Obec BOHUTICE

Bohutice jsou obcí se zajímavou historií a staletou tradicí sadařství a vinařství. Jsou také významným poutním místem s unikátní kolekcí 54 soch Křížové cesty.

Katastr Bohutic, jen pár kilometrů jižně od Moravského Krumlova, byl osídlen mnoha kulturami pravěkých lidí. Archeologické nálezy dokládají i dobu římskou a slovanskou, dokazující také hradiště z 11. století. První písemná zmínka o obci je datována k roku 1253. Ve 14. a 15. století se zde vystřídala celá řada vlastníků, mimo jiné i Řád německých rytířů. V roce 1535 získal Jan Kusý z Mukoděl ves a tvrz Bohutice do dědičného vlastnictví a vesnice se stala centrem nevelkého panství. V roce 1619 byly Bohutice vypáleny císařským vojskem a polovina 17. století byla dobou četných válek a nepřátelských vpádů. Docházelo k rabování, drancování a vypalování nejen v Bohuticích, ale v celém okolí.

Po bitvě na Bílé hoře byl majetek Kusých z Mukoděl zkonfiskován a Bohutice připadly jezuitské koleji ve Znojmě. Po zrušení jezuitského řádu (1773) panství připadlo studijnímu fondu, od něhož se panství Bohutice pronajímalo. Posledním majitelem byl Hans Seydl–Neuschel, jemuž byl po skončení 2. světové války majetek zkonfiskován.

Polovina 19. století přinesla Bohuticím velký hospodářský rozmach – je doložen provoz pivovaru, byla tu cihelna, po roce 1840 byly v Bohuticích otevřeny uhelné sloje. Byl také otevřen vrchnostenský lom, zahájena stavba kostela a roku 1868 započala výstavba železnice.

Novodobá historie Bohutic je spjata se jmény několika významných osobností českých národních dějin. V první polovině 19. století zde působil jako kaplan František Sušil, národní buditel, sběratel moravských lidových písní, překladatel, myslitel, básník a teologický badatel. Svou tvorbou inspiroval i skladatele Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.

Počátkem 20. století začal v Bohuticích působit charismatický farář Antonín Prášek, díky němuž se z Bohutic stalo významné poutní místo. Jeho prvním krokem bylo vytvoření kopie Lurdské jeskyně v prostoru pod hřbitovem, a to k 70. výročí Mariánského lurdského zjevení. Jeho záměr dále pokračoval snahou vybudovat tzv. Svatováclavský park s monumentální křížovou cestou o 14. zastaveních. Sochy znázorňující poslední cestu Ježíše Krista, převážně ze vzácného cedrového dřeva, byly objednány u věhlasného sochaře Bohumila Beka z Kutné Hory. V průběhu 30. let bylo postupně dodáno 54 soch v životní velikosti, které ohromují svým mimořádným uměleckořemeslným zpracováním i expresivní mimikou a gestikou. Vzhledem k dalšímu společensko-politickému vývoji však nebyl Práškův sen nakonec nikdy zcela uskutečněn. Sochy byly umístěny na různých místech v obci a v roce 1990 dokonce z rozhodnutí církevních úřadů z obce odprodány. Po jejich opětovném nalezení a navrácení v roce 2007 byly Bohutickou farností na dobu 25 let zapůjčeny obecnímu úřadu, který je postupně, s pomocí nejrůznějších dotací a grantů, restauruje a vystavuje. Osobnost Antonína Práška připomíná dnes naučná stezka vybudovaná v roce 2011, tedy ve stejném roce, kdy byla renovována Lurdská jeskyně a zámecké nádvoří i otevřena expozice Křížové cesty v Bohutickém zámku.

Renesanční zámek v centru obce stojí v místech původní tvrze ze 14. století. Výraznější přestavba okolo roku 1600 proměnila stavbu v renesanční residenci podle italského vzoru, s typickými otevřenými arkádami ve 3 patrech nad sebou. Zámek obklopuje park, v jehož areálu se dochovaly 4 zámecké sklepy, které byly v minulosti vyžívány k všemožným účelům. S pomocí dobrovolníků i grantů se je podařilo vyklidit a opravit a dnes slouží k příjemnému posezení při řadě společenských akcí, ale i ke skladování a ochutnávání vína. Pojmenovány byly po 4 barokních sochách světců, které se v Bohuticích dochovaly z doby působení jezuitů – sv. Florián, sv. Michal, sv. Jan a sv. Václav.

Zámecké sklepy připomínají, že jsou Bohutice starou vinařskou obcí patřící do Znojemské vinařské podoblasti. A stejně tak pověstné jsou i bohutické meruňky. Jejich pěstování ve zdejších úrodných sadech trvá přes 150 let. V roce 1949 byly zdejší meruňky odborně hodnoceny a označeny jako jedinečný druh s novým mezinárodním odrůdovým pojmenováním Abricot Sucre de Bohutice – Bohutická meruňka. Každoročně připomíná tuto tradici Letní meruňková slavnost spojená s ochutnávkou nejlepší meruňkové marmelády, nejlepší meruňkovice a soutěží o největšího jedlíka bohutických vdolků s meruňkovou marmeládou. Vinařskou tradici pak v Bohuticích vždy v září oslavují Tradiční krojované hody a Bohutické podzimní slavnosti. Ostatně kulturních a společenských akcí se v Bohuticích koná celá řada a po celý rok.

Kulturní, naučnou i gastronomickou návštěvu Bohutic si lze zpříjemnit sportovními zážitky. Malebná krajina vybízí k výletům a obcí prochází značená turistická i cyklistická trasa. Jen kousek za nádražím leží přírodní památka U Michálka chránící dochované vzácné stepní společenstvo s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Členem ZnojmoRegionu od roku 2018.

Obec BOHUTICE

Obecní úřad Bohutice
Bohutice 8
671 76 Bohutice