2022 TOP akce – trip pro infocentra CZ/AT

Představujeme TOP AKCE 2022 českým i rakouským infocentrům. Pracovníky turistických informačních center ze Znojemska a rakouského Weinviertel seznamujeme s nejvýznamnějšími akcemi roku pořádanými na obou stranách hranice.

Když destinační společnost ZnojmoRegion oznámila počátkem května termín pro celodenní poznávací zájezd pro pracovníky turistických informačních center, setkala se s větším zájmem o účast než původně čekala. V úterý 17. 5. 2022 se tak na exkurzi po místech, kde se v průběhu roku konají ty nejvýznačnější akce, vydalo 30 odborníků na poskytování informací veřejnosti.

Šlo přitom o jeden z výstupů přeshraničního projektu „Kultura bez hranic – TOP akce 2022“, na který se podařilo destinační společnosti ZnojmoRegion letos na jaře získat dotaci z Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG V–A Rakousko–Česká republika. Jako svého jediného partnera si ZnojmoRegion k tomuto projektu přizval společnost Weinviertel Tourismus GmbH, zastupující největší rakouskou vinařskou oblast Weinviertel v Dolním Rakousku.

Program celodenní poznávací exkurze odstartoval ve Znojmě, v novém kongresovém sále Centra Louka v areálu Louckého kláštera, kde své prezentace a promo videa představili zástupci organizátorů TOP akcí pořádaných ve Znojmě, v Moravském Krumlově či na Vranovské pláži. Destinační společnost ZnojmoRegion pak představila další významné akce v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí, které nebylo možné během jednoho dne stihnout osobně navštívit (např. akce v Miroslavi, Šatově, Bítově či Cornštejně). Weinviertel Tourismus následně seznámil všechny přítomné s TOP akcemi pořádanými na rakouské straně hranice, v severní oblasti Weinviertel.

Další část programu už zavedla účastníky přímo na místa, kde se významné akce konají – do areálu znojemského hradu, do Znojemského městského pivovaru, do nového sídla Vinařství LAHOFER v Dobšicích u Znojma, do Vodního mlýna ve Slupi a na závěr i do sklepní uličky vinařské obce Vrbovec.

Po celou dobu byl zajišťován bezchybný česko-německý překlad paní Yvette Polasek z Weinviertel Tourismus a dopravní i průvodcovský servis od znojemské agentury Moravian Tours, za které patří oběma poskytovatelům velký dík.

Během akce se potvrdilo, že tím nejdůležitějším pro rozvoj vzájemných přeshraničních vazeb je navázání komunikace. Právě možnost osobního seznámení se a předání si kontaktů mezi jednotlivými informačními centry z obou stran hranice, oceňovali účastníci na závěr akce nejvíce. Došlo tak k navázání budoucí spolupráce a předání si profesních zkušeností, aktuálních informací, ale i propagačních materiálů o obou oblastech v českém i německém jazyce.

Cílem celého projektu „Kultura bez hranic – TOP akce 2022“ je znovuoživení kultury, vzájemných vazeb a setkávání se na moravsko-rakouské hranici, násilně přerušených covidovou pandemií a nuceným uzavřením hranic. Tento cíl byl poznávací exkurzí pro pracovníky TIC, kteří budou prvními a nejerudovanějšími nositeli aktuálních informací pro veřejnost, zcela jistě a bezezbytku naplněn. 

Více informací o uvedeném přeshraničním projektu naleznete ZDE.

Přílohy