Naučné stezky

Oblast


Znojemsko a Podyjí

Náročnost


Různá

Typ trasy


Naučná stezka

Více informací


u jednotlivých tipů

Kdo se chce při výletech krásnou krajinou turistické oblasti Znojemsko a Podyjí také něco nového dozvědět, určitě si vybere ze seznamu naučných stezek, který jsme pro vás tematicky roztřídili...

CÍRKEVNÍ A POUTNÍ TURISTIKA

SVATOKLEMENTSKÁ STEZKA
Znojmo – Dobšice – Dyje – Tasovice – Hodonice
Délka trasy: cca 15 km
Náročnost: střední
Zaměření: církevní památky a vlastivěda
Počet zastavení: 11
Vybudováno roku: 2009

Více informací zde

Na celkem 11 informačních panelech turisticko-naučné stezky sv. Klementa Maria Hofbauera (1751-1820) se seznámíte s životem a rodným krajem tohoto světce, který je neprávem opomíjený. Jeho Evropský význam však dokazuje fakt, že je dnes oficiálním partnerem Vídně a Varšavy. Stezka vede trasou, kudy pravděpodobně chodil mladý Klement z rodných Tasovic do Znojma, kde se učil pekařem. Byla vybudována v roce 2009 ke stoletému výročí jeho svatořečení a je vhodná pro pěší i cyklisty. Není ale značená a v úseku Oblekovice-Dobšice je možné jít po obou stranách řeky Dyje.

Seznam zastavení: 

 1. Pekařský učedník ze Znojma (Znojmo, nádraží)
 2. Poznáte sv. K. M. Hofbauera (Znojmo, Karolínina brána)
 3. Apoštol Varšavy (Znojmo, Dyjská)
 4. Pekař, student, řeholník, kněz (Znojmo, Loucký klášter)
 5. Kdo byl K. M. Hofbauer (Znojmo, Oblekovický most)
 6. Lidové misie, Dobyvatel nebeského království (Dobšice, lávka)
 7. Poutník a poustevník (Dyje, lávka)
 8. Apoštol Vídně (Tasovice, nad řekou)
 9. Kostel K. M. Hofbauera a klášter redemptoristů (Tasovice č.34)
 10. Dětství K. M. Hofbauera (Tasovice, farní kostel)
 11. Význam K. M. Hofbauera (Hodonice, nádraží


NAUČNÁ STEZKA ANTONÍNA PRÁŠKA
Bohutice
Délka trasy: cca 1,5 km
Náročnost: mírná (polovina trasy stoupání)
Zaměření: církevní památky a vlastivěda
Počet zastavení: 6
Vybudováno roku: 2011/2012

Více informací zde

Bohutice nedaleko Moravského Krumlova patří k nejvýznamnějším poutním místům našeho regionu. Zasloužil se o to zdejší farář Antonín Prášek, který zde inicioval vybudování mariánské Lurdské jeskyně i monumentální křížové cesty. Krátká a nenároční naučná stezka vás proto seznámí s jeho osobou a provede po zdejších církevních i historických památkách. Informační zastavení vás čeká celkem na 6 místech: 

 

HISTORIE A ARCHEOLOGIE

VELKOMORAVSKÁ NAUČNÁ STEZKA 
Znojmo-Hradiště
Délka trasy: cca 1 km
Náročnost: lehká
Zaměření: historie a archeologie
Počet zastavení: 5
Vybudováno roku: od 2009
Více informací zde

Významnou archeologickou lokalitu spojenou zejména s velkomoravským hradištěm představuje naučná stezka v příměstské části Znojmo-Hradiště. Zdejší Muzeum Velké Moravy vybudované v areálu kláštera křižovníků s červenou hvězdou prezentuje jedno z nejvýznamnějších velkomoravských hradisek na našem území. Dokladem jsou nesmírně bohaté archeologické nálezy, a to nejen z období 8.-10. století, ale i daleko starší, spojené s pravěkým osídlením tohoto území. Stezka je budována nákladem Nadačního fondu sv. Hypolita. Texty, grafická podoba tabulí, výroba dřevěných paravánů a úprava okolí jsou dílem studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kteří se zde podílejí na soustavném archeologickém průzkumu v rámci své studijní praxe. Trasa není značená, jde o několik informačních panelů, které jsou v areálu umisťovány postupně od roku 2009 – obejít je můžete v libovolném pořadí. V současnosti je jich 5:

