HLEDAČKY nejen pro rodiny s dětmi

Oblast:


Znojemsko a Podyjí

Náročnost


Lehká a středně těžká

Typ trasy


Zábavné výlety s úkoly

Více informací


u jednotlivých tipů

Chcete si svůj výšlap zpestřit tzv. hledačkou se zábavnými úkoly a doplňováním tajenek? V tomto směru si v turistické oblasti Znojemsko a Podyjí určitě přijdete na své!

Jde o trasy v příjemných lokalitách spojené se zajímavým tématem i hledáním a luštěním úkolů. Jsou stále oblíbenější rodinnou zábavou a baví obvykle nejen děti. Výhodou je, že bývají přístupné celoročně. Hodí se však mít s sebou tužku a papír. Zadání úkolů s mapou a popisem trasy si otevřete v chytrém mobilu, stáhnete předem doma na internetu anebo vyzvednete v místním informačním centru, kde na úspěšné luštitele někdy čeká i drobná odměna.

 

ZNOJMO

Skryté příběhy města Znojma
Zábavné prozkoumání nejen historie města Znojma nabízejí hned 3 trasy mobilní aplikace Skryté příběhy. První z těchto hledaček s tematickými úkoly vede historickým centrem a jmenuje se Záhada Psí věže (cca 4 km, 9 zastavení, 2 hodiny). Zavede vás do roku 1226, kdy si lokátor Maurer, který byl z Německa povolán králem Přemyslem Otakarem II., aby vytýčil nové královské město, neví rady, jakou určit městu správnou velikost. 
Druhá hledačka, nazvaná Prušácké výpalné, vede bezprostředním okolím Louckého kláštera na jižním předměstí Znojma (cca 2 km, 5 zastavení, 60 minut). Ocitnete se v roce 1742, kdy musí zástupce premonstrátského kláštera, Prokop Diviš, vyřešit nepříjemnou situaci – obsazení kláštera pruskou armádou, zajetí opata a požadavek vysokého výkupného. 
A se jménem slavného vynálezce nejen bleskosvodu, Prokopa Diviše, se setkáte i na třetí trase pojmenované Stroj na počasí (cca 1 km, 5 zastavení, 45 minut). Ta vás zavede do Přímětic na severním předměstí Znojma roku 1760, kde tento průkopník vědeckých pokusů s elektřinou působil jako farář, a právě zde zkonstruoval svůj bleskosvod. Bojuje však s nevědomostí a nepochopením místních sedláků, kteří v jeho vynálezech spatřují dílo ďáblovo... 
Jednotlivé úkoly i mapy si do svého mobilu stáhnete z portálu: www.skrytepribehy.cz.

Znojemská muzejní hledačka
Jihomoravské muzeum ve Znojmě spravuje celkem 6 objektů v srdci města i v jeho okolí. Trasa vedoucí historickým centrem Znojma (cca 2 km) je fyzicky nenáročná a poznáte díky ní nejvýznamnější znojemské památky, a to zejména ty, které spravuje právě muzeum. Pro klidné projití hledačky budete potřebovat cca 1,5 hodiny, ale zastavíte-li se po cestě na prohlídku jednotlivých objektů anebo se necháte zlákat řadou dalších turistických atrakcí nebo občerstvovacích možností, může z toho být i celodenní výlet. Úkolem hledačky je vyluštit tajenku a její jednotlivá písmena poskládat z 8 úkolů po trase. Ty Vás čekají v Minoritském klášteře, rotundě sv. Kateřiny, na Znojemském hradě, v Mikulášském kostele, Radniční věži, u Morového sloupu, v Domě umění a ve Vlkově věži. Zadání i s mapkou si předem stáhněte na webových stránkách muzea www.muzeumznojmo.cz, vytiskněte a můžete vyrazit.

