Zřícenina hradu Bukovina HOSTIM

Nevýrazná hradní zřícenina stojí v místě, kde v 1. polovině 14. století stával nad potokem Nedveka kamenný hrad. Zanikl však pravděpodobně už za válek Jiřího z Poděbrad s uherským králem Matyášem Korvínem, protože k roku 1481 už je uváděn jako pustý. Zachovaly se pouze nepatrné zbytky zdiva, kulaté věže a hradebního opevnění. Volně přístupné zříceniny.