REGIONÁLNÍ ROZVOJ a CESTOVNÍ RUCH – Odborné akce I-II 2020

Hned z počátku roku se můžete zúčastnit řady zajímavých odborných akcí, konferencí a vzdělávacích workshopů týkajících se cestovního ruchu nebo regionálního rozvoje měst a obcí. Zde je jejich aktuální přehled... Udržitelný cestovní ruch a overturism
16. 1. 2020, od 14 hod.
Brno – Výstaviště 

Zajímá vás, jak se vyhnout rizikům overtourismu a jak rozvíjet cestovní ruch udržitelným způsobem? Pak si nenechte ujít mezinárodní seminář, který na toto téma připravuje vydavatelství COT media jako jeden z bodů doprovodného programu veletrhu GO & Regiontour na Brněnském Výstavišti. Svými zkušenostmi do debaty přispějí mimo jiné zástupci měst, v kterých je overtourism horkým tématem: Český Krumlov, Mikulov či belgické Bruggy.
Více informací zde. Rozvoj a financování cestovního ruchu v Jihomoravském kraji 
17. 1. 2020, cca 9–12 hod.
Brno – Výstaviště, pavilon P, sál P4

Seminář spolupořádaný Jihomoravským krajem a Ministerstvem pro místní rozvoj proběhne v rámci veletrhu Regiontour 2020 na Brněnském Výstavišti. Je určen pro zástupce obcí a měst, TIC, DSO, MAS či destinačních managementů. Program bude zaměřen na aktuální informace z oblasti cestovního ruchu ve strategických dokumentech i na krajské a národní dotační tituly na podporu cestovního ruchu. 
Přihlášení je možné pouze elektronicky nejpozději do 10. 1. 2020 prostřednictvím tohoto odkazu. Konference TRAVELEVOLUTIONS
17. 1. 2020, cca 10–15 hod.
Brno – Výstaviště, pavilon P, sál P1

Celkem 7 přednášek bude obsahovat 4. ročník konference pořádané společností Travelbakers, letos nově v rámci veletrhu Regiontour v Brně. Konference s podtitulem „Destinační management 21. století“ je určena organizacím destinačního managementu a vedoucím měst, krajů nebo informačních center. Letošní zaměření bude na inovace, marketing, komunikaci, ale i na „fuck up“ v interpretaci cestovního ruchu. Hlavním přednášejícím bude Jan Řezáč autor knihy „Web ostrý jako břitva“ a dozvíte se i jak pracovat s Instagramem v cestovním ruchu, jak udělat web lepší, než má Brno, co je to turistický chatbot, jak se inspirovat Ikeou nebo sportovním obchodem nebo na případové studii, co je pravda a co jen domněnka v cestovním ruchu. V ceně vstupenky je i vstup na veletrh Go & Regiontour.
Více informací zde. Konference Pro chytrá řešení 2020
23. 1. 2020, cca 9–14 hod.
Brno – Krajský úřad Jihomoravského kraje

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy zve do Brna na konferenci, jejímž hlavním tématem bude sdílení zkušeností starostů a zástupců samospráv s projekty chytrých řešení obecních problémů a možností jejich financování. K inspiraci přispějí i přednášky odborníků z praxe se zaměřením na správu majetku, nakládání s vodou a řešení dopravy v obci. Na konferenci rovněž vystoupí zástupce Jihomoravského kraje, odborník na problematiku chytrých řešení v obcích z Ministerstva pro místní rozvoj, bude představen podpůrný program pro obce k usnadnění prvních realizačních kroků a uvedeny relevantní dotační programy.
Více informací zde. Seminář pro žadatele: Fond malých projektů INTERREG V-A Rakousko/ČR
28. 1. 2020, Brno
30. 1. 2020, Břeclav

Regionální rozvojová agentura Jižní Moravy pořádá na konci ledna hned ve dvou termínech speciální seminář pro všechny žadatele o dotace na přeshraniční projekty s dopadem na českou i rakouskou stranu. Fond malých projektů (dále FMP) podporuje malé neinvestiční projekty přeshraniční spolupráce na česko-rakouské hranici. Na semináři Regionální rozvojové agentury Jižní Morava, která je správcem pro Jihomoravský kraj, se seznámíme s podmínkami FMP, jednotlivými fázemi projektu od předložení projektové žádosti až po ukončení projektu. Velká pozornost bude věnována především předložení projektové žádosti. 
Účast na semináři je zdarma.
Více informací zde. Konference Závěrečná fáze EET v cestovním ruchu
13. 2. 2020, od 13 hod.
Praha – Letňany, Výstaviště PVA Expo

Fórum cestovního ruchu pořádá hned první den veletrhu Holiday World & Region World v Praze, jako jeho doprovodný program, odbornou konferenci k Elektronické evidenci tržeb, které se zúčastní také ministryně financí i zástupci Ministerstva financí a Finanční správy. Program se zaměří na EET v cestovním ruchu: Co přináší novela zákona v souvislosti se závěrečnou vlnou, základní pojmy k EET; Koho se EET týká, jaké tržby se evidují; Jak na registraci, jak získat autentizační údaje; Rozdíl mezi běžným a zvláštním režimem nebo Specifika přímého a nepřímého zastoupení a pověření.
Více informací zde. Konference 360o Travel Trends
14. 2. 2020, cca 9–16 hod.
Praha – Letňany, Výstaviště PVA Expo

