Startuje nebývalý ruch na PAMÁTKÁCH Znojemska a Podyjí

Milovníci památek zpozorněte! Na historických objektech v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí startuje nebývalý (nejen stavební) ruch. Hradům, zámkům, ale i klášterům se v budoucnu blýská na časy. ZÁMEK UHERČICE
Například už jen do konce prázdnin se nabízí poslední šance vidět odhalenou autentickou podobu historického objektu v Uherčicích. Zdejší zámek, který s více než 160 místnostmi patří k největším zámeckým komplexům na Moravě, totiž čeká náročná rekonstrukce. Ta uzavře celé severní křídlo i s majestátním Banketním sálem, vyhlídkou a salla terennou, a to až do roku 2022. Půjde však jen o první etapu – celková rekonstrukce zámku je plánovaná nejméně do konce roku 2028. Tak dlouhá doba přitom není vůbec přemrštěná – kdysi honosné sídlo, často využívané jako zastávka nejvyšší šlechty na cestě mezi Prahou a Vídní, totiž po konfiskaci původním majitelům zažilo hodně smutné chvíle. Od padesátých let 20. století se přičiněním Československých státních statků, Tábora nucené práce pro ženy a znojemského útvaru Pohraniční stráže změnilo k nepoznání – devastace dokonce dospěla tak daleko, že se v roce 1985 uvažovalo o demolici. Půvabný zámek naštěstí přežil, ale ve velmi špatném stavu. Od roku 1996 je částečně zpřístupněn a postupně rekonstruován jako jeden z objektů ve správě Národního památkového ústavu. Letos na podzim zde s vydatnou pomocí evropských dotací startují stavební práce v rámci projektu „Zámek Uherčice – šlechtické sídlo jako divadelní scéna“ zaměřený na vzorovou památkovou obnovu nejhodnotnějších a zároveň nejohroženějších částí zámeckého areálu i jeho prezentaci. V rámci rekonstrukce se návštěvníci dočkají oprav také v přilehlých zahradách a anglickém parku. V plánu je oprava kašny v rozáriu nebo obnova romantické rozhledny z roku 1802, která je pravděpodobně nejstarší dochovanou rozhlednou v České republice. Více o zámku a aktuálním návštěvnickém provozu najdete na stránkách zámku Uherčice: www.zamek-uhercice.cz
  ZÁMEK VRANOV NAD DYJÍ
Také další zámek ve správě Národního památkového ústavu, barokní klenot ve Vranově nad Dyjí, čekají opravy. Přibližně od října zde bude pokračovat postupná rekonstrukce střech, tentokrát na Předzámčí a vstupních partiích zámeckého areálu. Dobrá zpráva ale je, že návštěvnický provoz nebude nijak omezen a všechny prohlídkové trasy poběží v plném rozsahu. Jediné, co budou muset letos turisté oželet, jsou speciální Vánoční prohlídky Sálu předků. Více o zámku a aktuálním návštěvnickém provozu najdete na stránkách zámku Vranov nad Dyjí: www.zamek-vranov.cz
  NÁVŠTĚVNICKÝ PRŮZKUM
Rušno na památkách Národního památkového ústavu (NPÚ) však není jen díky stavebním rekonstrukcím. O prázdninách totiž začal NPÚ zjišťovat spokojenost a očekávání návštěvníků na vybraných 22 hradech, zámcích a klášterech v celé České republice. Na území turistické oblasti Znojemsko a Podyjí přitom spravuje celkem 4 objekty: kromě zámků v Uherčicích a ve Vranově nad Dyjí, také majestátní hrad Bítov a malebnou zříceninu Nový Hrádek u Lukova, pohlcenou divokou přírodou Národního parku Podyjí. Tazatelé budou až do konce září aktivně oslovovat návštěvníky památek a zjišťovat jejich názory a preference. První výstupy z tohoto průzkumu, který by mimo jiné měl zkvalitnit průvodcovskou službu, se po odborném vyhodnocení sociologů dostanou ke kastelánům přibližně v prosinci. Inspirovat a aplikovat v praxi by je tak mohli už v příští turistické sezóně v roce 2020.  Více v reportáži České televize: www.ceskatelevize.cz
ZÁMEK MORAVSKÝ KRUMLOV
