Finanční a marketingová PODPORA od CzechTourismu 2020

Agentura CzechTourism v roce 2020 finančně podpoří kulturní a sportovní akce lákající do České republiky turisty ze zahraničí. Agentura CzechTourism zveřejnila 27. listopadu 2019 výzvu a podmínky partnerské spolupráce na rok 2020 – finančně nebo marketingově podpoří události, které přivedou zahraniční turisty do České republiky a podpoří tak příjezdový cestovní ruch. CzechTourism plánuje poskytnout financování formou nákupu mediálního prostoru událostí pořádaných v oblasti kulturní, sportovní nebo životního stylu. Podpora bude rozložena rovnoměrně mezi regiony, hodnotícím kritériem bude např. maximální hodnota mediálního zásahu a marketingový obsah propagující region a Českou republiku. Zájemci mohou podat žádost o finanční podporu na internetové stránce https://zadost.czechtourism.cz/ v termínu od 27. listopadu do 16. prosince 2019, a to do 24:00 hod. Na této stránce jsou k dispozici zájemcům formulář a metodika hodnocení. Více informací na webu agentury CzechTourism.