Třetí ročník konference proběhne paralelně s veletrhem cestovního ruchu Holiday World & Region World na Výstavišti PVA Expo v Praze – Letňanech. Program bude letos zaměřený na hybatele a inovátory cestovního ruchu, kteří se nebojí přicházet s novými a nevšedními nápady, řešeními a produkty. Příspěvky se budou týkat témat: Trendy 2020 aneb zapomeňte na trdelníky; Třetí dekáda a „travel“ z pohledu mileniálů; Budoucnost přepravy je o zážitcích; Digitalizace; Jak se technologie v travel businessu dotkly cestovních kanceláří; Následky růstu komerční přepravy a sdílení; Cestování – propojené a autentické; Řešení nadměrného cestovního ruchu nebo Jak může vysoké školství pomoci cestovnímu ruchu v ČR. Nebudou chybět ani panelové diskuse na téma Cestování bez bariér nebo Jak inovovat v hotelnictví.
Hlavním partnerem akce je CzechTourism a vstupenka na konferenci opravňuje i ke vstupu na veletrh samotný.
Více informací zde. Interpretace v cestovním ruchu 
27. 2. 2020
Praha – IMPACT Hub

Hlavní principy dobré interpretace a jejich využití v praxi je téma vzdělávacího semináře společnosti Travelbakers, kde bývají uplatněny neformální vzdělávací metody s aktivním zapojením účastníků. Dozvíte se, jak najít a dobře naformulovat sdělení, která návštěvníky osloví, nebo jaká forma interpretace (expozice, průvodce, naučná stezka, letáček, hledačka atd.). je vhodná právě pro vaši organizaci. Seznámíte se s příklady dobré praxe nebo interpretačními tipy a triky. Seminář doporučujeme všem pracovníkům informačních center, muzeí a galerií, science center, NP/CHKO, návštěvnických středisek... Zkrátka všech institucí, ve kterých pomáháte lidem poznávat region a „objevovat svět“.
Více info zde.
VELETRHY Veletrh GO & Regiontour Brno
16.–20. 1. 2020
Brno – Výstaviště

Největší národní prezentace cestovního ruchu v ČR. Na veletrhu GO se prezentují tuzemské i zahraniční cestovní kanceláře a agentury se zaměřením na výjezdovou turistiku. Regiontour je pak určen k prezentaci domácího cestovního ruchu a podporu incomingu. Souběžně s veletrhy probíhají Festival krajových specialit a regionálních potravin RegFoodFest, Festival 5 kontinentů, dále Festival cestovatelských filmů, fotografií a publikací GO KAMERA (hl. téma 100 let Miroslava Zikmunda) a řada dalších odborných a předváděcích akcí.  ZnojmoRegion bude osobně zastoupen na velkém společném stánku Jižní Moravy v pavilonu F.
Propagační materiály členů ZnojmoRegionu je možné dodat do kanceláře ZR nejpozději do pondělí 13. 1. 2020 anebo předat přímo na veletržním stánku ve středu 15. 1. 2020 večer, příp. ve čtvrtek 16. 1. 2020 těsně před zahájením veletrhu.
Více informací zde.
  Veletrh Ferienmesse Vídeň
16.–19. 1. 2020
Vídeň AT – Messe Wien Exhibition Congress Center 

Nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v Rakousku zaměřený na dovolenou, cestování a volný čas. Veletrh probíhá ve dvou halách A a B, kde bude na 800 vystavovatelů z více než 80 zemí světa, vše doplňuje program na dvou pódiích, přednášky a cestovatelské filmy. První dva dny jsou určeny pro B2B, poté B2B a leisure. Paralelně bude v roce 2020 probíhat v halách C a D opět akce Vienna Autoshow, nejoblíbenější autosalon v Rakousku.  ZnojmoRegion se bude osobně účastnit na velkém společném stánku České republiky.
Propagační materiály v NJ / AJ členů ZnojmoRegionu je možné dodat do kanceláře ZR nejpozději do pondělí 13. 1. 2020 anebo předat přímo na veletržním stánku ve čtvrtek 16. 1. 2020 těsně před zahájením veletrhu.
Více informací zde.
  ITF SlovakiaTour Bratislava
23.–26. 1. 2020
Bratislava SK – Incheba Expo Bratislava

Nejvýznamnější a nejnavštěvovanější veletrh cestovního ruchu na Slovensku. Souběžně se v areálu výstaviště koná 27. veletrh gastronomie Danubius Gastro, 27. ročník výstavy Poľovníctvo a oddych a také 12. ročník výstavy Wellness a fitness. ZnojmoRegion bude osobně zastoupen na velkém společném stánku Jižní Moravy.
Propagační materiály členů ZnojmoRegionu je možné dodat do kanceláře ZR nejpozději do pondělí 20. 1. 2020 anebo předat přímo na veletržním stánku ve středu 22. 1. 2020 večer, příp. ve čtvrtek 23. 1. 2020 těsně před zahájením veletrhu.
Více informací zde.
  Holiday World & Region World Praha
13.–16. 2. 2020
Praha – Výstaviště PVA Expo Letňany

Mezinárodní veletrh Holiday World patří k nejvýznamnějším akcím svého druhu v ČR a střední Evropě. Loňskou novinkou bylo spojení s veletrhem Památky/Muzea/Řemesla, kdy došlo k logické synergii mezi památkami a cestovním ruchem. V roce 2020 bude rozšířen o regionální prezentaci domácího cestovního ruchu přidruženým veletrhem Region World. Nově se také uskuteční v prostorách výstaviště v Praze – Letňanech.  ZnojmoRegion bude osobně zastoupen na velkém společném stánku Jižní Moravy.
Propagační materiály členů ZnojmoRegionu je možné dodat do kanceláře ZR nejpozději do pondělí 10. 2. 2020 anebo předat přímo na veletržním stánku ve středu 12. 2. 2020 večer, příp. ve čtvrtek 13. 2. 2020 těsně před zahájením veletrhu.
Více informací zde.