Symbol INFOCENTER už není pro všechny

Provozujete infocentrum označené symbolem zelenobílého „i“ a nemáte jej certifikované u A.T.I.C. ČR? Pak můžete mít problém... Už 3. dubna 2019 totiž vstoupila v platnost registrace značky bílého „i“ v zeleném poli jako ochranné známky, s níž jsou spojeny činnosti a služby informačních center certifikovaných profesní organizací A.T.I.C. ČR. Asociace turistických informačních center České republiky (dále jen A.T.I.C. ČR) je tak oficiálním vlastníkem ochranné známky, která je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví. Rada A.T.I.C. ČR se 14. května 2019 usnesla, že zelenobílý logotyp bude nadále propůjčován pouze certifikovaným turistickým informačním centrům, aby byla lépe zaručena kvalita a rozsah poskytovaných služeb.  Ti, kteří značku bílého „i“ v zeleném poli dosud užívají a nemají služby svého infocentra certifikovány, budou letos vyzváni, aby se certifikovali anebo chráněné označení „i“ odstranili. Popřípadě se mohou obrátit na sekretariát A.T.I.C. ČR.  Certifikace dosud byla jediným celistvým nástrojem s vlivem na kvalitu činnosti informačních center a rozsah jejich poskytovaných služeb. Nyní je jím i mezinárodně uznávaný zelenobílý symbol. A.T.I.C. ČR slaví letos 25 let od svého založení v roce 1994. V srpnu 2019 měla asociace již 339 certifikovaných členů, vč. 23 poboček, 5 čekatelů na členství a jednoho mimořádného člena. Navíc certifikuje dalších více než 100 nečlenů. Certifikovaná turistická informační centra v ČR zaznamenala v roce 2018 více než 8,5 milionů návštěvníků a je v nich zaměstnáno na 1.550 zaměstnanců. Více na portálu www.aticcr.cz