 

VRBOVEC

Po stopách Hroznové kozy
Cech vinařů Vrbovec připravil mezi vinohrady velmi příjemný nenáročný okruh vhodný pro rodiny s dětmi, které se chtějí hravou formou seznámit s prastarými vinařskými pověstmi i rokem na vinici. Průvodcem po naučné stezce je Hroznová koza, pradávný a legendami opředený patron vinic, která společně i kozlem a kůzlaty chrání vinohrad a trestá nepoctivce. Kromě veselých obrázků a pověstí na jednotlivých zastaveních naučné stezky si zde můžete pomocí QR kódů poslechnout poučné příběhy a písničky, obkreslit tajný obrázek na památku anebo si trasu zpříjemnit "hledačkou". Její zadání i s mapkou si stáhnete zde: www.obec-vrbovec.cz/turista/vinarska-naucna-stezka-hroznove-kozy.
Tuto trasu podrobněji popisujeme v našich RODINNÝCH STEZKÁCH

 

VRANOV NAD DYJÍ

Vranovské rodinné hledačky 
V okolí Vranova nad Dyjí, Vranovské přehrady a v krásné přírodě Národního parku Podyjí vedou hned 3 trasy s úkoly, určené zejména rodinám s dětmi. První nazvaná Okolo řeky Dyje začíná u turistického informačního centra na náměstí a končí cca 200 m od něj, u mostu v ulici Benátky. Fyzicky nenáročná trasa (cca 4 km) vede téměř celou dobu po rovině, větší část po asfaltové silničce s minimálním dopravním provozem (jde o slepou ulici), menší kousek lesní cestou. Bez problémů ji zvládnete s menšími dětmi, na prvních kolech či na koloběžce. Projede i kočárek s terénnějšími kolečky. 
Druhá hledačka, Okolo zámku, je středně náročná. Většina trasy vede po lesních a skalních pěšinkách a cestách. Trasa je sice snadná na orientaci a zvládnou ji i děti, ale je zcela nevhodná pro kočárky i kola. Okruh začíná i končí opět u turistického informačního centra na náměstí a vede nejen okolo majestátního barokního zámku, ale i kolem starých vojenských bunkrů. Je dlouhý cca 5 km – s dětmi na ni počítejte minimálně 2 hodiny času. 
Třetí trasa, naučná Claryho stezka, je fyzicky nejnáročnější, ale děti ji také zvládnou. Většinou vede po lesních a skalních pěšinkách a přírodních cestách, nechybí větší stoupání i klesání. V její druhé půli, od přehradní hráze, vede cesta po silnici se zákazem vjezdu motorových vozidel a pak Vranovem nad Dyjí po chodníku. Opět jde o okruh, který začíná i končí u místního turistického infocentra na náměstí. Trasa dlouhá přibližně 7 km není vhodná ani pro kola, ani pro kočárky. S dětmi Vám bude trvat cca 3 hodiny. Cestou se ovšem můžete občerstvit a v létě i vykoupat ve Vranovské přehradě. Je možné si ji také zpestřit exkurzí v návštěvnickém centru vodní elektrárny pod hrází přehrady nebo vyhlídkovou plavbou parníkem.
Mapky s úkoly si můžete vyzvednout v turistickém infocentru na náměstí anebo si předem doma vytisknout z webových stránek: www.hledacky.vranovnaddyji.cz.


PODYJÍ

Podyjská prožitková hledačka
Správa Národního parku Podyjí připravila své vlastní přírodovědné hledačky, které cílí opět především na rodiny s dětmi anebo školní výpravy. Zapojit se do nich ale mohou všichni návštěvníci národního parku s hravým duchem. Na cestě mezi návštěvnickým střediskem v Čížově, kde začíná Podyjská hledačka, a Hardeggskou vyhlídkou na česko-rakouské hranici musí zájemci splnit 8 jednoduchých úkolů. Čeká je cca 2,5 km dlouhá trasa podél bývalé železné opony, ale nejde o okruh, proto se musí počítat i se zpáteční cestou. Průvodce hrou si můžete stáhnout on-line na webu www.nppodyji.cz/hledacky nebo vyzvednout přímo na návštěvnickém středisku v budově bývalé pohraniční stráže na konci obce Čížov. Na ty, co hru dohrají až do konce, zde pak bude čekat i drobná odměna. 

