Dálkové mezinárodní cyklotrasy

Turistickou oblast Znojemsko a Podyjí protíná hned několik mezinárodních dálkových cyklotras. Jde přitom o významné trasy spojující téměř všechny země Evropy. Tato síť přináší cykloturistům jízdu atraktivními místy a vede je podél historických či přírodních památek světového formátu.

Pod názvem EuroVelo dnes Evropu prochází 16 dálkových cyklotras v celkové délce více než 70.000 km. Českou republikou vedou 4 z nich: EuroVelo 4, 7, 9 a 13. A právě poslední uvedená "Stezka železné opony" prochází Znojemskem a Podyjím.
Více na 
https://www.eurovelo.cz .

Greenways zase označují trasy, které využívají zelené komunikace sloužící k rekreaci, sportu a nemotorové dopravě. Většinou vedou podél řek, ale čím dál častěji využívají koridory bývalých železničních tratí . Naší oblastí vede „zelená cesta“ Greenway spojující Prahu s Vídní a také krátký úsek Greenway Brno-Wien „Jantarová stezka“
Více na 
https://www.greenways.cz .

Koordinace a rozvoj Greenways i EuroVelo na území České republiky je od 90. let 20. století v rukou Nadace Partnerství, jejímž posláním je spojování lidí a přírody i podpora šetrné turistiky.
Více na 
https://www.nadacepartnerstvi.cz .