Poutní cesta Klementa Maria Hofbauera

Nová poutní trasa spojující místa, kde žil a působil sv. Klement Maria Hofbauer, vznikla jako česko-rakouský přeshraniční projekt v roce 2020. Opět šlo o projekt spolufinancovaný z Fondu malých projektů programu INTERREG V–A Rakousko–Česká republika, kdy roli hlavního lídra projektu zastávala rakouská společnost Caritas Retz, která si za své partnery bez finanční účasti zvolila rakouskou destinační společnost Retzer Land a jihomoravskou destinační společnost ZnojmoRegion.

Svatý Klement Maria Hofbauer se narodil v Tasovicích u Znojma, ve Znojmě se vyučil pekařem, ale přešel na církevní dráhu. Dlouhá léta působil ve Vídni a Varšavě, jejichž patronem se také později stal. Byl českým římskokatolickým knězem, řeholníkem z kongregace redemptoristů. Je dnes také uznáván jako patron pekařů, neboť prý za svého života rozdával chudým a dětem pečivo, které sám upekl. Často je takto zpodobňován a bochník chleba se stal jeho atributem i symbolem, který vás bude doprovázet na přeshraniční poutní stezce.

U příležitosti 200. výročí jeho úmrtí byla roku 2020 vybudována nová přeshraniční poutní cesta nesoucí právě jeho jméno a bylo po něm pojmenováno i náměstí v rakouském Retzu. Zahájení provozu na poutní stezce však muselo být s ohledem na pandemii covid a uzavření státní hranic posunuto až na rok 2021.

Trasa dlouhá necelých 150 km spojuje dvě země (Rakousko a Českou republiku) a tři diecéze (Vídeňská arcidiecéze, diecéze St. Pölten a Brno). Začíná v Tasovicích a přes Znojmo, Retz a Eggenburg vede až do Vídně, kde je světec pohřben. 

Lemuje jí 28 informačních tabulí v intervalech přibližně 5 km dlouhých s informacemi o životě Klementa Maria Hofbauera a tématech, která ho formovala a odlišovala, stejně jako odkaz na 7 Děl milosrdenství. Každé zastavení má své vlastní poutní razítko, které si můžete otisknout do speciálního poutnického pasu, který byl vydán jako součást projektu v češtině i němčině.

Pokud se vydáte na cestu, doporučujeme použít interaktivní mapu poutní stezky, kterou najdete na:

https://www.weinviertel.at/a-klemens-maria-hofbauer-pilgerweg