Certifikace ZNOJEMSKO regionální produkt®

Každý region v České republice má svůj vlastní neopakovatelný charakter, daný přírodním bohatstvím, kulturou a staletými tradicemi jeho obyvatel. Také výrobky a produkty pocházející z určité oblasti nesou část tohoto charakteru – je do nich vložena práce tamních řemeslníků a zemědělců i část jejich duše. Návštěvníkům pak nabízí specifickou pohostinnost a neopakovatelné zážitky. 

Znojemsko, krajina, v níž se střídají úrodná pole se sady a vinicemi, rámovaná trojicí meandrujících řek, láká barvami, vůněmi i chutí k zastavení a obdivu nejen k darům štědré přírody, ale i pracovitosti a dovednostem místních lidí. Výrobky, produkty a služby, pocházející ze Znojemska (tj. celého okresu Znojmo), se mohou ucházet o značku ZNOJEMSKO regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v našem regionu. Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • mimořádně kvalitní,
  • šetrné k životnímu prostředí,
  • jedinečné ve vztahu k území – vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin.

Regionální značka se uděluje výrobkům spotřebního charakteru, přírodním, zemědělským produktům, uměleckým dílům, ubytovacím a stravovacím službám, zážitkovým aktivitám, které splňují certifikační kritéria.

Cílem značení regionálních produktů je zviditelnit region a pomoci zdejším výrobcům. Značka však usnadní orientaci především zákazníkům. Značení ocení turisté, kteří chtějí ochutnat nebo poznat region Znojemska, a také místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce. Regionální výrobky opatřené značkou Znojemsko regionální produkt® se na trhu stávají nositeli místních kulturních a řemeslných tradic, propagují region a zdravý životní styl šetrný k životnímu prostředí.

Místním živnostníkům, řemeslníkům, zemědělcům, potravinářům, malým a středním firmám tato značka přináší:

  • podporu a koordinaci odbytových aktivit,
  • propagaci a reklamu pro regionální produkty a služby,
  • sounáležitost s regionem,
  • vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá formou jednotných reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.) a prostřednictvím médií (webové stránky, rádia, televize), společnou účastí na významných regionálních kulturních akcích, jarmarcích, slavnostech, trzích.

Koordinátorem značky pro území Znojemska je MAS Živé pomezí Krumlovsko–Jevišovicko, z. s.
Více informací o regionálních značkách v ČR najdete zde: 
https://www.regionalni-znacky.cz  

MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko

Komenského 150
672 01 Moravský Krumlov