Svazek obcí Moravia

Svazek obcí Moravia najdete ve vinařské oblasti v pomyslném středu mezi městy Jevišovice, Znojmo, Miroslav a Moravský Krumlov. Tvoří jej celkem 8 obcí. Založen byl v roce 2001 a Smlouva o vytvoření svazku obcí tehdy spojila Horní Dunajovice, Džbánice, Trstěnice, Tvořihráz, Višňové, Výrovice, Žerotice a později i Morašice. Sídlem svazku, jehož cílem byl od samého počátku regionální rozvoj, je městys Višňové.

V roce 2007 byla za finanční pomoci Skupiny ČEZ vybudována cyklostezka „Cyklookruh mikroregionem Moravia“ procházející všemi členskými obcemi. V roce 2011 byl cyklookruh rozšířen o Morašice, které přistoupily do svazku obcí roku 2010. Trasa měří cca 45 km a je vhodná pro horská nebo trekingová kola. Vede přírodou zařazenou do systému Natura 2000, krajinou vinic a sklepů, údolím dvou potoků Jevišovka a Křepička. Část trasy je totožná s Moravskou vinařskou stezkou. Jelikož se jedná o okruh, je možné začít z kteréhokoli místa, ale také si ho můžete zkrátit nebo rozdělit na dva menší. Trasa má totiž tvar osmičky s křížením v Horních Dunajovicích. Po cestě budete míjet řadu starobylých památek, zejména vesnických kostelů, křížů a kaplí, a krajina bude půvabná a mírně zvlněná. Několik míst stojí za zastávku, kterou ocení i Vaše děti. Třeba odpočinkové místo Pustý zámek nedaleko Trstěnic, zříceninu hradu v Žeroticích, vodní nádrže ve Výrovicích nebo v Horních Dunajovicích vhodné ke koupání anebo rozlehlý zámecký park ve Višňovém. I na této trase najdete vinné sklípky a sklepní uličky (jde o součást Znojemské vinařské podoblasti) a četné ovocné sady (daří se zde hlavně meruňkám).

Cyklostezek a cyklotras však prochází oblastí víc. Na kole se můžete vydat také po nejdelší trase Moravských vinařských stezek – Znojemské, po páteřní trase Krumlovsko-Jevišovicko anebo po dálkové Mlynářské cyklostezce. A region můžete prozkoumávat i pěšky po značených turistických cestách. Červená – hlavní – trasa Vás zavede ze Suchohrdel u Znojma přes Tvořihráz, okolo Výrovické vodní nádrže a Mikulovického jezera s vyhlídkovou věží až k vodní nádrži Horní Dunajovice a dále přes Višňové a Pustý zámek až do Tulešic. Jde převážně o lesní a polní cesty vedoucí malebnou krajinou.

V celé oblasti je řada nejrůznějších zajímavých cílů, které stojí za to navštívit. Nejde přitom jen o kulturní či církevní památky, ale také vinařství nebo letní koupací místa. Oblast je také zajímavou archeologickou lokalitou s řadou cenných pravěkých nálezů.


DŽBÁNICE

www.obec-dzbanice.cz

 • Kaple sv. Gottharda vystavěná v roce 1846 uprostřed starobylé obce, která byla během třicetileté války téměř zničena.
 • Drobné křížky podél cest.
 • Nedaleko Džbánic bylo archeology odhaleno neolitické sídliště s hromadným hrobem skrčenců, také se zde rozkládalo slovanské hradiště z období Velké Moravy.

 