Z kulturní krajiny do divočiny 
Další dobrodružná výprava s úkoly připravená Správou Národního parku Podyjí Vás zavede z kulturní krajiny jihomoravských vinic, kolem vřesoviště až do blízkého lesa. Zhruba 5 km dlouhá trasa začíná u kostela sv. Linharta v Havraníkách a končí u vyhlídky Sealsfieldův kámen. Úkolů je na ní celkem 9 a zaberou Vám i s cestou tam cca 2 hodiny. Opět však nejde o okruh, a tak je třeba počítat přibližně s dvojnásobnou kilometráží i dobou. Průvodce hrou a další informace najdete opět na webu: www.nppodyji.cz/hledacky.

 

MIROSLAV

Pabákova a Strašidelná stezka 
Území Národní přírodní památky Miroslavské kopce je významné jako lokalita výskytu vzácných skalních společenstev a vegetace teplomilných stepí. Řada chráněných druhů živočichů i rostlin se zachovala celkem na 7 samostatných kopcích v okolí města Miroslav. Jde o slepencové pahorky známé jako Větrník, Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, U letiště, U kamene a Zmrzlé. A právě tyto kopce propojuje naučná stezka, která tak neustále střídá terénní stoupání a klesání. Trasu je možné si prodloužit až k Miroslavskému rybníku, zvanému Réna asi 1 km východně od města. Zde se na 3 informačních tabulích dozvíte zajímavosti o ptácích a zvířatech obývajících zdejší vodní plochu. Rodiny s dětmi ocení zpestření přírodovědného výletu k rybníku ve formě poznávací Pabákovy stezky (cca 5 km). Pabák přitom není ani pavouk ani žabák, je od každého kousek. Jde o mapu s úkoly, které promění vycházku v dobrodružnou výpravu. Stezka startuje na Miroslavském zámku, kde si zmíněnou mapku se zadáním úkolů vyzvednete v pokladně.
A až vyluštíte tajenku, určitě se na zámek s dětmi vraťte. Uvnitř Vás totiž čekají expozice stavebnice LEGO, sbírky puzzle (dokonce se zápisem v České knize rekordů) nebo nová Strašidelná stezka přibližující celkem 11 pověstí z českých hradů a zámků. Zámek je otevřený mimo pondělky po celý rok a celoročně se zde také koná řada víkendových akcí – v zámku samotném, v krásném parku, který ho obklopuje, anebo v sousedním Letním kině.
Další informace najdete na webu: www.miroslavskyzamek.cz.

 

JEVIŠOVICE

Jevišovicko s hrdinným vojevůdcem
Ovšem hledání a luštění úkolů se nemusí týkat pouze pěších výletů. Např. na Jevišovicku, severně od Znojma, doplňují úkoly novu cyklotrasu. Zdejší terény vedou lesnatou krajinou, míjejí rybníky i louky, a prakticky celá oblast patří do Přírodního parku Jevišovka. Letos v létě zde byla vyznačena zcela nová cyklotrasa, jejímž spojujícím tématem je slavná osobnost Jean Louis Raduita de Souches. Tento současník Tří mušketýrů, hrdinný vojevůdce a odborník na opevňování dokázal roku 1645 mobilizovat celé Brno a přes tři měsíce vzdorovat dvacetinásobné švédské přesile. Překvapivě tehdy Brno (poslední pevnost před císařskou Vídní) uhájí a je za svůj čin nazýván „největším Brňanem“, ač pocházel z francouzského La Rochelle. Získá pak hraběcí titul a maršálskou hůl, stane se i tajným radou ve Vídni... Usadí se na jižní Moravě a za své sídlo si zvolí právě Jevišovické panství, které významně pozvedne. 
A právě místa s ním spojená a přírodní krásy Jevišovicka propojuje nový cyklookruh dlouhý 55 km. Je vedený mírně zvlněnou krajinou okolo zámků, starých mlýnů a hospodářských stavení i podél luk a rybníků. Trasu je možné si rozdělit na severní a jižní okruh anebo doplnit o hledačku s úkoly formou QR kódů (crypto-šifry). Jen s drobnými změnami se dá prakticky celá projet také jako mototrasa i na motorce nebo v autě po okresních silnicích jen s minimálním dopravním provozem.
Více informací o cyklotrase i slavném vojevůdci najdete na: www.raduitdesouches.cz.