MAS Živé pomezí

Místní akční skupina „Živé pomezí“ propojuje Krumlovsko a Jevišovicko – severozápadní oblast Znojemského okresu. Vznikla v roce 2006 na základě projektu Mikroregionu Moravskokrumlovsko a aktivních fyzických i právnických osob v dotčeném území jako jeden z výstupů projektu „Osvojování schopností pro přípravu a realizaci strategií v mikroregionu Moravskokrumlovsko“ financovaného z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Založena byla jako občanské sdružení a v současnosti má právní subjektivitu zapsaného spolku.

Hlavní činnosti MAS Živé pomezí zahrnují účelové rozdělování a kontrolu dotačních prostředků (Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost). Mimo to je koordinátorem certifikace ZNOJEMSKO regionální produkt® a autorem několika (nejen) turistických projektů, jako např.: Páteřní cyklostezka Krumlovsko-Jevišovicko, Po stopách prapředků, Oživení tradic a folklóru na jihu Moravy, a jiné.

Místní akční skupina je otevřeným a dobrovolným partnerstvím subjektů a osob z veřejné či soukromé oblasti, kteří mají zájem se aktivně podílet na regionálním rozvoji dané oblasti. Mezi jeho členy v současnosti patří:

 • Dobrovolný svazek obcí Jevišovicka (Boskovštejn, Černín, Jevišovice, Rozkoš, Střelice, Jiřice u Moravských Budějovic)
 • Mikroregion Moravskokrumlovsko (Bohutice, Čermákovice, Dobelice, Dobřínsko, Dolní Dubňany, Džbánice, Horní Dubňany, Jamolice, Jezeřany-Maršovice, Kadov, Kubšice, Morašice, Moravský Krumlov, Petrovice, Rešice, Rybníky, Skalice, Trstěnice, Tulešice, Vedrovice, Vémyslice)
 • Svazek obcí při formanské cestě (Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves)
 • Svazek obcí sever Znojemska (Běhařovice, Horní Kounice, Křepice, Medlice, Mikulovice, Němčičky, Přeskače, Rudlice, Slatina, Tavíkovice, Újezd)
 • Obec Plenkovice
 • Obec Výrovice 
 • ZŠ Vedrovice
 • ZŠ a MŠ Jevišovice 
 • DDM Moravský Krumlov
 • soukromé podnikatelské subjekty (Agro Jevišovice, a. s., HOL-AGRO, spol. s r.o., AC Moravský Krumlov, z. s., Spolek pro obnovu tradic Moravský Krumlov, ALMA, z. s., Kolpingova rodina Moravský Krumlov, Orel jednota Pavlice, Orel jednota Vémyslice, Kulturní spolek Husákovy děti Vedrovice, Spolek přátel tradic a vína Vedrovice)
 • a další fyzické osoby.

MAS Živé pomezí je členem ZnojmoRegionu od roku 2022.

MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

Komenského 150
672 01 Moravský Krumlov