SVATOKLEMENTSKÁ STEZKA

Znojmo – Dobšice – Dyje – Tasovice – Hodonice
Délka trasy: cca 15 km
Náročnost: střední
Zaměření: církevní památky a vlastivěda
Počet zastavení: 11
Vybudováno roku: 2009
Více informací zde

Na celkem 11 informačních panelech turisticko-naučné stezky sv. Klementa Maria Hofbauera (1751-1820) se seznámíte s životem a rodným krajem tohoto světce, který je neprávem opomíjený. Jeho Evropský význam však dokazuje fakt, že je dnes oficiálním partnerem Vídně a Varšavy. Stezka vede trasou, kudy pravděpodobně chodil mladý Klement z rodných Tasovic do Znojma, kde se učil pekařem. Byla vybudována v roce 2009 ke stoletému výročí jeho svatořečení a je vhodná pro pěší i cyklisty. Není ale značená a v úseku Oblekovice-Dobšice je možné jít po obou stranách řeky Dyje.

Seznam zastavení:

    Pekařský učedník ze Znojma (Znojmo, nádraží)
    Poznáte sv. K. M. Hofbauera (Znojmo, Karolínina brána)
    Apoštol Varšavy (Znojmo, Dyjská)
    Pekař, student, řeholník, kněz (Znojmo, Loucký klášter)
    Kdo byl K. M. Hofbauer (Znojmo, Oblekovický most)
    Lidové misie, Dobyvatel nebeského království (Dobšice, lávka)
    Poutník a poustevník (Dyje, lávka)
    Apoštol Vídně (Tasovice, nad řekou)
    Kostel K. M. Hofbauera a klášter redemptoristů (Tasovice č.34)
    Dětství K. M. Hofbauera (Tasovice, farní kostel)
    Význam K. M. Hofbauera (Hodonice, nádraží

SVATOKLEMENTSKÁ STEZKA

začátek Hodonice u nádraží