Městys ŠTÍTARY

Městys Štítary měl pozoruhodnou ale pohnutou historii. Dnes je v katastru obce jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblastí Znojemska – Vranovskou pláž na Vranovské přehradě, výstižně přezdívané "Moravský Jadran".

Štítary patří mezi nejstarší obce Znojemska, existovaly pravděpodobně již kolem roku 1000, ale z té doby se mnoho pramenů nedochovalo. První ověřenou zmínkou je listina z roku 1346, kterou Karel IV., král český a markrabě moravský, udělil Štítarům výsady městečka. Na městys byly Štítary povýšeny Vladislavem II. v roce 1496. Název Štítar bývá nejčastěji odvozován od štítů domů a původní zástavbě skutečně dominuje štítová orientace usedlostí.

Hospodářský rozmach ve 14. a 15. století negativně poznamenalo působení loupeživých rytířů v pohraničí. Pořádek byl nastolen až po zásahu vojska. V polovině 16. století Štítarští hojně přestupovali na protestantskou víru, zejména když majitelé panství byli protestanti. Majetek velmi bohatého kostela a fary byl dokonce rozdělen sedlákům. Velmi těžce na obec dolehla třicetiletá válka – mnoho usedlostí bylo zničeno a roku 1645 zde tábořili Švédové.

Roku 1680 převzal vranovské panství rod Althanů, který vešel do povědomí štědrými náboženskými příspěvky. Poslední potomek rodu, hrabě Josef Althan, byl vyhlášeným hazardním hráčem, který byl neustále ve finanční tísni a rozprodával rodový majetek. Díky tomu Štítary získaly část vranovského panství a výrazně rozšířily svůj katastr.

Hned dvakrát byly Štítary katastrofálně zasaženy požárem. Ten první roku 1706 způsobil blesk a oheň zničil prakticky celou obec, včetně kostela a fary, ale i cenné listiny o historii obce. Druhý požár vypukl v roce 1835 a zasáhl 120 domů. Vichřice prý hnala kupy jisker vzduchem a zanášela je až na rakouské hranice. Jakoby nestačilo, že tu za napoleonských válek bivakovala francouzská armáda a v roce 1832 vypukla epidemie cholery…

K zajímavé události došlo ve Štítarech při kopání základů stodoly číslo 44. Byl vykopán hrnec plný českých stříbrných grošů z doby Václava III. (1289-1306).

Historicky významným je střed obce s dominantním kostelem sv. Jiří, které bylo pro dochovanou ojedinělou stavební koncepci vyhlášeno venkovskou památkovou zónou. Samotný kostel je zase zajímavý tím, že věž stojí od kostela odděleně. Obdobné uspořádání je na Moravě známé už pouze z Rouchovan, Jevíčka a u Znojemského kostela sv. Michala. Největších stavebních úprav se kostel dočkal roku 1706, kdy po zásahu bleskem vyhořel. Současný hlavní oltář byl pořízen roku 1893. Věž je osazena třemi zvony. Významnou památkou je také dům č. 49 – původní selská usedlost se špýcharem.

Dnes jsou Štítary především vstupní branou do vyhlášené rekreační oblasti Vranovské přehrady. V jejich katastru leží kromě stovek chat a několika velkých rekreačních zařízení také přístup na oblíbenou Vranovskou pláž a novodobý symbol Vranovské přehrady – Bílá lávka, visutý most přes Švýcarskou zátoku. Pobyt u vody u tzv. Moravského Jadranu zpestřují okolní lesy a romantická krajina přecházející do Národního parku Podyjí. Řada krásných vyhlídek nad skalnatými zátokami i cyklistické a pěší trasy dělají zdejší kraj neobyčejně turisticky přitažlivý – a nejen pro letní dovolenou u vody.

Čelenem ZnojmoRegionu od roku 2017.

Městys ŠTÍTARY

Úřad městyse Štítary
Štítary 149
671 02 Šumná