 1. Velkomoravské hradiště
 2. Velkomoravský kostel
 3. Velkomoravské pohřebiště (při silnici na Mašovice)
 4. Chýše, včetně její repliky
 5. Nadační fond sv. Hypolita (u Muzea Velké Moravy)


ARCHEOSTEZKA PO STOPÁCH PRAPŘEDKŮ
Vedrovice
Délka trasy: cca 5 km
Náročnost: lehká
Zaměření: archeologie a historie
Počet zastavení: 6
Vybudováno roku: 2013

Více informací zde

Četné nálezy zejména z období neolitu proslavily Vedrovice mezi archeology. Archeologické oddělení Moravského zemského muzea zkoumá zdejší oblast již od 60. let 20. století. V letech 1961–1989 realizovalo systematický výzkum v obou hlavních tratích „Za dvorem“ a „Široká u lesa“ zaměřený na osídlení z období neolitu. Překvapivě však bylo nalezeno i osídlení daleko starší – až z období mladší doby kamenné. Odkryly se zde půdorysy kůlových domů, pecí i více než stovka kostrových hrobů. Zvláštností je také zdejší naleziště kamene rohovce, který se tu těžil s přestávkami až 7500 let – lidé z něj vyráběli své nástroje, ale také s ním obchodovali. Proč zde ale lidé dobývali tento kámen i v době, kdy už znali bronz a železo, je však dodnes záhadou. Seznámit se s nálezy a nalezišti této obce ležící nedaleko Moravského Krumlova můžete i vy díky 6 informačním panelům umístěným na nejvýznačnějších místech: od pravěkého hradiska na Leskounu v jihozápadní části obce, až k nalezišti těžby kamene rohovce v Krumlovském lese na severu. Trasu mezi jednotlivými zastaveními si zvolíte sami – ta doporučená je dlouhá cca 5 km. Po cestě spatříte i zdejší technickou památku – větrné vodovodní kolo, a půjdete také okolo místního infocentra a muzea, kde jsou k vidění kostrové nálezy tzv. skrčenců z pravěkých pohřebišť. K muzeu patří i Venkovská stodola, kde se ukrývají původní zemědělské stroje, řemeslnické nástroje a vybavení venkovské domácnosti z přelomu 19. a 20. století. Krásný výhled na Vedrovice se vám pak otevře ze skaliska Čertova díra obestřeného tajuplnou pověstí.


ARCHEOSTEZKA PO STOPÁCH PRAPŘEDKŮ
Hluboké Mašůvky + Boskovštejn – Střelice – Jevišovice 
Délka trasy: 
Náročnost: 
Zaměření: archeologie a historie
Počet zastavení: 
Vybudováno roku: 2013

Více informací zde

Po stopách prapředků je rozsáhlejší projekt, který realizovala Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko společně s Místní akční skupinou Dolní Morava. Výstupem jsou mimo jiné 3 archeostezky na území turistické oblasti Znojemsko a Podyjí. Kromě té Vedrovické, popsané výše, existuje druhá v Hlubokých Mašůvkách a poslední spojuje obce Boskovštejn, Střelice a Jevišovice. Vždy jde o systém informačních tabulí umístěných volně v krajině, které mezi sebou nejsou proznačeny. Upozorňují na významné archeologické lokality a místa nalezišť pozůstatků pravěkých kultur.

 

VÍNO A VINAŘSTVÍ

NAUČNÁ STEZKA HROZNOVÉ KOZY
Vrbovec
Délka trasy: cca 5 km
Náročnost: lehká
Zaměření: vinařství a vlastivěda
Počet zastavení: 6
Vybudováno roku: 2016

Více informací zde

Pradávný a legendami opředený patron vinic – Hroznová koza (a někdy i kozel a kůzlata) je hlavním námětem nenáročné trasy vedoucí okolím Vrbovce. Jde o největší vinařskou obec Znojemské vinařské podoblasti, a tak je téma stezky více než jasné. Trasa dlouhá přibližně 5 km je vedena klidnými, částečně nezpevněnými cestami mezi vinicemi a je na ní umístěno 6 informačních tabulí. Postupně dorazíte k malému vinohradnickému altánu sloužícímu také jako rozhledna, ke starému kládovému lisu nebo k Poctě sv. Urbanu – u každé z těchto zastávek je zbudováno pohodlné posezení. Na jednotlivých zastaveních se dozvíte vše o Hroznové koze, poznáte díky ní rok na vinici, staré vinařské tradice, Vrboveckou sklepní ulici nebo vinohrady v okolí Vrbovce. Stezka je ideální pro rodiny s dětmi, a to nejen díky nenáročnému terénu – informace na tabulích jsou totiž doplněny o hravé obrázky a řadu pověstí. Trasu zvládnete i s terénním kočárkem anebo se začínajícím cyklistou na prvním kole. Uprostřed vinohradů si také můžete vychutnat piknik a ve vinných sklípcích se pak třeba zastavit na ochutnávku místních vín. Pokud se v letním horku po cestě zastavíte i na Vrboveckém koupališti, může se z výletu stát i příjemná celodenní akce. Chcete-li si trasu oživit „hledačkou“, začněte ve sklepní uličce ve Vinotéce Ampelos, která slouží také jako místní vinařské infocentrum. Zde si vyzvednete zábavný kvíz a pokud vyplníte všech 6 tajenek správně a objevíte klíč k vrboveckému pokladu, pak i odměnu.


