Partnerství, o.p.s. BRNO

Obecně prospěšná společnost Partnerství je jednou z nejvýznamnějších neziskových organizací v České republice. Je nositelem významného projektu Moravské vinařské stezky, certifikace kvality cykloturistických služeb "Cyklisté vítáni", organizátorem Festivalu otevřených sklepů či seriálů akcí Krajem vína. Je rovněž národním koordinátorem transevropských cyklotras EuroVelo v České republice, stejně jako tematických cyklotras Greenways nebo Mlynářské stezky.

Ve spolupráci s destinačními organizacemi, obcemi, podnikateli, Jihomoravským krajem, Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava a dalšími subjekty rozvíjí již od konce 90. let minulého století cykloturistiku a vinařskou turistiku na jižní Moravě. Mezi konkrétní činnosti, kterými naplňuje toto poslání, patří péče o cyklistické značení a doprovodnou infrastrukturu, propagace vinařské turistiky a cykloturistiky na jižní Moravě prostřednictvím webových stránek, účasti na veletrzích, vydávání tištěných map a kalendáře akcí a samotná organizace akcí Krajem vína a Festivalu otevřených sklepů.

Destinační společnost ZnojmoRegion spolupracuje s obecně prospěšnou společností Partnerství a Nadací Partnerství základě partnerského memoranda o vzájemné spolupráci podepsaného v roce 2020.