Miroslavské kopce

Národní přírodní památka Miroslavské kopce je tvořena šesti samostatnými vrchy v okolí města Miroslav – Větrník, Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, U letiště a Zmrzlé. Rozprostírá se celkem na 30 hektarech a vyhlášena byla roku 2004. Důvodem ochrany jsou skalní společenstva a vegetace teplomilných stepních lad. Lokalita je významná z hlediska výskytu řady chráněných druhů rostlin a živočichů. Území NPP je však poškozeno zemědělskou činností a na Předním Markově kopci stojí vodojem. 

Všechny kopce spojuje okružní naučná stezka (zelená turistická značka), která vás z centra Miroslavi zavede na jižní předměstí a dál do zvlněné krajiny. Celkem má okruh cca 5 km a po trase je i několik odboček na nejvyšší vrcholky, odkud se rozprostírají pěkné vyhlídky do okolí.

Více informací najdete zde: https://www.mesto-miroslav.cz/miroslavske-kopce/d-1591 

Město MIROSLAV

Městský úřad Miroslav
Nám. Svobody 1/1
671 72 Miroslav