Vodácky splavná řeka Dyje

Jednou z největších řek na jižní Moravě je Dyje, která pramení v sousedním Rakousku pod názvem Thaya. Z celkové délky 311 km teče na našem území 235 km a z toho 209 km je celoročně splavných. Vždy však závisí na stavu vody – Znojemsko patří k nejteplejším oblastem České republiky, a tak bývá občas v horkých letních dnech v Dyji trochu méně vody. Nicméně, kdo se vydá po jejím proudu od Znojma, tomu stabilní průtok zajistí pravidelné upouštění vody z hráze Znojemské přehrady.

Jde o klidnou a mírnou řeku protékající vinařskými oblastmi, nedotčenými lužními lesy se slepými rameny, romantickým kaňonem Národního parku Podyjí i donedávna nepřístupnou pohraniční oblastí. Putování po řece nabízí řadu možností pozorování nejrůznějších druhů fauny i flóry – zahlédnout můžete ve vodě třeba bobra a nad sebou kroužit vzácného orla mořského nebo čápa černého. Dyje je proto ideální řekou pro milovníky čisté přírody a klidu. Zvláště pak v úseku Krhovice až Hevlín, kde se nachází přírodní rezervace Meandry Dyje.

Všechny úseky jsou vhodné pro rodiny s dětmi na otevřených lodích. Je výbornou řekou pro vodácké začátečníky – pokud odstartují od Znojma, bude první den voda jen mírně tekoucí, klidná a široká, a až s dalšími dny se stane rychlejší, vodácky trochu náročnější, ale o to krásnější.

Ačkoli řeka protéká hraničním pásmem, plavba zde není nijak omezována. Od hranic lze plout na téměř 10 km dlouhém úseku až po vzdutí Vranovské přehrady. V úseku Vranov–Znojmo je však vodácký sport zakázán kvůli ochraně pitné vody a Národnímu parku Podyjí. Ve Znojmě pak začíná pěkný úsek od Znojemské přehrady a řeka meandruje až ke státní hranici. Díky Schengenu však lze pokračovat i dále a doplout můžete přes Novomlýnské nádrže dokonce až na česko-slovensko-rakouské trojmezí, kde se Dyje vlévá do řeky Moravy jako její nejdelší přítok.

Doporučujeme zahájit vodáckou výpravu ve Znojmě, ve Vodáckém centru Stará vodárna hned pod hrází Znojemské přehrady. Najdete zde dobře vybavené vodácké tábořiště s občerstvením, vodáckým infocentrem, sportovními hřišti i půjčovnou veškerého vodáckého vybavení. Pokud bude vaše plavba vícedenní, najdete další vodácká tábořiště v Krhovicích a v Hrádku. Vodácké centrum ve Staré vodárně provozuje nejen půjčovnu, tábořiště a občerstvení, ale i doprovodný servis jako je např. letní vodácký autobus, ve kterém se i s lodí vrátíte zpět do Znojma, ať už po Dyji doplujete kamkoliv...

Vodácké centrum Stará vodárna ZNOJMO

Vodácké centrum Znojmo, s. r. o.
U Obří hlavy 7
669 02 Znojmo