Konference 2022: Vzkříšení památek

Začátkem listopadu se do Znojma sjedou specialisté na turismus. V Centru Louka se totiž uskuteční odborné Regionální fórum cestovního ruchu. Unikátní dvoj-konference zaměřená na otázky cestovního ruchu přitom bude mít značný nadregionální dosah.

Svou odbornou konferenci zaměřenou na regionální rozvoj a cestovní ruch Znojemska pořádá destinační společnost ZnojmoRegion každoročně na podzim. A stejně tak svou podnikatelskou konferenci pořádá obvykle na podzim i Okresní hospodářská komora Znojmo (OHK), která své letošní téma zaměřila shodou náhod také na oblast cestovního ruchu. Proto se oba organizátoři dohodli a své tematicky příbuzné akce termínově propojili pod společným názvem „Regionální fórum cestovního ruchu 2022“. Jde proto o dvoudenní odbornou konferenci pořádanou ve dnech 8.–9. listopadu 2022 v Centru Louka ve Znojmě

Program prvního dne připravuje OHK Znojmo ve spolupráci se Vzdělávacím střediskem Ing. Pavla Štohla a zaměří se na „Restart a budoucnost cestovního ruchu“ z pohledu podnikatelských služeb. Dopolední část představí téma „Turistický ruch – současnost a jak zvýšit návštěvnost regionu“. S příklady dobré praxe seznámí zástupci z řad podnikatelských subjektů Znojemska a inspirací mohou být i zkušenosti rakouských sousedů. Odpolední část se bude věnovat trendům v gastronomii pohledem odborníků. Svou účast již přislíbili např. herec a autor Gastromapy, pan Lukáš Hejlík, či šéfkuchař Pavel Sapík.

Druhý den je program Fóra zcela v kompetenci ZnojmoRegionu, jehož posláním a hlavní činností je právě podpora cestovního ruchu v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Stěžejním tématem celého dne bude „Vzkříšení památek Znojemska“. Tento program bude zaměřen na praktické rady a tipy pro všechny, kteří vlastní nebo mají ve svém katastru nějakou památku, od malých uměleckých děl až po velké historické objekty. Budou představeny aktuální dotační a grantové možnosti na renovaci památek, rady pro restaurování a obnovu, tipy na jejich atraktivní oživení, propagaci a marketing i inspirativní příklady dobré praxe. Svou účast již přislíbili zástupci Jihomoravského kraje – odboru kultury a památkové péče i odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu, státní agentury CzechTourism, Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, Národního památkového ústavu, Metodického centra konzervace při Technickém muzeu v Brně, Institutu pro památky a kulturu, Brno Film Office a řada dalších.

Regionální fórum je určeno jak zástupcům měst a obcí, tak soukromým podnikatelským subjektům či neziskovým sdružením, jejichž aktivity jsou jakýmkoli způsobem spojené s cestovním ruchem a regionálním rozvojem Znojemska. Konference je přístupná všem předem registrovaným zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti. 

Přihlašovací formulář naleznete zde: https://1url.cz/@forum-cr-2022 

Pozvánku na akci i podrobné programy obou dvou dnů naleznete níže v PŘÍLOHÁCH jako jednotlivé soubory (pdf).

Informace jsou také průběžně zveřejňovány v Události na Facebooku: https://www.facebook.com/events/806204717168811 


Akce se koná pod záštitou:

  • senátora Parlamentu ČR za Znojemsko Mgr. Tomáše Třetiny
  • hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha
  • ředitele České centrály cestovního ruchu – CzechTourism Ing. Jana Hergeta Ph.D.
  • a města Znojma

Mediálními partnery akce jsou:

  • Regionální týdeník Znojemsko
  • Portál a časopis PROPAMÁTKY


EDIT PO KONFERENCI:

Níže v PŘÍLOHÁCH naleznete prezentace jednotlivých přednášejících (pdf).

Časosběrné video prezentující obnovu zámku Uherčice naleznete ZDE
Video prezentující Centrum obnovy společného kulturního dědictví (COL = Centrum obnovy Louka) naleznete ZDE.

Přílohy

ZnojmoRegion, z. s.

Obroková 1/12 (sídlo)
Obroková 2/10 (kancelář)
669 02 Znojmo