NAUČNÁ VINICE STARÝCH ODRŮD 
Šatov
Délka trasy: cca 0,5 km
Náročnost: lehká
Zaměření: vinařství
Počet zastavení: 19
Vybudováno roku: 2001

Více informací zde 

Kdo chce spatřit vinnou révu tak, jak ji pěstovali naši předci, pak se musí v Šatově zastavit za Moravským sklípkem. V roce 2001 zde vinaři Znovínu Znojmo vysadili celkem 19 starých odrůd révy vinné, které původně rostly v českých a moravských vinicích. Každá je označena informační tabulí se základní charakteristikou. Najdete tu například kdysi populární Veltlínské červenobílé či Prachtraube, které stálo u zrodu moderní odrůdy Muškát moravský. Najdete tu i romantický Kamenorůžák, mystický Muškát žlutý, známý zejména ve Středomoří, či Veltlínské modré zvané Modrý Janek. Jméno téhle odrůdy se odvozuje od měňavého zabarvení slupek: malé zelené bobulky brzy po odkvětu zmodrofialoví, před zráním se mění na tmavofialové a při zrání se zabarví opět do zelenošeda.


NAUČNÁ STEZKA ZA HISTORIÍ, VÍNEM A OPEVNĚNÍM ŠATOVA
Šatov 
Délka trasy: cca 4 km
Náročnost: lehká
Zaměření: vinařství, vojenská historie a vlastivěda
Počet zastavení: 18
Vybudováno roku: 2006

Více informací zde

Trasa naučné stezky spojuje pro Šatov dvě nejtypičtější témata: vinařství a vojenskou historii pohraniční obce. Zastávky v první části trasy vás seznámí s rozlehlým a veřejnosti přístupným Areálem československého válečného opevnění (pobočka Technického muzea v Brně), představí vám železobetonový pěchotní srub MJ-S3 „Zahrada“, objekty lehkého opevnění vz. 37 – tzv. řopíky, pěchotní srub MJ-S2 „Úvoz“ vybudované ve 30. letech minulého století nebo pohraniční zátarasy spojené se zde probíhající „železnou oponou“.
Další zastávky se zaměřují na historii obce a zdejší tradici vinařství. Informují např. o gotickém farním kostele sv. Martina, monumentální barokní faře, typických šatovských domcích v centru obce i o nezvykle velkém množství církevních sousoší v obci a jejím okolí. Stezka vás dovede i k Malovanému sklepu – unikátní vinařské památce vyhloubené v pískovci, vyzdobené svébytnými malbami místního umělce. U Moravského sklípku se pak můžete podívat do naučné vinice starých odrůd nebo do sklepní uličky.

 

VOJENSKÁ HISTORIE

NAUČNÁ STEZKA PO ČS. LEHKÉM OPEVNĚNÍ
Vranov nad Dyjí
Délka trasy: cca 1,5 km / 3 km
Náročnost: lehká
Zaměření: vojenská historie 
Počet zastavení: 3
Vybudováno roku: 2013