HORNÍ DUNAJOVICE

www.hornidunajovice.cz

 • Bývalá vodní tvrz přestavěná koncem 16. století na renesanční zámek a na konci 17. století upravená strahovskými premonstráty barokně. Na přelomu 18. a 19. století byl objekt přebudován na sýpku a hospodářským účelům sloužil až do roku 1948. Část areálu byla od 20. let 20. století využívána ke kulturně-společenským účelům. Dnes je objekt bohužel ve špatném stavu a není veřejnosti přístupný.
 • Kostel Nejsvětější Trojice z roku 1540, později barokně upravený, pod nímž se nachází hrobka. Kostelní věž na první pohled upoutá svou šikmostí. Je vysoká 26 m a má největší odchylku od svislice na 1 m v České republice. Nestabilita základů se přičítala podzemním chodbám, které měly vést až do Žerotic a také směrem na Mikulovice. 
 • Domčická novogotická kaple sv. Markéty a několik dalších drobných kapliček a božích muk v katastru obce. Kaple sv. Markéty se začala stavět v roce 1913, ale díky světové válce a následnému nedostatku financí byla dokončena až v roce 1927.
 • Poutní místo Panny Marie Lurdské v katastrální části Rybnice založené již v 19. století místní rodačkou Monikou Kuchynkovou. Ta se svou sestrou Žofií navštívila Lurdy a toto zázračné místo jí inspirovalo k vybudování podobné skalní vyvýšeniny nad potokem Křepička zasvěcené mariánskému zjevení sv. Bernadetě. Finanční podporu zajistil jejich bratr Antonín, majitel nedalekého mlýna v Horních Dunajovicích. První pouť se zde konala 8. září 1897 za přítomnosti vlasteneckých osobností. V době zákazu náboženských slavností bylo místo devastováno a rozkradeno. Obnova přišla až v roce 1990...
 • Vinařské památky – v centru obce najdete impozantní historický kládový lis, který v minulosti využívali vinaři při lisování vína. Najdete zde také zhruba dvacítku vinných sklepů, které jsou hloubené nejen v písku a měkkých spraších (v severní části obce), ale i vylámané do břidlice (v místní části Domčice). 
 • Přírodní památka Pod šibeničním kopcem chránící teplé jižní svahy se stepní květenou, především koniklecem velkokvětým.
 • Domčický rybník
 • Vodní nádrž Horní Dunajovice sloužící k rybolovu i k rekreaci. Po obvodu jsou kamenitopísčité pláže a v blízkosti možnost celoročního ubytování v penzionu nebo sezónním kempu. V nabídce jsou i vyjížďky na koních či vinařské ochutnávky. Okolo hráze procházejí značené cyklistické i turistické trasy.
 • In-line trasa vedoucí z centra Horních Dunajovic až ke hrázi vodní nádrže po úzké asfaltové cestě, která je vhodná nejen k projížďkám na kolečkových bruslích, ale i k výletu s kočárkem nebo se začínajícím malým cyklistou. Nenáročná rovinatá trasa vede od kládového lisu na návsi (kde je i parkoviště) krásnou přírodou Pod šibeničním kopcem a okolo poutního místa Panny Marie Lurdské - celkem má cca 2,5 km. Zpáteční cestu je možné si prodloužit a zhruba v polovině odbočit po asfaltové cestě vedoucí okolo fotovoltaické elektrárny až na začátek obce. Ke kládovému lisu v centru se pak budete vracet po hlavní silnici s dlážděným chodníkem. Míjet přitom budete kostel Nejsvětější Trojice s nejšikmější kostelní věží v ČR. Celkově tato odbočka přidá ještě cca 1,5 km navíc.

 

MORAŠICE

www.morasiceuznojma.cz

 • Kostel sv. Anny na dominantním místě uprostřed návsi pocházející z poloviny 16. století. V roce 2010 prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Zaujme malovanými okny a hlavním oltářem z počátku 20. století i vzácnou dřevěnou hudební kruchtou (kůrem) s vyrytým letopočtem 1696. Ze stejné doby jsou i 4 deskové obrazy evangelistů. Pohnutou historii mají zvony morašického kostela – původně byli tři, ale během 1. světové války musely být dva odevzdány vojenské správě a třetí po několika letech pukl. V roce 1926 byly pořízeny 3 zvony nové, ale roku 1942 musely být opět sejmuty a roztaveny pro zbrojní průmysl. V roce 1944 byl pořízen malý „umíráček“ Sv. Václav a roku 1970 pak dva nové zvony, které jsou zde dodnes.
 • Křížky, které postavily rodiny padlých v 1. světové válce – celkem jich v Morašicích napočítáte osm.
 • Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z období neolitu je zde doložena kultura s moravskou malovanou keramikou, z doby bronzové únětické pohřebiště a sídliště, dobu železnou reprezentuje nález keramických střepů horákovské kultury, nález kostrového hrobu i objev mohyly dokládající osídlení epochy halštatské.

