Větrné kolo a Venkovská stodola VEDROVICE

Vedrovice nedaleko Moravského Krumlova se mohou pochlubit pozoruhodnou technickou památkou – větrným kolem, které se jako jedno z mála v republice dochoval o kompletním stavu. Už v roce 1985 bylo zapsáno do Seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Původní větrná turbína dnes zdobí dvůr Muzea a informačního centra Vedrovice a na stožáru nad rybníkem je umístěna odlehčená, ale plně funkční replika.

Větrné kolo s vodním čerpadlem bylo vyrobeno firmou KUNZ v Hranicích na Moravě v letech 1912–1914. Bylo určeno k čerpání vody do vodojemu a jejího rozvodu po vsi (do části Zábrdovice a Vedrovice náves). Nechalo je zhotovit Vodní družstvo v Zábrdovicích. V provozu bylo do roku 1950, kdy byl jako náhradní pohon instalován elektromotor. Provoz větrného pohonu byl ukončen roku 1958 a zařízení pak přešlo do správy obce. Ta se v 80. letech 20. století zasadila o konzervaci stožáru, větrné turbíny a kormidla. V dubnu roku 2008 však silná vichřice Emma poškodila větrnou turbínu natolik, že musela být jeřábem snesena a opravena. V roce 2012 ji pak nahradila věrná replika a původní lopatkové kolo se přestěhovalo dvůr vedrovického muzea.

Součástí Muzea a informačního centra Vedrovice je i tzv. Venkovská stodola s exponáty z doby přelomu 19. a 20. století z tématikou venkova, zemědělského hospodářství a starých řemesel. Návštěvníci zde mohou vidět staré zemědělské stroje např. mlátičku, selský vůz, koňský pluh, dále pak řemeslné nástroje připomínající truhlářství či kovářství, ale také předměty denní potřeby selské jizby a dvora. Exponáty získala do své sbírky nejprve sama obec Vedrovice a předala je do sbírek svého muzea. I nadále se však tato sbírka rozrůstá z darů i zápůjček místních obyvatel.

Muzeum a informační centrum VEDROVICE

Vedrovice 327
671 75 Vedrovice