VELKOMORAVSKÁ NAUČNÁ STEZKA

Znojmo-Hradiště
Délka trasy: cca 1 km
Náročnost: lehká
Zaměření: historie a archeologie
Počet zastavení: 5
Vybudováno roku: od 2009
Více informací zde

Významnou archeologickou lokalitu spojenou zejména s velkomoravským hradištěm představuje naučná stezka v příměstské části Znojmo-Hradiště. Zdejší Muzeum Velké Moravy vybudované v areálu kláštera křižovníků s červenou hvězdou prezentuje jedno z nejvýznamnějších velkomoravských hradisek na našem území. Dokladem jsou nesmírně bohaté archeologické nálezy, a to nejen z období 8.-10. století, ale i daleko starší, spojené s pravěkým osídlením tohoto území. Stezka je budována nákladem Nadačního fondu sv. Hypolita. Texty, grafická podoba tabulí, výroba dřevěných paravánů a úprava okolí jsou dílem studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kteří se zde podílejí na soustavném archeologickém průzkumu v rámci své studijní praxe. Trasa není značená, jde o několik informačních panelů, které jsou v areálu umisťovány postupně od roku 2009 – obejít je můžete v libovolném pořadí. V současnosti je jich 5:

    Velkomoravské hradiště
    Velkomoravský kostel
    Velkomoravské pohřebiště (při silnici na Mašovice)
    Chýše, včetně její repliky
    Nadační fond sv. Hypolita (u Muzea Velké Moravy)

VELKOMORAVSKÁ NAUČNÁ STEZKA

Znojmo- Hradiště- Mašovice

Kontaktní údaje