak budete podél potoka, kolem zemědělské usedlosti až k hrázi Božického rybníka, kde jsou příjemná odpočinková místa. Odtud vás pak okružní trasa dovede zpět na vlakové nádraží.
  • Karlovský poznávací okruh (4,3 km): trasa je prakticky totožná, jen na jejím závěru nedojdete až k Božickému rybníku a cestu si zkrátíte od zemědělské usedlosti po místní silnici přímo na nádraží.
  • Božický poznávací okruh (2, 2 km): od budovy vlakového nádraží (zastávka Božice u Znojma) se vydáte západním směrem, přes borové a listnaté lesy, až k okraji hráze revitalizovaného Božického rybníka. Zde najdete příjemná místa k odpočinku. Po zpevněné polní cestě podél Příčního potoka pak listnatým lesem dojdete až k zemědělské usedlosti a po místní silnici se vrátíte zpět na nádraží.


MAS Hrušovansko, z. s.

Nám. Míru 9
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou