Národní DOTACE na podporu cestovního ruchu jsou tu!

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo 5. 11. 2019 novou výzvu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Nabízí se tak možnost získání dotace na realizaci projektů z oblasti rozvoje základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a zároveň na odstranění bariér v budovách. Celkem je na projekty cestovního ruchu vyčleněno až 90 milionů a na odstraňování bariér 10 milionů korun. Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
Tento program cílí na podporu nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na projektové záměry přínosné pro účastníky cestovního ruchu, tj. návštěvníky dané destinace, místa a atraktivity. Je zaměřen např. na prodloužení turistické sezóny v regionech, zvýšení konkurenceschopnosti regionů a rozprostření turistů i mimo nejnavštěvovanější, avšak atraktivní a zajímavá místa České republiky. Dále na zkvalitnění a rozvoj nové doprovodné infrastruktury, udržitelný cestovní ruch a zvýšení kvalit služeb nebo rozšíření nabídky destinací.  Prostřednictvím tří dotačních titulů nabízí možnost získání dotace pro žadatele z řad obcí, podnikatelských subjektů, církví, neziskových organizací provozujících atraktivity cestovního ruchu a dalších. Výše dotace činí až 50 %, maximálně však 5 milionů korun z celkových uznatelných nákladů akce. Povinnou součástí projektu je také propagace výstupu akce.  Realizace projektů je možná v letech 2020–2021 a financování akce může být dokončeno až v prosinci 2021. MMR očekává nápadité a účelné projektové záměry s hospodárným rozpočtem zaměřené například na vybavenost turistických tras (odpočívadla, hygienická zázemí, naučné panely), vybavenost a úpravu lyžařských tras, realizaci navigačních a informačních systémů v destinacích nebo modernizaci doprovodné infrastruktury v kempech apod. Žádosti o podporu z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech lze podávat na podatelnu ministerstva až od 5. listopadu 2019 do 5. února 2020, 12:00 hod.  Více informací zde.   Podpora pro odstraňování bariér v budovách
Cílem programu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů a v budovách domů s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras v obcích a městech, včetně programu EUROKLÍČ. Ministerstvo tak chce finančně podporovat budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Žádosti o podporu v rámci programu Podpora pro odstraňování bariér v budovách lze podávat na podatelnu ministerstva od 6. listopadu 2019 do 3. února 2020, do 12 hod.  Více informací zde.