Více informací zde

Muzeum lehkého opevnění ve Vranově nad Dyjí najdete na okraji obce asi 300 m za statkem nad Vranovským zámkem. V tzv. Junáckém údolí se dochovala pozoruhodná linie opevnění budovaného ve 30. letech 20. století, které mělo chránit životně důležitou hráz Vranovské přehrady. Pevnostní muzeum je dnes tvořeno dvěma objekty lehkého opevnění ŘOP vz. 37 a navazující značenou naučnou stezku vedoucí kolem třetího lehkého objektu. Ta měří přibližně 1,5 km a lemují ji 3 informační panely. První objekt č. 1238 (typu E) je uveden do předpokládaného stavu v období zářijové krize roku 1938 a ve druhém „řopíku“ č. 1237 typu B je instalované poválečné vybavení ze 70. let minulého století v čase příprav na III. světovou válku za tzv. železné opony. V rámci velkých prohlídkových akcí je několikrát do roka zpřístupňována ještě třetí pevnůstka, jejíž interiér je vybaven do období 50. let minulého století, kdy se s poválečnou reaktivací opevnění teprve začínalo. Naučnou stezku si můžete protáhnout ještě o cca 1,5 km k dalším 2 objektům československého válečného opevnění. Tato cesta však už není značená a u objektů nejsou informační panely – jejich instalace je plánována na rok 2020. Prodloužená trasa vás dovede např. k objektu lehkého opevnění typu C. Ten je však zničen – stal se cílem zkoušek kvality pevnostního železobetonu ze strany německých ženistů v říjnu 1938. U tohoto objektu, který vyhlíží, jako by byl odstřelen teprve včera, je možné vidět i systém betonáže fortifikačních staveb tohoto typu. V okolí se nachází soustava polozesutých zákopů z období mobilizace v září 1938.
 

NAUČNÁ STEZKA ZA HISTORIÍ, VÍNEM A OPEVNĚNÍM ŠATOVA
Šatov 
Délka trasy: cca 4 km
Náročnost: lehká
Zaměření: vinařství, vojenská historie a vlastivěda
Počet zastavení: 18
Vybudováno roku: 2006

Více informací zde

Trasa naučné stezky spojuje pro Šatov dvě nejtypičtější témata: vinařství a vojenskou historii pohraniční obce. Zastávky v první části trasy vás seznámí s rozlehlým a veřejnosti přístupným Areálem československého válečného opevnění (pobočka Technického muzea v Brně), představí vám železobetonový pěchotní srub MJ-S3 „Zahrada“, objekty lehkého opevnění vz. 37 – tzv. řopíky, pěchotní srub MJ-S2 „Úvoz“ vybudované ve 30. letech minulého století nebo pohraniční zátarasy spojené se zde probíhající „železnou oponou“.
Další zastávky se zaměřují na historii obce a zdejší tradici vinařství. Informují např. o gotickém farním kostele sv. Martina, monumentální barokní faře, typických šatovských domcích v centru obce i o nezvykle velkém množství církevních sousoší v obci a jejím okolí. Stezka vás dovede i k Malovanému sklepu – unikátní vinařské památce vyhloubené v pískovci, vyzdobené svébytnými malbami místního umělce. U Moravského sklípku se pak můžete podívat do naučné vinice starých odrůd nebo do sklepní uličky.


LETECKÁ NAUČNÁ STEZKA 1939-1945
Němčičky (okres Znojmo)
Délka trasy: cca 2 km
Náročnost: mírná (delší stoupání k pomníku)
Zaměření: vojenská historie 
Počet zastavení: 7
Vybudováno roku: 2014

Více informací zde

V červenci 1944 havaroval u obce Němčičky, severně od Znojma, vojenský bombardér Britského královského letectva. U příležitosti 70. výročí této události zde vznikla tematická naučná stezka, která začíná na návsi a končí u pomníku 5 obětem této havárie. Celkem na 7 informačních panelech se dozvíte, co se stalo s posádkou havarovaného letounu, že to zdaleka nebyla jediná letecká havárie v regionu v průběhu II. světové války, a seznámíte se i s československými letci bojujícími v řadách RAF.


VINAŘSKÁ STEZKA PO STOPÁCH NAPOLEONA
Dobšice
Délka trasy: cca 2,5 km
Náročnost: lehká
Zaměření: vlastivěda a vojenská historie
Počet zastavení: 3
Vybudováno roku: 2007

Více informací zde

Trasa spojuje centrum vinařské obce Dobšice s vinicemi na sever od ní. Je nenáročná, pouze ve vinicích je lehké stoupání. Na třech informačních tabulích seznamuje se zdejší historií spojenou s Bitvou u Znojma z roku 1809, kdy se střetla vojska francouzského císaře Napoleona s rakouskou armádou Františka I. Habsburského. 


