2022 Fam-trip pro eventové agentury z ČR

ZnojmoRegion aktivně podporuje i kongresovou turistiku. V roce 2022 proto představil bohatou MICE nabídku regionu zástupcům českých eventových agentur. Speciální poznávací zájezd se odehrál ve dnech 9.-11. listopadu a zúčastnilo se ho 8 zástupců agentur z Prahy a Brna zaměřených na pořádání kongresů, konferencí, teambuildingů či jakýchkoli dalších firemních akcí.

MICE, to je mezinárodně uznávaná zkratka označující firemní i společenské skupinové aktivity. Tvoří ji první písmena anglických výrazů: Meetings (schůzky, setkání), Incentives (společný zájem, motivace), Conferences / Conventions (konference / kongresy) a Events / Exhibitions (akce / výstavy). Pořádáním a organizací právě takovýchto skupinových akcí se v České republice zabývají specializované eventové agentury, které mívají často mezinárodní přesah.

A právě jim ZnojmoRegion osobně představil nejen kongresové a konferenční kapacity, ubytovací i gastronomické provozy vhodné pro větší skupiny, ale také možnosti doprovodných incentivních zážitků, které jsou čím dál vyhledávanějším doplněním firemních akcí. A v tomto směru má Znojemsko opravdu co nabídnout. Největší nabídka kongresové turistiky se přitom nalézá ve městě Znojmě, a tak byl program tohoto „fam-tripu“ koordinován se Znojemskou Besedou, tak aby vše navazovalo na připravovaný projekt ZnojmoKONGRES.

Výběr vhodných účastníků tripu a oslovení vybraných eventových agentur zajistila organizace Brno Convention Bureau – specialista na kongresovou a incentivní turistiku v Jihomoravském kraji. Do Znojma a na Znojemsko se tak dostaly české špičky, které měly možnost na vlastní kůži ochutnat pestrou a kvalitní MICE nabídku regionu spojenou navíc s tradičním vinařským svátkem sv. Martina.

Tento trip byl realizován v rámci projektu „Marketingové aktivity a rozvoj produktové nabídky v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí“  za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.