Známe NÁVŠTĚVNOST Znojemska za rok 2021 z dat mobilních operátorů

Díky podrobné analýze dat z mobilních telefonů se konečně dostáváme k hodnověrným údajům o reálné návštěvnosti turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Není žádným tajemství, že statistiky návštěvnosti založené na nekontrolovatelném sběru dat pro ČSÚ nejsou nijak zásadně přesné ani komplexní. Například informace o počtech ubytovaných hostů od hotelů, penzionů či kempů nezachycují jednodenní návštěvníky, kteří se nikde neubytovávají, ale přitom cestovní ruch daného místa významně ovlivňují. Údaje o ubytovaných hostech také nevykazují všichni ubytovatelé (např. sdílené ubytování typu Airbnb, soukromé pronájmy chat a chalup, ubytování u známých aj.) a také zdaleka ne všichni je vykazují správně. Další statistiky vycházející např. z počtu prodaných vstupenek na hradech a zámcích, v muzeích, na koupalištích, zoo, rozhlednách či dalších turisticky atraktivních místech, také nelze brát jako hodnověrný údaj vypovídající o kompletní aktivitě cestovního ruchu daného místa. Někdo totiž během své dovolené navštíví jen 2-3 cíle, jiný jich zvládne klidně 10 a s celou rodinou, někdo se placeným turistickým atraktivitám záměrně vyhýbá úplně a raději si užívá volný pobyt v přírodě. Daleko přesnější data o návštěvnosti určité lokality poskytují mobilní operátoři, kteří ze svých systémů dokážou věrohodněji vyčíst reálný pohyb turistů, jednodenních výletníků, ale i tranzitujících návštěvníků či „pendlerů“ dojíždějících pravidelně za prací. Dokáží také rozlišit unikátní a opakující se návštěvy nebo domovskou zemi či kraj, odkud k nám návštěvník zavítal. Využívají k tomu anonymizovaná signalizační data shrnující informace z jednotlivých SIM karet – nejen každá platba mobilní aplikací, ale i každý uskutečněný telefonát, přijatá sms, selfíčko vyvěšené na sociálních sítích či otevření navigace v mapě, je aktivitou zaznamenanou společně s umístěním osoby v čase i prostoru. Nákup těchto dat je však zcela nad finanční možnosti oblastní destinační společnosti (DMO) ZnojmoRegion zastřešující cestovní ruch turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, tedy celého Znojemského okresu. Jsme proto velmi vděčni Centrále cestovního ruchu Jižní Morava (CCRJM), že na své náklady zakoupila kompletní analýzu dat mobilních operátorů za rok 2021 pro celé území Jihomoravského kraje a poskytla ji bezplatně k dispozici na svém webu. Kromě celkového pohledu na návštěvnost Jihomoravského kraje jsou zde zvlášť odděleny statistiky jeho jednotlivých turistických oblastí (Brněnsko a okolí, Moravský Kras a okolí, Pálava a Lednicko-valtický areál, Slovácko, Znojemsko a Podyjí) a samostatně je zde uvedeno i město Brno. A ikdyž jde o data za rok 2021, srovnávaná k předcházejícímu roku 2020, tedy roky poznamenané nejvíce covidovou pandemii, jde o statistiku, která ve své podrobnosti a detailnosti dosud nemá konkurenci. Dostupnost těchto dat nás těší o to více, že věrohodně zachycují stoupající návštěvnost právě naší turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Kompletní strukturovanou analýzu turistické návštěvnosti Jihomoravského kraje za rok 2021, dle metodiky analýzy pomocí geolokačních signalizačních dat mobilního operátora T-Mobile Czech Republic, si můžete stáhnout ZDE.