Karlov a Velký Karlov

Přírodní rezervaci Karlov na Hrušovansku zdobí převážně původní lesy s převládajícími duby a habry táhnoucí se podél Příčního potoka jižně od Božic. Rezervace patří mezi nejstarší na Znojemsku. Rostou zde vzácné druhy rostlin a na místní porost je vázána řada ohrožených živočišných druhů. Na jaře ve zdejším romantickém Údolí lásky, kterým vede stejnojmenná naučná stezka, můžete obdivovat kvetoucí koberce sněženek a prvosenek. Na trase dlouhé asi 5 km můžete nerušeně pozorovat zdejší faunu a floru, a to nejen v Přírodní rezervaci Karlov, ale i v okolí Božického rybníka nebo rybníků Horní Karlov a Prostřední Karlov.

Necelé 2 km jižně pak můžete zavítat i do Lesoparku Velký Karlov. Oproti divočejšímu rázu přírodní rezervace Karlov je zdejší příroda zkultivovaná rukama oborníků. Z původní zarostlé podmáčené krajiny mokřadního typu vznikl velmi příjemný lesopark o rozloze necelé 3 hektary lemující východní část zástavby obce Velký Karlov. Díky vysoké hladině spodní vody zde vznikla drobná vodní jezírka a koryto potoka, které překračují dřevěné lávky. Vycházkový okruh lemují zastavení s odpočívadly a informačními tabulemi o zdejší fauně i flóře. Nechybí ani prvky, které oceníte zejména s dětmi, např. lesní tělocvična, vodník hlídající vodní pramen anebo místa vhodná k pořádání pikniků v přírodě.

MAS Hrušovansko, z. s.

Nám. Míru 9
671 67 Hrušovany nad Jevišovkou