Alfons Mucha

Druh:


Osobnosti regionu

Přístupnost:


přístupné veřejnosti

Vhodné pro:


děti, mládež, dospělí, senioři

Více informací:


viz webové portály v textu

ZnojmoRegion zve na výlet po stopách malíře Alfonse Muchy, jehož život i dílo jsou se Znojemskem nerozlučně spjaté dodnes. Slavný malíř, jehož cyklus Slovanská epopej opět rozzářil sály zámku v Moravském Krumlově, zanechal na Znojemsku řadu stop. Jsou spojené zejména s jeho uměleckými začátky a pro mnohé budou zřejmě překvapením. 

Vydejte se s námi na výlet po kraji, který malíře inspiroval a zavítejte na místa, která zdobí jeho slavná díla dodnes nebo nesou jeho jméno. Na Znojemsku jsou s ním spojena hned čtyři turisticky atraktivní místa:

MORAVSKÝ KRUMLOV 
www.mucha-epopej.cz 
Hlavním turistickým magnetem spojeným se jménem věhlasného umělce je beze sporu Moravský Krumlov a jeho renesanční zámek s cennými arkádami, do kterého se po téměř 10 letech navrátila Slovanská epopej. Zde je všech 20 velkoformátových pláten zachycujících nejvýznamnější dějiny slovanských národů vystaveno od srpna 2021 na dobu následujících 5 let. V létě 2022 však Moravskokrumlovský zámek navíc nabídne ještě další turistické zážitky. Dokončena by totiž měla být rekonstrukce celého jižního křídla včetně zámecké věže, ze které se návštěvníkům otevře jedinečná vyhlídka. Spolu s ní zámek nově nabídne i služby Turistického informačního centra s moderním návštěvnickým zázemím a zajímavými historických a archeologickými exponáty odhalenými při rekonstrukci. Provoz zámku v Moravském Krumlově i expozice Slovanské epopeje je přitom díky špičkové světelné i klimatizační technice celoroční.

ZNOJMO
www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme 
Druhým cílem na Znojemsku spojeným s Alfonsem Muchou je od dubna 2022 monumentální barokní Loucký klášter ve Znojmě. I zde je vystavena kompletní Slovanská epopej, ale tentokrát ve formě velkoformátových puzzle obrazů, které sem byly přestěhovány ze zámku v Miroslavi. Obrazy z téměř 164.000 dílků puzzle skládalo 266 dobrovolníků přibližně 4 měsíce! Netradiční sbírka je dokonce zapsána v České knize rekordů a k vidění zde bude po dobu 5 let, kdy celý výtěžek ze vstupného poputuje na další opravy rozsáhlého klášterního komplexu. Ten spravuje věhlasná vinařská společnost Znovín Znojmo, a tak je zdejší návštěva zárukou jedinečných uměleckých i vinařských zážitků.

ŠANOV A OKOLÍ
www.sanov.cz/obec/cykloturistika 
Leták k Muchově cyklostezce 
Třetí místo spojené s životem i dílem Alfonse Muchy najdete na východě Znojemska, na Hrušovansku v okolí obce Šanov. Zde se můžete na kole či pěšky vydat na cca 20 km dlouhou Muchovu cyklostezku, nenáročný okruh, který vede místy, kde se mladý začínající malíř inspiroval a kde zanechal svá první díla. Právě majitel Hrušovanského panství, hrabě Eduard Khuen-Belassi, totiž rozpoznal Muchův talent a stal se jeho prvním mecenášem i osobním přítelem. Finančně ho podporoval při studiích na Akademii v Mnichově i Paříži a nechal si od něj vyzdobit zámek Emmahof (Emin dvůr či Emin zámek) nedaleko Šanova, zámek v Hrušovanech nad Jevišovkou a později i sídlo rodiny Khuenů, zámek Gandegg v Tyrolsku. Velmi příjemná okružní trasa Muchovy cyklostezky vede okolo Emina zámku (dnes ústav sociální péče) k přírodní rezervaci Karlov, kde na jaře vykvétají celé koberce sněženek. V květnu se tu pořádá slavnost Otevírání Hraběcí studánky i s doprovodným cyklovýletem pro veřejnost. 

HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
www.hrusovany.cz 
Dochované a nově rekonstruované ranné Muchovy malby najdete dodnes v budově Městského úřadu v Hrušovanech nad Jevišovkou. Budou se vám tu klenout přímo nad hlavou. Nádherné secesní ornamenty a rostlinné motivy pokrývají stropy i část stěn od vstupního průjezdu, místností v 1. patře až po kancelář starosty a zasedací síň zastupitelstva. Pod vrstvami omítek byly objeveny v podstatě náhodou a město Hrušovany nad Jevišovkou je nechává postupně restaurovat do původní podoby. Turistickou novinkou roku 2022 je zahájení komentovaných prohldek budovy Městského úřadu s průvodcem, a to v sezóně od dubna do října vždy o víkendech.
 

