University College Prague ZNOJMO

Vzdělávací skupina United College Prague (UCP) patří k nejrychleji se rozvíjejícím vysokoškolským vzdělávacím institucím v České i Slovenské republice. Svá vzdělávací střediska má v Praze v Tróji a na Smíchově, ve Znojmě a na Slovensku v Bratislavě. Vznikla spojením dvou uznávaných vysokých škol – Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (VŠMVV) a Vysoké školy hotelové a ekonomické s pobočkami v Praze, Znojmě a Bratislavě (VŠHE). Vzdělávací programy tak navazují na dlouholetou tradici a zaměřují se na humanitní i ekonomické studijní obory bakalářského i magisterského stupně.

Vedení skupiny UCP tvoří absolventi z předních světových univerzit jako jsou Cambridge University, London School of Ecomonics (LSE) nebo Maastricht University. I z tohoto důvodu je hlavním cílem skupiny UCP zefektivnit proces výuky, navýšit možnosti stáží už při studiu a minimalizovat nepodstatné memorování. Předností zdejšího studia je individuální přístup, moderní zázemí a zejména výuka vedená prvotřídními experty z praxe. Díky kvalitní výuce a důrazu na praktické znalosti se z absolventů UCP stávají úspěšní manažeři, diplomaté, marketéři, podnikatelé, auditoři nebo ředitelé a majitelé hotelů, restaurací či cestovních agentur. 

Pobočka ve Znojmě vznikla roku 2022 transformací z původní Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě (SVŠE), existující tou dobou již více než 20 let, a jejím následným sloučením s Vysokou školou hotelovou v Praze (VŠH), fungující přes 15 let. Navazuje na tradici těchto škol a nadále nabízí výuku unikátních studijních programů zaměřených na studium hotelnictví, cestovního ruchu a marketingu či ekonomie a účetnictví.

V současnosti UCP nabízí tyto studijní obory: Mezinárodní vztahy a diplomacie (Bc.), Mezinárodní a diplomatická studia (Mgr.), Mezinárodní management a marketing (Bc.), Účetnictví a finanční řízení podniku (Bc.), Hotelnictví, cestovní ruch a marketing (Bc. + Ing.) a studium vedené v anglickém jazyce Hospitality Management (Bc.).


Nabídka pro firmy a školy

Na půdě znojemské pobočky UCP je možné uspořádat nejrůznější vzdělávací akce, odborná školení a workshopy, ale i konference a kongresy pro větší skupiny. Jednoltivé učebny jsou vybaveny moderními technologiemi a vysoká škola je schopna Vám na klíč domluvit i doprovodný catering od externích dodavatelů. K dispozici je také tělocvična pro sportovní vyžití nebo venkovní travnaté plochy vhodné i pro festivaly, prezentační akce aj.

Členem ZnojmoRegionu od roku 2022 (jako Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo zakládajícím členem DMO ZnojmoRegion již od roku 2017).

United College Prague, s. r. o.

Loucká 656/21
669 02 Znojmo