MININAUČNÁ STEZKA ZÁMECKÝM PARKEM KRAVSKO

Kravsko
Délka trasy: cca 2,1 km
Náročnost: lehká
Zaměření: příroda
Počet zastavení: 9
Vybudováno roku: 2015
Více informací zde

Příjemnou procházkou je nenáročná mininaučná stezka okolo zámeckého rybníka a starým zámeckým parkem v obci Kravsko. Veřejně přístupný přírodně krajinářský park s rybníkem se rozkládá na ploše asi 4 hektarů hned vedle zámku Kravsko (ten je v soukromých rukou a slouží jako hotel). Jedinečnost parku spočívá v množství vzácných dřevin, z nichž zvláště chráněným stromem je sekvojovec obrovský vysázený v roce 1790 a dosahující výšky necelých 30 metrů. Významné stromy a keře jsou odborně popsány na 9 informačních panelech, konkrétně: trnovník akát, sekvojovec obrovský, jasan ztepilý, douglaska tisolistá, jilm horský, jinan dvojlaločný, dub letní, javor mléčný, borovice vejmutovka. Celkem v zámeckém parku roste na 12 druhů jehličnatých a 56 druhů listnatých stromů a keřů. K odpočinku zde slouží 5 laviček rozmístěných po trase a na vyhlídce nad rybníkem je umístěn i přístřešek se stolem.

MININAUČNÁ STEZKA ZÁMECKÝM PARKEM KRAVSKO

Kravsko- obecní úřad

Kontaktní údaje