S návratem slavného díla do Moravského Krumlova se však otevřelo daleko širší turistické téma spojené s celou jižní Moravu – po stopách Alfonse Muchy se tak můžete vydat i za hranice turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Další tipy na výlety najdete zde: www.jizni-morava.cz/cz/alfons-mucha 

 

ALFONS MUCHA 
www.muchafoundation.org/cz 
Alfons Maria Mucha (*24. července 1860), rodák z jihomoravských Ivančic, prý maloval dříve než chodil a stejně jako byl nadaný malíř, byl i výborný zpěvák a muzikant. Vypracoval se svou vlastní pílí v přední uměleckou osobnost Evropy, stvořil svůj originální styl, který dodnes inspiruje umělce po celém světě. Byl také vynikající grafik a designér, navrhoval celé divadelní výpravy včetně kostýmů a šperků, také reprezentativní obchody, výstavní pavilony národů nebo kostelní vitráže. Věnoval se i sochařství, architektuře či fotografii, fascinoval ho symbolismus i okultismus. Osud mu dopřál fenomenální úspěch v Paříži i v Americe, ale v Čechách se po svém návratu vděku moc nedočkal. Vlastenecky smýšlející umělec, autor prvních československých známek a bankovek i monumentální Slovanské epopeje, kterému celý svět ležel u nohu, doma narazil na závist a zášť konkurentů. Jeho tvorba ve stylu „bell epoque“ a myšlenka všeslovanské vzájemnosti jim najednou přišla zastaralá, nastupujícímu nacismu zase nebezpečná. Malíř, který byl na přelomu tisíciletí symbolem nových umění a po něm pojmenovaný „le style Mucha“ se stal zárodkem secese, byl umlčen nastupujícím kubismem a moderními styly. Když roku 1939 vtrhla nacistická vojska do Československa, byl právě Mucha mezi prvními, které gestapo zatklo a předvolalo k výslechu. Na následky zápalu plic pak 14. července 1939 umírá... 
 

SLOVANSKÁ EPOPEJ
Téměř 18 let pracoval Alfons Mucha na svém životním díle – Slovanské epopeji. Jde o 20 velkoformátových obrazů, které vznikaly postupně od roku 1910 na zámku ve Zbirohu, zobrazujících dějiny evropského Slovanstva. Deset z nich zachycuje nejvýznamnější milníky české historie a dalších deset se zaměřuje na ostatní slovanské národy. Celý cyklus pak vlastenecky smýšlející malíř věnoval městu Praze a veškerému československému lidu pod podmínkou, že Praha vystaví všechny obrazy na vlastní náklady v reprezentativní budově zbudované speciálně k tomuto účelu. Tato podmínka však dodnes nebyla naplněna... 

Po 2. světové válce byly silně poškozené obrazy převezeny do Moravského Krumlova, kde byly uskladněny ve znárodněném zámku. Ten využívala např. armáda či železniční učiliště s internátem. V 50. letech údajně chtěl ministr kultury Zdeněk Nejedlý dokonce nechat plátna spálit. Ale za pomoci restaurátorů, dobrovolníků i místních občanů se je podařilo zachránit. Z veřejné sbírky krumlovských obyvatel a finančního příspěvku města Prahy pak byla plátna postupně restaurována. Část obrazů byla na zámku veřejnosti zpřístupněna v roce 1963 a od roku 1968 byl v Rytířském sále a zámecké kapli vystavován celý cyklus 20 obrazů. Dílo v autorově rodném kraji pak zůstalo téměř 50 let. Po sametové revoluci se zámek ocitl v soukromých rukou a stal se nešťastnou obětí majetkových spekulací, až jej roku 2016 v dražbě odkoupilo město Moravský Krumlov. Už na podzim roku 2011 však nechala Galerie hl. m. Prahy plátna odvézt do Prahy a město Moravský Krumlov i celý region tak přišlo o svůj nejvýznamnější turistický magnet.

Po 10 let trvajících náročných jednáních se podařilo dohodnout opětovný návrat slavného díla na zámek v Moravském Krumlově i získat evropské dotace na rekonstrukci celého jižního zámeckého křídla, včetně krásné vyhlídkové věže. Od srpna 2021 se tak v již opravených sálech zámku v Moravském Krumlově můžete opět kochat jedinečným dílem, které ve světě nemá obdoby. Vystaveno je zde všech 20 originálních pláten. Podle zápůjční smlouvy s Prahou by zde měla být následujících 5 let.
 

EPOCHÁLNÍ KVÍZ
aneb Všechno, co jste kdy chtěli vědět o Alfonsi Muchovi, ale báli jste se zeptat...

Významný český malíř, grafik a designér ALFONS MARIA MUCHA (24. 7. 1860 – 14. 7. 1939) je právem považován za průkopníka a čelního představitele secese, uměleckého stylu, který na přelomu 19. a 20. století hýbal nejen Evropou, ale i Spojenými státy americkými. Jeho život byl plný překvapivých zvratů a náhod; jeho dílo plné promyšleného symbolismu a nádherných ornamentů. A přestože jeho jméno znali v Paříži, ve Vídni, Mnichově i v New Yorku, jeho srdce naplňovalo slovanství a domovina...

Pojďte si připomenout tuto významnou osobnost tak trochu netradičně a vyzkoušejte si, co všechno o Alfonsi Muchovi zaručeně víte, mlhavě tušíte anebo nemáte ani ponětí, ale pokusíte se alespoň tipnout... Po absolvování celého kvízu o něm už budete vědět úplně vše – dokonce i to, co se běžně ve školách nevyučuje...
ODKAZ bude zpřístupněn po autorizaci v nejbližších dnech – děkujeme za trpělivost...