 

TRSTĚNICE

www.trsteniceumorkrumlova.cz

 • Původně kostel sv. Petra a Pavla ze 13. století na návrší nad starobylou obcí. Ve 14. století byl rozšířen a nově zasvěcen svatému Gotthardovi. Na konci 18. stol. stavebně upravován a v roce 1807 vysvěcen jako kostel Povýšení svatého Kříže
 • Barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1722.
 • Kaplička na návsi z poloviny 19. století.
 • Památník padlým v 1. světové válce.
 • Dolní mlýn – vodní mlýn, ve kterém od poloviny 16. století hospodařili novokřtěnci.
 • Venkovní letní koupaliště a sousední minikemp s 6 dřevěnými chatkami i místem pro stany i autocamping. K zařízení kempu patří společné sociální zařízení, kuchyňka s jídelnou a v areálu najdete i hřiště pro míčové hry a malé dětské hřiště s houpačkami.
 • Četné rybníky a menší vodní plochy ve zvlněné krajině.
 • Trstěnice patří také mezi archeologicky zajímavé lokality s pravěkými nálezy z období neolitu, doby bronzové a pravděpodobně zde bývala i Velkomoravská osada.

 

TVOŘIHRÁZ

www.tvorihraz.cz

 • Zámeček s hospodářským areálem – původní tvrz patřící znojemským dominikánům, kteří ji koncem 17. století přestavěli na svou letní rezidenci. Roku 1694 zde vybudovali rozsáhlé vinné sklepy proslulé dlouholetou tradicí výroby mešního vína, které se odtud rozváželo do všech dominikánských klášterů v zemi. Řádu zámek i hospodářství patřili až do roku 1948. V kapli sv. Dominika se i v současnosti konají nedělní bohoslužby. 
 • Muzeum – drobná expozice zajímavostí z Tvořihráze, procházka časem.
 • Řada drobných církevních staveb a soch, např. socha sv. Jana Nepomuckého, zděná poklona Panny Marie u budovy školy, Boží muka u silnice do Horních Dunajovic. 
 • Malebné mlýny a samoty – Loucký mlýn "Samota" na řece Jevišovce, mlýn Hamr v obci, myslivna sv. Huberta. 
 • Sokolovna ve středu obce.
 • Turisticky atraktivní údolí řeky Jevišovky.
 • Obec byla v minulosti vinařskou lokalitou obklopenou rozsáhlými ovocnými sady.

 

VIŠŇOVÉ

www.visnove.cz

 • Zámek (dnes výchovný ústav mládeže) – původní středověká tvrz přestavená v polovině 16. století na zámek, na počátku 18. století barokně upravený a roku 1836 klasicistně přestavěný.
 • Zámecký park – veřejnosti volně přístupný rozlehlý park (přes 15 ha) s množstvím vzácných dřevin (např. ojedinělý cedr libanonský, jinan dvojlaločný, jedle řecká aj.). Park je využíván i pro účely výchovného ústavu, takže je zde i zahradnictví se skleníkem a chovatelský dvorek se zvířaty (ovce, kozy, různé druhy drůbeže). 
 • Znovuobnovený rybník v zámeckém parku – oprava hráze proběhla na konci roku 2011. 
 • Mariánské poutní místo – Lurdská jeskyně v zámeckém parku z roku 1888 s novou sochou Panny Marie a opodál výklenkové zákoutí se sochou sv. Josefa, označovaného za patrona manželů, dětí a sirotků i vychovatelů. Sochy jsou dílem známého řezbáře a místního rodáka Martina Lichevníka. 
 • Gotický farní kostel sv. Jana Křtitele z přelomu 13. a 14. století, dnes v romantické úpravě z let 1894–1901. 
 • Kaple Panny Marie Bolestné a řada drobných křížků podél cest. 
 • Pozdně barokní socha sv. Jana Nepomuckého z poloviny 18. století a další litinová socha téhož světce z roku 1847. V parčíku barokní socha sv. Floriána z 2. čtvrtiny 18. století.
 • Torza drobných staveb a sochařské výzdoby zámeckého parku
 • Větrné kolo větrákového typu z roku 1910 (technická památka) ve viniční trati U Větřáku – větrná turbína od firmy Herkules z Vídně byla pohonným zdrojem čerpadla pitné vody do obecního rezervoáru, ze kterého byl vodovodem zásobován celý místní velkostatek a okolní domy. 
 • Vyhlídka na Staré hoře s nově vybudovaným turistickým odpočívadlem a mapou okolí, ze které dohlédnete na vrcholky Pálavy a do širokého okolí.
 • Obecní Cyklopenzion s kapacitou 30 lůžek (5 čtyřlůžkových a 2 pětilůžkové pokoje, všechny s vlastním soc. zařízením), společenskou místností (35 míst u stolů) s vybavenou kuchyňskou linkou, lednicí, TV a rádiem, uzamykatelnou kolárnou, dílnou pro opravy kol i venkovním zařízením na mytí kol. Cyklopenzion nabízí i půjčovnu kol a další služby, jako např. sauna, masáže či kosmetika. Oblíbenou novinkou je vlastní vinotéka s výběrem odrůdových vín místních vinařů.

