Okresní hospodářská komora ZNOJMO

Okresní hospodářská komora Znojmo je zákonným zástupcem podnikatelů v regionu. Posláním OHK Znojmo je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů, včetně zajišťování potřeb členské základny. OHK Znojmo sdružuje členské firmy převážně znojemského regionu. Hájí zájmy členských obcí. Vytváří platformu pro komunikaci podnikatelů s místní a státní správnou.

Poskytuje informační a poradenský servis pro podnikatele v rámci Informačního místa pro podnikatele. Propaguje činnost svých členů prostřednictvím sociálních sítí i při realizaci svých aktivit. Poskytuje certifikační služby potřebné pro vývoz mimo EU – ověřování certifikátů o původu zboží a karnetů ATA.

Poskytuje služby v oblasti vzdělávání. Realizuje semináře a školení pro podnikatele, konference se zaměřením na ekonomiku, účetnictví, podnikání a cestovní ruch. Spolupracuje se středními školami v oblasti vzdělávání a navazování spolupráce s podnikateli. Podporuje zahraniční obchod s důrazem na česko-rakouskou spolupráci. 

Destinační společnost ZnojmoRegion spolupracuje s Okresní hospodářskou komorou Znojmo na základě partnerského memoranda o vzájemné spolupráci podepsaného v roce 2021

Okresní hospodářská komora ZNOJMO

náměstí Svobody 210/18
669 02 Znojmo