Zámek a Křížová cesta BOHUTICE

Menší renesanční zámeček vznikl v centru Bohutic na přelomu 16. a 17. století přestavbou původní tvrze. V polovině 18. století pak byl barokně rozšířen – v době, kdy byl majetkem Jezuitů, kteří zde vybudovali svou hospodářskou residenci. Dodnes se dochoval jako dvoukřídlá třípodlažní budova s renesančními klenbami v přízemí, kterou zdobí arkádové ochozy v několika patrech nad sebou. Od konce 2. světové války jej vlastní obec Bohutice, která ho v současnosti využívá jako sídlo obecního úřadu, mateřskou školku a místo pro společenské akce.

Najdete zde také oficiální Turistické informační centrum, které slouží také jako pokladna pro Expozici Bohutické křížové cesty. Jedná se o unikátní soubor 54 dřevěných soch v životní velikosti zpodobňující poslední cestu Ježíše Krista. Ohromují svým mimořádným uměleckořemeslným zpracováním i expresivní mimikou a gestikou. Jsou vyrobené ze vzácného cedrového dřeva, díky jehož tvrdosti a "nezničitelnosti" vydržely dlouhá léta stát na venkovních prostranstvích obce na úkor všem rozmarům počasí.

Vznik Křížové cesty je spojen se zdejší významnou osobností, farářem Antonínem Práškem, který působil v Bohuticích od roku 1924. Inicioval vznik zdejší Lurdské jeskyně a založil tradici zdejších slavných poutí. Jeho záměrem bylo vybudovat na louce přímo nad Lurdskou jeskyní tzv. Svatováclavský park s monumentální Křížovou cestou o 14 zastaveních. V roce 1932 byl proto v dílně kutnohorského řezbáře Bohumila Beka objednán soubor celkem 55 soch v životní velikosti. Sochy z libanonského cedru byly dokončeny a do Bohutic dodány v roce 1937. Bohužel se pak do začátku 2. světové války v roce 1938 nestihlo vytvořit zamýšlený Svatováclavský park a kapličky, do nichž měly být sochy umístěny.

Téměř zázrakem se podařilo Křížovou cestu zachovat do dnešních dnů. Umístění soch za socialismu např. v hřbitovní kapli, přístřešku u Lurdské jeskyně nebo v kostele bylo pouze provizorní. Roku 1991 byly přes protest místních farníků, ale se souhlasem Arcibiskupství olomouckého, prodány do Žarošic. Odtud, po neuskutečněném záměru vybudovat pro ně kapličky, byly odvezeny do premonstrátského kláštera v Nové Říši. K jejich navrácení došlo až v roce 2007 (ale už jen 54 kusů) , kdy byly na dobu 25 let zapůjčeny bohutickému obecnímu úřadu. Ten s pomocí dotací zajistil jejich nákladnou rekonstrukci, obnovu a umístění v zámecké expozici, která byla speciálně k těmto účelům vybudována ve 2. patře zámečku.

Expozice a zámeček samotný se staly jedním ze zastavení zdejší krátké Naučné stezky Antonína Práška, místního charismatického faráře, díky kterému se Bohutice staly významným poutním místem.


Nabídka pro svatby

Romantiku jako z pohádky si mohou na Bohutickém zámečku vychutnat i svatebčané. K dispozici pro svatební obřad je jak slavnostní sál v patře, tak zámecká kaple v přízemí, hned vedle vinného sklepa sv. Michal. Své kouzlo má obřad i v přilehlém zámeckém parku pod renesančními arkádami.


Zámek BOHUTICE

Bohutice 8
671 76 Bohutice