 

VÝROVICE

www.vyrovice.cz

 • Kaplička Panny Marie Lurdské (kulturní památka) z počátku 19. století. 
 • Kříž na návsi vystavěný na památku padlým v 1. světové válce a v jeho těsné blízkosti Hrob německého vojáka, který zde padl v květnu 1945.
 • Boží muka nad obcí směrem na Mikulovice a několik křížů v katastru obce, které byly rekonstruovány v roce 2010.
 • Památník místnímu učiteli umučenému v Osvětimi – pamětní deska na budově bývalé školy (dnes hostinec). 
 • Obloukový most přes řeku Jevišovku vybudovaný v letech 1924–1925. Spotřebovalo se na něj 100 q železa a celá stavba stála 200.000 Kč. 
 • Přírodní rezervace Výrovické kopce – místo výskytu vzácných a chráněných druhů rostlin a hmyzu. Je odtud krásný výhled na obec, přehradu i skalnaté údolí Jevišovky. Tento pahorek na jižním okraji obce je zařazen do evropsky významných lokalit Natura 2000. Do lokality se také navrátilo původní pastevectví ovcí a kosení luk.
 • Výrovická údolní nádrž – původně regulační a závlahová přehrada je dnes využívána především k rekreaci a rybolovu. Nabízí klidné koupání s pozvolným vstupem do vody a převážně travnatopísčitými plážemi. 
 • Jihozápadně od Výrovic vytváří řeka Jevišovka malebné údolí s romantickými skalními útvary. V okolí obce jsou pěkné lesy, kterými procházejí značené turistické trasy.
 • Území Výrovického katastru je velmi bohaté na archeologické nálezy z doby kamenné, bronzové i měděné.

 

ŽEROTICE

www.zerotice.cz

 • Zřícenina hradu na jižním okraji obce (v soukromých rukách). Původní tvrz ze 13. století byla přebudovaná na gotický hrad a později i renesančně a barokně upravená na zámek. Roku 1643 jej však poničili Švédové a v 18. století je už zřícenina opuštěná a postupně chátrá. Budovy byly už v 19. století rozebírány na stavební materiál a v roce 1988 došlo k zřícení hranolové věže. Do dnešní doby se ze stavby dochovala jedna renesančně klenutá místnost, obvodové zdivo do výše 1. patra, opěrné pilíře, torzo hranolové věže a značně zasypaný původně obezděný příkop. 
 • Farní kostel sv. Martina, původně gotický, uprostřed parčíku (dříve hřbitova) obehnaného zdí. Roku 1706 přistavěna kaple zasvěcená sv. Trojici a Neposkvrněnému početí Panny Marie. Roku 1755 postaven nový kůr, nově zaklenuta chrámová loď a přistavěna nová věž. 
 • Barokní fara – původní budova fary je připomínaná už v roce 1253, avšak roku 1725 lehla popelem při požáru velké částí obce. Současná fara je z roku 1832 a v průčelí ji zdobí sluneční hodiny. 
 • Starobylá sýpka. 

Členem ZnojmoRegionu od roku 2019.

Svazek obcí MORAVIA

Úřad městyse Višňové
Višňové 212
671 38 Višňové