JEVIŠOVKA

Přírodní park Jevišovka je chráněné území o rozloze cca 140 km2 vyhlášené v roce 1977 za účelem zachování krajinného rázu s vysokými přírodními a estetickými hodnotami. Park se rozprostírá podél řeky Jevišovky v délce cca 18 km a více než polovina území parku je zalesněná. V některých místech les svojí skladbou odpovídá původním porostům s habrem, dubem, javorem a lípou. Krajina je přitom velmi malebná a pestrá – v některých místech je řeka hluboce zaříznutá a jinde meandruje, původní listnaté lesy střídají nivní louky... Navíc jde o území bohaté na archeologické nálezy a historické památky. Na některých skalních útvarech v blízkosti Jevišovic občas trénují horolezci.

JEVIŠOVKA

Kontaktní údaje


www.jevisovice.cz