NAPOLEONSKÁ TAŽENÍ

Náš kraj se hned z počátku 19. století stal místem, které se významně zapsalo do evropských dějin. Vlna napoleonských válek se přehnala přes jižní Moravu a s jejich dopady se v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí můžeme setkávat i po více než 200 letech.

Samotný Napoleon Bonaparte pobýval ve Znojmě při svém tažení na Slavkov v roce 1805. Tehdy byl ubytován v domě měšťana Schultze (dnes známý jako Ugartův palác) na Horním náměstí. Francouzský císař se ve Znojmě zdržel jen 1 den, a to z 18. na 19. listopadu 1805. Jeho pobyt zde do dnešních dnů připomíná pamětní deska umístěná na zdi rohového paláce. Po slavkovské bitvě “tří císařů“ se Francouzi do Znojma opět vrátili a město opustili až v lednu 1806, ale Napoleon už zde nenocoval.

Slavnou bitvou u Slavkova 2. prosince 1805 ovšem Napoleonská tažení na území našeho regionu zdaleka nekončila. V červenci roku 1809 se odehrála dvoudenní bitva u Znojma, která poznamenala několik vesnic v jeho okolí. Rakouská armáda dlouho držela např. Přímětice, Kuchařovice nebo Suchohrdly, ale tím nejdůležitějším místem, kde se bojovalo o předpolí Znojma, byly Dobšice. Armády se během chladných prosincových dní v držení vesnice několikrát vystřídají a dělové koule z obou stran dopadají na dobšické domky. Není divu, že obec krátce na to vzplane a téměř celá lehne popelem. Do dnešních dnů tuto krvavou bitvu připomíná v Dobšicích napoleonský památník slavnostně odhalený roku 2002. O 4 roky později byl nedaleko odhalen ještě druhý menší pomníček, a to v místě nálezu hromadného hrobu padlých vojáků.

NAPOLEONSKÁ TAŽENÍ

Kontaktní údaje