Novela UBYTOVACÍCH POPLATKŮ schválena

Novela zákona o místních poplatcích, kterou 15. 10. 2019 schválila Poslanecká sněmovna, přinese rovná pravidla pro všechny poskytovatele krátkodobého ubytování a zajistí odpovídající příjmy pro obce a města. Nahrazuje nynější poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt i poplatek z ubytovací kapacity jedním jediným „poplatkem z pobytu“. Tomu bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Rozšíří se tak okruh ubytovacích zařízení, kterých se má výběr místního poplatku týkat o další prostory jako jsou například byty, chaty, chalupy či ateliéry. Bude se týkat také provozovatelů nabízejících ubytování prostřednictvím sdílených ekonomik a digitálních platforem typu Airbnb, a to bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv. Sloučením obou stávajících poplatků do jednoho jsou nastaveny stejné podmínky i pro samotné obce. Nový poplatek bude moci vybírat jakákoliv obec bez ohledu na to, zda se jedná o lázeňské místo nebo o místo soustředěného turistického ruchu. Poplatek může stanovit každá obec podle svých potřeb a podmínek, nejvýše však na úroveň maximální sazby určené zákonem, to je pro rok 2020 maximálně 21 Kč za den a v následujících letech maximálně 50 Kč za den. Poslaneckou sněmovnou schválená novela zákona o místních poplatcích dále zavádí tzv. protizneužívací klauzuli u poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného. Nově bude podmínkou pro osvobození od poplatku skutečnost, že výtěžek z konané akce bude prokazatelně odveden na charitativní účely, nebude stačit jen pouhá proklamace jako doposud. Novela dále zavádí přesnější vymezení osvobozených osob a úlev u poplatku ze psů. Nárok na sníženou sazbu bude mít nově důchodce od věku 65 let nebo držitel průkazu ZTP. Novela rovněž osvobozuje všechny osoby provozující útulky pro psy bez ohledu na zřizovatele. Poslaneckou sněmovnou tak byly odmítnuty pozměňovací návrhy, které na konci léta předložil Senát. Novela, na které se výrazně podílela odborná veřejnost, nyní míří k podpisu prezidenta republiky a následně bude vyhlášena ve Sbírce zákonů. Nová úprava bude platit od 1. ledna 2020.  Další informace např. na webových stránkách Ministerstva financí. Společnou tiskovou zprávu Ministerstva financí a Asociace hotelů a restaurací ČR k pozměňovacím návrhům Senátu k novele zákona o místních poplatcích si můžete přečíst zde.