Vodní mlýn ve SLUPI

Vodní mlýn ve Slupi ve správě Technického muzea v Brně je od roku 1995 Národní kulturní památkou a nachází se asi 15 kilometrů jihovýchodně od Znojma. Objekt je pozoruhodnou renesanční stavbou velkomlýna ze 16. století se 4 funkčními vodními koly a mlýnským náhonem. Svým rozsahem a architektonickým ztvárněním je ojedinělým zástupcem z řady vodních mlýnů u nás.

Architektonické dispozice budovy slupského mlýna upoutá jednak svou monumentalitou, jednak unikátní dokladovou hodnotou pro dějiny technického stavitelství. Budova mlýna dochovala v základních obrysech podobu pozdně renesanční stavby budované v uzavřené stavební etapě, a přitom jen málo narušené pozdějšími stavebními úpravami. 

V roce 2009 zde byla otevřena nová expozice Vývoj mlynářství, za kterou Technické muzeum v Brně získalo 1. místo v soutěži Gloria Musaealis. Těžiště prohlídky spočívá ve vlastních prostorách mlýna, kde si návštěvník může prohlédnout čtyři kompletní výrobní celky – staročeské mlýnské složení, kašník, amerikánské a válcové mlýnské složení. Na nich lze vysvětlit celý proces mletí obilí. Funkční exponáty ukazují různé druhy mletí obilí v průběhu historie a nechybí ani vybavená kancelář „pana otce“ nebo místnost, kde trávili čas stárek, mládek, prášek i vandrující krajánek. Během prohlídky s průvodcem uvidíte řadu technických mechanismů v chodu, uslyšíte, jak mlýn „klape“ a dozvíte se, jak vzniklo úsloví „mít něco za lubem“...

Technickou památkou je také Krhovicko-Jaroslavický náhon, na kterém mlýn leží. V současné době dosahuje délky necelých 30 km a ve Slupi roztáčí 4 mlýnská kola za sebou. Tato tzv. Mlýnská strouha je umělým vodním kanálem, o němž se dochovala první písemná zmínka už k roku 1302. Jde tak o prokazatelně nejstarší vodní stavbu na Moravě. Původně napájel mlýn u Micmanic a postupně byl prodlužován k dalším mlýnům. V 16. století vedl až do Jaroslavic, kde tou dobou už existovala soustava chovných rybníků. Až k rakouskému městu Laa an der Thaya byl dostavěn ve 30. letech 19. století. Mlýnská strouha má celkovou délku 28,8 km a jeho šířka kolísá mezi 12 a 15 metry.


Nabídka pro školy a dětské skupiny

Ideální typ na školní výlet za poznáním pro děti, ale spíše ty starší – min. od 6 let. Školní výpravy zde mají velmi nízké vstupné a školky mají návštěvu dokonce zdarma. Průvodce je schopen upravit výklad tak, aby byl srozumitelný i mladším návštěvníkům.

Technické muzeum v Brně

Purkyňova 105
612 00 Brno – Královo Pole

Vodní mlýn ve SLUPI

Slup 31
671 28 Slup, pošta Jaroslavice