Náročná a nákladná rekonstrukce, financovaná převážně z evropských dotací, byla slavnostně zahájena 25. července v Moravském Krumlově. Zdejší renesanční zámek s cennými arkádami na nádvořích i na schodišti se dočká opravy celého jižního křídla, větší části nádvoří i parteru zámeckého parku. Zrekonstruovány budou sklepy, štukové sály, historický tunel pod zámkem, kterým se původně vjíždělo do města, terasa nad ním i dominantní zámecká věž. Na terase se mohou v budoucnu návštěvníci těšit na příjemnou kavárnu a z věže se stane jedinečné vyhlídkové místo. Vystoupají přitom vzhůru přes 9 pater. Plánuje se, že na každém z nich uvidí výstavu o bohaté historii města Moravský Krumlov a jednotlivá zastavení by měla připomínat jednotlivá století. V opravených prostorách zámku najde nově sídlo i informační centrum a vzniknou zde další výstavní prostory. Dlouhodobá spolupráce města s Muzeem Kampa, Johnem Muchou (potomkem a dědicem malíře Alfonse Muchy) a také Ústavem pro studium totalitních režimů přitom bude i nadále pokračovat. Krumlovští chtějí vybudovat v zámku Muchovo centrum a také interaktivní expozice připomínající dějiny 20. století. Opravy jsou plánovány na 3 roky a návštěvnický provoz v dalších prostorách zámku – již dříve zrekonstruovaných pro výstavní a kulturní účely – se přitom nenaruší. A právě v těchto už opravených sálech by mohl být v budoucnu umístěn slavný malířský cyklus Slovanská epopej od Alfonse Muchy. Město Moravský Krumlov, které je vlastníkem zámku, o jeho návrat neustále usiluje...  Více se o rekonstrukci zámku dočtete v tiskové zprávě Města Moravský Krumlov: www.mkrumlov.cz
ZÁMEK HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
Také další památkový objekt v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, který by se měl dočkat toužebně očekávané rekonstrukce, je spojen se jménem malíře Alfonse Muchy. Jeho malby se dochovaly i v klasicistním zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou. Trojkřídlý objekt je ale zdevastovaný zejména díky téměř čtyřicetiletému působení Pohraniční stráže v dobách minulého režimu. Letos na podzim se však bude ucházet o dotaci z Norských fondů v rámci Výzvy „Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví“. Majitel zámku, Město Hrušovany nad Jevišovkou, společně se Spolkem pro Hrušovanský zámek a odborníky pro získávání dotací zpracovávají projekt obnovy a dlouhodobého využití. Půjde zejména o kulturní, společenskou a vzdělávací funkci objektu. Žádost o dotaci bude cílena na získání maximální výše grantu, tedy 1 500 000 €. Z této částky by bylo možné opravit krov, část místností druhého patra a vnitřní schodiště. Zrekonstruované části zámku by byly již plně funkční. Do zámku by se pak mohla přemístit místní základní umělecká škola. Vzdělávají se zde velmi nadaní žáci, kteří vyhrávají každý rok celou řadu soutěží a tím reprezentují Jihomoravský kraj. Zájem uchazečů o studium, který každoročně roste, navíc mnohonásobně překračuje možnosti stávající budovy. Letos škola z kapacitních důvodů musela odmítnout více než 100 uchazečů. Přemístění školy do prostor zámku by významným způsobem podpořilo její činnost. Dále by z Norských fondů mohla být vybudována unikátní obřadní síň s malbami od Alfonse Muchy. Zda se podaří majiteli zámku obstát ve vysoké konkurenci ostatních žádostí o finanční podporu, bude známo během prvního čtvrtletí roku 2020.  Nahlédnout do zámku v jeho současné podobě můžete díky tomto videu: www.facebook.com/spolekprohrusovanskyzamek
LOUCKÝ KLÁŠTER VE ZNOJMÉ
A zajímavá budoucnost čeká i Loucký klášter ve Znojmě. Podzemí monumentálního barokního areálu totiž nechalo vedení města prozkoumat v rámci studie stavebně-technického stavu, která dosud zcela chyběla. Ukázalo se, že členitý a rozlehlý není jen areál na povrchu, ale i pod zemí. Desítky metrů chodeb jsou teď zaznamenány a Město Znojmo má nyní k dispozici i počítačový 3D model první zmapované části. Oživení podzemních prostor této národní kulturní památky bude sice během na dlouhou trať, ale už nyní je jasné, že sklepní prostory mají po vyčištění velký potenciál například pro speciální prohlídkovou trasu nebo únikovou hru.  Více informací i s vizualizací podzemí Louckého kláštera najdete v tiskové zprávě Města Znojma: www.znojmocity.cz