2019 Lokační trip pro filmaře

Už druhým rokem spolupracuje destinační společnost ZnojmoRegion s Filmovou kanceláří města Brna a Jihomoravského kraje "Brno Film Office". Na základě poptávky od jednotlivých českých i zahraničních filmových produkcí se ZnojmoRegion snaží průběžně vytipovávat vhodné filmové lokace na Znojemsku, které by odpovídaly daným požadavkům filmařů.

Ve spolupráci s Brno Film Office jsme se letos rozhodli představit dosud neznámá a neokoukaná místa Znojemska vybraným filmařům. Vzhledem k výrazně proměně turistické oblasti Znojemsko a Podyjí od pádu "železné opony" a velkému rozmachu zdejších služeb i architektonickému boomu, byl domluven speciální fam-trip pro zástupce filmových společností a lokační manažery. Jeho zorganizování i oslovení vhodných účastníků kompletně zajišťuje Brno Film Office; ZnojmoRegion pak navrhuje jednotlivé cíle vhodné k návštěvě a dopravní logistiku akce.

Hlavním tématem této poznávací exkurze po Znojemsku, která se uskuteční ve dnech 9.-10. října 2019, budou neokoukaná, neznámá, nezvyklá až bizardní místa. Původně se mělo jednat o celou Jižní Moravu, ale s ohledem na omezený čas akce došlo k rozhodnutí věnovat se pouze jedné z 5 jihomoravských oblastí. Pro dosavadní vstřícnost a aktivní spolupráci ZnojmoRegionu pak bylo Filmovou kanceláří města Brna a Jihomoravského kraje vybráno právě Znojemsko.

Více o Brno Film Office zde: www.brnofilm.cz