Vyhlídková místa

Druh:


Příroda a krajina

Přístupnost:


přístupné veřejnosti

Vhodné pro:


děti, mládež, dospělí, senioři

Více informací:


viz webové portály v textu

Neopakovatelné pohledy na meandry řek nebo městečka jako na dlani, malebná panoramata či romantické východy a západy slunce… Kocháte se rádi výhledy do krajiny? Tak neváhejte a vyrazte na některou z nejlepších přírodních vyhlídek turistické oblasti Znojemsko a Podyjí!

VYHLÍDKY V NÁRODNÍM PARKU PODYJÍ
www.nppodyji.cz

Nenechte se zmýlit obecnou představou, že Znojemsko je jen rovina s vinicemi. Například v Národním parku Podyjí jsou přírodní partie s hluboko zaříznutým kaňonem řeky Dyje a četnými skalnatými ostrohy, na kterých značené trasy pro pěší i cyklisty dokáží pěkně prověřit kondičku. Vyhlídky z nich jsou ovšem čarokrásné – však také inspirovaly četné umělce a nadchly nejednoho fotografa i filmaře.

Sealsfieldův kámen, Popice
Mohutná stěna tvořená dyjskou žulou, ukrytá v lesích asi 5 km jižně od Znojma, je jednou z nejkrásnějších vyhlídek NP Podyjí. Pojmenována je po slavném spisovateli, který ji s oblibou navštěvoval. Charles Sealsfield, vlastním jménem Karl Anton Postl, proslul v polovině 19. století ve světě jako spisovatel dobrodružných příběhů z amerického divokého západu. Ze světa, který jako obchodník a novinář sám důvěrně poznal. Jeho zajímavý život i dílo si můžete připomenout v jeho rodném domě v Popicích, kde je dnes muzeum s knihovnou.

Králův stolec, Mašovice
Na výrazném ostrohu nad řekou Dyjí na konci Znojemské přehrady objevíte dřevěný vyhlídkový altán, ze kterého je krásný pohled jak proti toku řeky směrem k masívu Býčí skály, tak směrem ke Znojmu. Podle pověsti odtud sledoval polský král Jan III. Sobieski v roce 1683 přechod svých vojsk přes Dyji, když táhl na pomoc Turky obležené Vídni. První vyhlídkový altán tu byl zřízen Znojemskou sekcí Rakouského turistického klubu v roce 1892 a sloužil až do konce první světové války. Roku 1922 jej pak Spolek německých turistů ve spolupráci s Klubem českých turistů nahradil novým. Ten je v původní podobě udržován dodnes.

Vyhlídka Železné schody, Podmolí
Dříve zde bylo vybudované kovové schodiště, které používali vojáci pohraniční stráže pro rychlejší chycení narušitelů hranic. V roce 1996 bylo toto schodiště odstraněno, ale název Železné schody zůstal. Z místa rozhledu je pěkný pohled do nížiny v Rakousku a na zalesněné údolí řeky Dyje. Na vyhlídku vás zavede červená turistická značka.

Vyhlídka Devět mlýnů, Hnanice
Na tuto malebnou vyhlídku vás z nedalekých Hnanic dovede zelená turistická značka. Krásný pohled na meandry řeky Dyje i slavnou vinici Šobes je už v 1. zóně Národního parku Podyjí. V minulosti zde podél řeky stávalo skutečně až 9 mlýnů, jejichž pozůstatky jsou v krajině patrné dodnes. 

Vyhlídkové místo Šobes 
Cesta po hřbetu kopce Šobes (zdejší osídlení je doloženo už od starší doby kamenné, v čase Keltů i v době římské) je tzv. Římskou cestou – prastarou obchodní trasou spojující české země a Rakousko. Vystoupáte-li po ní, dostanete se až k místu, kde lze spatřit obě strany hřbetu a malebné zákruty řeky Dyje s lokalitou Devět mlýnů. Vede přes stejnojmennou vinici, která patří k těm nejstarším a je řazena mezi 10 nejlepších viničních poloh v Evropě. Přesvědčit se o jejích kvalitách můžete v letních měsících, kdy zde Znovín Znojmo otevírá degustační stánek. 

Národní park Podyjí však nabízí malebných vyhlídek daleko víc. Krásná je např. Hardeggská (dříve Luitgardina) vyhlídka s dřevěným altánem, Pašerácká stezka s výhledem na lesní komplex Braitavy anebo vyhlídka od Obelisku ze skalní plošiny nad Ledovými slujemi. Nezapomenutelný je také výhled ze zříceniny Nového Hrádku, kdy reliéf krajiny pod vámi vytváří dojem tří řek tekoucích okolo hradu – ve skutečnosti jde však stále o meandrující Dyji.

 

ZNOJEMSKÉ VYHLÍDKY
www.znojemskabeseda.cz

Východní cíp Národního parku Podyjí dosahuje až k městu Znojmu. Toto královské město se pyšní řadou cenných památek i titulem Historické město roku 2010. Jeho malebné panorama můžete nejlépe pozorovat z Kraví hory – je to asi nejčastější místo fotografování města a v období babího léta se zdejší vřesoviště překrásně zbarví nachovými květy. 

