TOP akce 2022 – projekt Kultura bez hranic

Destinační společnost ZnojmoRegion si v roce 2022 nastavila profesní laťku opět o něco výše. Tentokrát se pouští do vlastního projektu zaměřeného na přeshraniční česko-rakouskou spolupráci.

Několika přeshraničních projektů se v uplynulých 4 letech své existence už sice ZnojmoRegion účastnil, vždy šlo ale pouze o roli českého partnera přizvaného k aktivitám organizovaným a financovaným z rakouské strany. Nyní se role obrací. Žadatelem a hlavním nositelem projektu zaměřeného na post-covidové oživení kultury na obou stranách hranice je právě ZnojmoRegion. A jako svého rakouského partnera si vybral Weinviertel Tourismus GmbH, velmi silného a významného spoluhráče s dlouholetou praxí v podpoře cestovního ruchu Dolního Rakouska. 

Půjde přitom o spolupráci dvou sousedících regionů propojených staletou společnou historií i kulturou, kde byly vzájemné vazby a zaběhnutá společenská setkávání násilně přerušeny covidem a uzavřením hranic. Oživení kultury, znovunastolení vzájemné blízkosti a opětovná přátelská setkávání na kulturních akcích v českém i rakouském příhraničí jsou proto hlavním posláním tohoto projektu. Záměrem projektu je jednotně informovat o významných kulturních a společenských akcích obou sousedících oblastí a opětovně vzbudit aktivní zájem o dění na druhé straně hranice.

Půjde jednak o vydání tištěného přehledu TOP akcí roku 2022 ze Znojemska i Weinviertelu, jejich on-line propagaci na webech a sociálních sítích obou partnerů, ale i o uspořádání informačního workshopu pro pracovníky českých i rakouských turistických informačních center z dotčených území. Tištěný česko-německý přehled TOP akcí přitom bude distribuován zdarma na všech regionálních infocentrech a na významných a turisticky navštěvovaných místech v českém i rakouském příhraničí. Přínosem projektu bude také propojení a navázání vzájemné komunikace samotných regionálních infocenter na obou stranách hranice, lepší informovanost o kulturní nabídce „u sousedů“ a navýšení počtu návštěvníků uvedených kulturních akcí. 

Projekt je konkrétně zacílen na českou turistickou oblast Znojemsko a Podyjí (tzn. nejen město Znojmo a jeho nejbližší okolí, ale i Hrušovansko, Moravskokrumlovsko, Miroslavsko, Jevišovicko, Vranovsko, Bítovsko, Podyjí a jižní pohraničí) a rakouskou oblast severního Weinviertelu (tzn. od města Pulkau přes Retz, Laa an der Thaya, Hollabrunn až k městu Poysdorf a Hohenau a jejich okolí). Cílovou skupinou je široká veřejnost se zájmem o kulturní dění a projekt se týká všech věkových skupin: od rodin s dětmi, přes páry a party, až po seniory.

Pokud uvedený projekt uspěje, bude většinově financován z dotace přidělené v rámci Fondu malých projektů z programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Ten je určen na projekty menšího rozsahu lokálního a regionálního významu do max. výše 20.000 €. Žadatel ucházející se o dotaci se však zavazuje k tomu, že celý projekt nejprve předfinancuje z vlastního rozpočtu. A až následně, po vyúčtování a vyhodnocení realizace, je mu z evropských finančních prostředků zpětně vyplaceno až 85 % uznatelných nákladů. To s sebou přináší řadu komplikací, neboť potřebné finanční prostředky bývají proplaceny opožděně, třeba až rok a více po realizaci projektu. Pro ZnojmoRegion jako neziskový spolek bez vlastního majetku je právě toto pravidlo předfinancování projektu velmi svazující. Řešení naštěstí nabízí mimořádný členský příspěvek, který ZnojmoRegionu poskytuje Město Znojmo ve výši 400.000 Kč. Je pochopitelné, že největší zájem na realizaci takovéhoto projektu má právě Město Znojmo, které je samo organizátorem mnoha TOP akcí regionu. Bez jeho finanční pomoci by se obdobné projekty rodily jen velmi ztěžka a na svou realizaci by čekaly ještě mnoho let.

O tom, zda projekt uspěl a dotaci získá, bude jasno až v dubnu 2022. Doufejme, že bude úspěšný a odstartuje další a dlouhodobou přeshraniční spolupráci.

FOTO z přípravného jednání: zleva Eva Köllner (Weinviertel Tourismus), Marie Tesařová (Znojmo Region), Yvette Polasek (WT), Hannes Steinacker (nový ředitel WT), Lukáš David (město Znojmo).