Starý zámek a Předzámčí JEVIŠOVICE

Zatímco ve Starém zámku sídlí pobočka Moravského zemského muzea, v budově Předzámčí spravuje město Jevišovice své vlastivědné a historické sbírky v Muzeu Jevišovicka. Zámecký komplex vznikl na místě středověkého hradu postaveného kolem poloviny 15. století nad řekou Jevišovkou. Gotická stavba byla přeměněna na konci 16. století na renesanční sídlo, které velmi utrpělo za Třicetileté války. V roce 1686 bylo za Ludvíka Raduita de Souches přestavěno do současné podoby s barokními prvky. Posledními vlastníky byli Offenheimové z Potexinu, kteří objekt vlastnili od roku 1916. Od té doby je majetkem státu.

Od roku 1974 spravuje hlavní zámeckou budovu Moravské zemské muzeum v Brně, které zde zpřístupnilo depozitář lidového nábytku, historických hudebních nástrojů, výstavní expozice „Historický vývoj Jevišovicka“ a dlouhodobou výstavu „Umění skalních maleb“.

Budova tzv. Předzámčí je ve správě města Jevišovice, které sem umístilo své vlastní Muzeum Jevišovicka a novou historickou a vlastivědnou expozici. Naleznete tu slavné archeologické sbírky Jaroslava Palliardiho a Františka Vildomce, přírodovědnou část představující zástupce živé přírody, hornin a minerálů. Dozvíte se mnohé o majitelích Jevišovického panství, které je spojováno nejen s rodem Kunštátů, z nichž nejznámější byl Hynek zvaný Suchý Čert – nesmlouvavý válečník a nebezpečný lapka. Ale i o slavném obránci Brna, císařském polním maršálkovi Ludvíkovi Raduit de Souches, který panství získal za své hrdinské činy. Na půdě vás i vaše děti čeká bludiště „Labyrintem Jevišovické historie“, najdete zde i historické loutky, husitské zbraně nebo stará řemesla.

V Jevišovicích najdete také „Nový zámek“, který však není určen pro běžné turistické návštěvy – slouží jako domov pro seniory. Jde o romantickou zámeckou stavbu v novogotickém stylu s dominantní věží, s cimbuřím a bohatě zdobenou fasádou připomínající stará anglická sídla. Do této podoby ho na místě původního dřevěného loveckého zámečku obklopeného lesnatou honitbou nechal přestavět roku 1879 Karel Locatelli. V současnosti je Nový zámek obklopen rozsáhlým anglickým parkem – veřejnosti přístupným, který vybízí k příjemným a poklidným procházkám v kteroukoli roční dobu. Cesty vedoucí staletými alejemi či nádvoří před zámkem lemují barokní sochy, které byly původně umístěny u premonstrátského kláštera Louka na jižním předměstí Znojma.

Předzámčí JEVIŠOVICE

Předzámčí Jevišovice - Muzeum Jevišovicka
Jevišovice 1
671 53 Jevišovice

Starý zámek JEVIŠOVICE

Starý zámek Jevišovice - Moravské zemské muzeum
Jevišovice 1
671 53 Jevišovice