Hned několik působivých vyhlídek na Znojmo nabízejí také Hradišťské terasy, zejména ta od Eliášovy kaple. Starobylé Hradiště bylo osídleno už v pravěku a je místem s doloženým velkomoravským hradištěm a rozsáhlým pohřebištěm. Od města Znojma jej odděluje hluboká zalesněná rokle Gránického údolí, ve kterém vede podél Gránického potoka řada příjemných lesních cest využívaných k rodinným procházkám, běžeckým trasám nebo nenáročným výletům na kole. U Eliášovy kaple nad ústím Gránického potoka, se otevírá pohled na areál na protější ostrožnu s areálem bývalého znojemského hradu a barokně přestavěným Deblínským zámkem. Ten dnes ukrývá cenné sbírky Jihomoravského muzea.

Ovšem krásné vyhlídky nabízí i samotné město Znojmo. Zajímavé pohledy do údolí řeky Dyje nabízejí vyhlídkové rondely v Karolíniných sadech pod kostelem sv. Mikuláše; hráz znojemské přehrady i město s jeho dvěma hlavními dominantami, Radniční věží a kostelem sv. Mikuláše, můžete obdivovat z vyhlídkové terasy znojemského hradu. Anebo si můžete užít výhled na zalesněné Gránické údolí a nedaleké Hradiště z vyhlídky na konci ulice Přemyslovců

Nádherné panoráma se před vámi otevře i ze dvou znojemských vyhlídkových věží v samotném srdci města – Radniční i Vlkovu věž vám však představíme v další kapitole ROZHLEDY.

 

VRANOVSKÉ VYHLÍDKY
www.navstivtevranovsko.cz

Západní hranice Národního parku Podyjí se těsně přimyká k městysu Vranov nad Dyjí. Ze skalnatých srázů vypínajících se nad Vranovskou přehradou jsou nádherné vyhlídky na okolní lesnatou krajinu, vodu plynoucí v řece i zadržovanou přehradní hrází, městečko romanticky posazené v hluboce zaříznutém údolí řeky Dyje nebo na majestátní siluetu Vranovského zámku. Pohádkový pohled okouzlil už nejeden filmařský štáb a okouzlí jistě i vás...

Zdejší barokní zámek i rekreační oblast Vranovské přehrady jsou dobře známými turistickými magnety, ale za pozornost stojí i vyhlídky v jejich okolí. Například mohutný Mniszkův kříž na skalnatém Křížovém vrchu vystavěný roku 1846 kněžnou Helenou Mniszkovou na památku svého zesnulého manžela. Z této oblíbené vyhlídky hraběte Mniszka je i dnes mimořádně krásný pohled na protější vranovský zámek i do údolí Dyje. 

Široké údolí řeky zarámované romantickou siluetou zámku se otevírá i z vyhlídky u Claryho kříže vystavěného v roce 1830 nad dnešní hrází Vranovské přehrady. Podle pověsti byl kříž postavený na paměť mladého knížete, který jel navštívit hraběnku Mniszkovou a zřítil se do údolí k řece, když v noci zamířil na koni přímo ke světlům vranovského zámku, aniž si ve tmě všiml skalnatého srázu. Ve skutečnosti postavil kříž hrabě Stanislav z Mniszku po smrti svého přítele – spisovatele, malíře a humanisty knížete Karla Claryho, který při návštěvě Vranova zemřel na choleru. 

Po lesníkovi vranovského panství je zase pojmenována Hallamasskova vyhlídka přímo pod zámkem umístěná na skalní terase vysoko nad hladinou Dyje. Byla zbudována ve 20 letech minulého století a znovuobnovena v roce 2001. Nabízí nejkrásnější pohled na historické jádro Vranova. 

Městečko usazené v členitém údolí, vranovský zámek i řeku Dyji pak můžete jako na dlani pozorovat z laviček vyhlídkové terasy Tanečnice. A zastavíte-li se na moderní vyhlídce podél klikatící se silnice vedoucí do Vranova nad Dyjí od Znojma, naskytne se vám krásný výhled orámovaný zavěšenými visacími zámky nejrůznějších tvarů a velikostí. Ty sem umístily zamilované dvojice, aby si symbolicky uzamkly svoji lásku a připoutaly se k tomuto čarovnému místu. Nese název Vyhlídka zamilovaných.

 

MORAVSKOKRUMLOVSKÉ VYHLÍDKY
www.mkrumlov.cz​​​​​​​

Krásu dalekých rozhledů může nabídnout i Moravský Krumlov. Kochat se můžete jak přírodními krásami sousedící přírodní rezervace, tak výhledem na starobylé město s renesančním zámkem. Kdo se vypraví až na severní okraj znojemského okresu obdivovat krásy Moravského Krumlova, neměl by si nechat ujít vyhlídkové místo Křižák. Otevírá se odkud krásný výhled na město moravských Liechtensteinů i romantické údolí říčky Rokytné. 

Severní okraj Moravského Krumlova zdobí Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence. Do jejích lesnatých hvozdů, nebo na město jako na dlani, se můžete zahledět také z vyhlídky zvané Floriánek. Těsně u příkrého srázu nad městem se majestátně vypíná k nebesům barokní poutní kaple sv. Floriána z roku 1697. Podle legendy byla založena z vděčnosti za záchranu života knížetem Antonínem Floriánem z Liechtensteina v místě, kde se jako zázrakem zastavil jeho bouřkou splašený kůň. Z vděčnosti nechal kníže právě zde postavit kapli, kterou zdobí 4 rohové věžice, a patří dnes k nejoblíbenějším výletním místům oblasti. Při pohledu ze srázu dolů si určitě řeknete, že být na jeho místě, určitě byste ji tam postavili také…