Podpora KONGRESOVÉ TURISTIKY na Znojemsku

Speciální oběd pro MICE profesionály ze Znojemska s Brno Convention Bureau se ve spolupráci se ZnojmoRegionem uskutečnil 14. března 2022 ve Znojmě. V pondělí 14. 3. 2022 se ve znojemském PREMIUM Hotelu uskutečnil pracovní oběd, na kterém byly významným subjektům s kongresovou či incentivní (MICE) nabídkou ze Znojemska představeny aktivity společnosti BRNO CONVENTION BUREAU (BCB). Setkání profesionálů MICE proběhlo s garancí náměstka hejtmana Jihomoravského kraje, pana Františka Lukla. Bylo iniciováno, hrazeno a organizováno plně ze strany BCB. Vytipování a pozvání vhodných účastníků akce z celého znojemského okresu bylo úkolem destinační společnosti ZnojmoRegion, která s BCB dlouhodobě spolupracuje. Hlavním cílem akce ve Znojmě, která odstartovala "Road Show" po celém Jihomoravském kraji, bylo osobní seznámení se s aktéry a jejich nabídkou MICE turistiky na Znojemsku, představení Brno Convention Bureau, jeho aktivit v roce 2021 i plánovaných činností na rok 2022.  BCB se zaměřuje na zviditelnění regionu v rámci MICE turismu, navázání komunikace a spolupráce s lokálními subjekty s cílem zvýšit počet poptávek na kongresové, firemní či skupinové akce a jejich doprovodný program nejen v Brně, ale i v celém Jihomoravském kraji. Podrobnosti o Brno Convention Bureau najdete zde: www.moraviaconvention.cz