Wanderkarte ČJ/NJ Thayatal–Podyjí

Praktická "Wanderkarte" – mapa pěších tras procházejících národními parky Podyjí a Thayatal na moravsko-rakouské hranici je dalším přeshraničním projektem z roku 2020. Vznikla ve spolupráci rakouské destinační společnosti Retzer Land Regionalvermarktung a jihomoravského spolku pro turistickou oblast Znojemsko a Podyjí, DMO ZnojmoRegion, jako přeshraniční projekt spolufinancovaný z Fondu malých projektů programu INTERREG V–A Rakousko–Česká republika. Hlavním lídrem projektu přitom byla rakouská strana; ZnojmoRegion byl pouze partnerem za českou stranu s nefinanční účastí.

Skládací mapa (složená verze o velikosti A6 se rozloží na výsledný velký mapový formát A1) zobrazuje území dvou národních parků, které spolu v pohraničním území tvoří společné bilaterální chráněné pásmo. V mapovém měřítku 1:30.000 zobrazuje všechny procházející trasy pro pěší, a to četně dálkových a poutních. Informace v mapě jsou uvedeny dvojjazyčně: česky i německy a nechybí ani seznam informačních center v dotčeném území.

Wanderkarte je zdarma distribuována na obou stranách hranice ve všech informačních centrech. Je také k dispozici on-line ke stažení. Najdete ji níže v přiložených dokumentech (pdf).

Přílohy