NAUČNÁ STEZKA PO PAMÁTKÁCH NAPOLEONOVA PŮSOBENÍ NA ZNOJEMSKU
Suchohrdly – Dobšice – Oblekovice – Sedlešovice – Znojmo-Louka – Přímětice – Kuchařovice – Únanov – Jevišovice 
Délka trasy: cca 40 km
Náročnost: střední
Zaměření: vlastivěda a vojenská historie
Počet zastavení: 19
Vybudováno roku: 2004

Více informací zde

Celkem 19 informačních panelů umístěných v místech, která jsou nerozlučně spjatá s působením francouzských vojsk císaře Napoleona I. a rakouské armády Františka I. Jejich střet vyvrcholil roku 1809 v krvavé dvoudenní bitvě u Znojma, jedné z celkem 4 napoleonských bitev svedených na území České republiky. Naučná stezka není značená a k přesunům mezi jednotlivými zastaveními je vzhledem k délce trasy asi vhodnější využít kolo. Začít se dá společně s dobšickou Naučnou stezkou Po stopách Napoleona u hlavního vjezdu do viniční tratě U Hájku za Dobšicemi směrem na Suchohrdly, kde býval hlavní stan Francouzů a Napoleon odtud řídil bitvu.

Seznam zastavení: 

 1. Suchohrdly – Červený dvůr
 2. Suchohrdly – polní ambulance, hromadný hrob
 3. Napoleonův dub
 4. Křižovatka nad Dobšicemi
 5. Bitva u Dobšic – první den bitvy u Znojma
 6. Dobšice – údolí potoka Leska
 7. Brod přes řeku Dyji, Dobšice – Lahoferova ulice
 8. Bohumilice – bývalý mlýn
 9. Oblekovice – návrší nad obcí, stanoviště maršála Massény
 10. Oblekovice – most přes řeku Dyji a Bažantní ostrov
 11. Sedlešovice – Kalvárie, původní postavení francouzského dělostřelectva
 12. Znojmo, Loucký klášter – bývalá továrna na tabák
 13. Znojmo, Starý Šaldorf – křižovatka na Dobšice
 14. Znojmo, Náměstí Republiky – dříve Salisovo náměstí
 15. Znojmo, Masarykovo náměstí – Daunův palác
 16. Přímětice – budova statku, bývalé letní sídlo rodu Ugartů
 17. Kuchařovice – kříž u spojnice do Znojma
 18. Únanov – hromadný hrob
 19. Jevišovice – armáda císaře Napoleona

 

PŘÍRODA A VLASTIVĚDA

NAUČNÁ STEZKA S MLOKEM HUGEM GRÁNICKÝM ÚDOLÍM
Znojmo – Gránické údolí
Délka trasy: cca 2,4 km
Náročnost: lehká
Zaměření: příroda
Počet zastavení: 7
Vybudováno roku: 2015

Více informací zde

Zážitková naučná stezka určená zejména pro rodiny s dětmi zdobí romantické Gránické údolí hluboce zaříznuté v údolí mezi Hradištěm a Znojemským hradem. Průvodcem po ní je Mlok Hugo, zdejší obyvatel, který vás i vaše děti seznámí s místní přírodou a hravou formou představí faunu i flóru. Lesní cestu lemují detailně propracované dřevěné sochy zvířat, které mohou děti pohladit nebo šetrně osedlat; mohou si také vyhrát s lesním pexesem nebo si vyzkoušet svou obratnost na lesním hřišti. O jedlosti či jedovatosti hub se bezpečně přesvědčí u jejich dřevěných zvětšenin, poznají druhy stromů nebo ptáky a jejich vejce. Pomocí mobilní aplikace Les poznání si u ptačího panelu můžete dokonce poslechnout, jak který ptáček zpívá. Nenáročnou trasu podél Gránického potoka zvládnou i začínající cyklisté nebo maminky s terénnějším kočárkem. Je to také oblíbená běžecká trasa a prochází zde značené turistické a cyklistické trasy. Zhruba v polovině naučné stezky je odpočinkový zastřešený altán a prakticky po celé trase se nacházejí lavičky. Veškeré herní prvky jsou vyrobené ze dřeva – i kolo zde můžete umístit do originálního stojanu ve tvaru dřevěného ježka.


NAUČNÁ STEZKA KRUMLOVSKO-ROKYTENSKÉ SLEPENCE
Moravský Krumlov
Délka trasy: cca 15 km
Náročnost: mírná
Zaměření: příroda, historie a vlastivěda
Počet zastavení: 12
Vybudováno roku: 2007

Více informací zde

Zřízení této naučné stezky navazuje na vyhlášení Národní přírodní rezervace „Krumlovsko-rokytenské slepence“ v roce 2005. Jejím posláním je ochrana vzácných rostlinných a živočišných společenstev, lesostepí a lesů v zajímavě členitém údolí meandrující řeky Rokytné s přilehlými slepencovými skálami. Tematicky zaměřené panely poskytují informace, např. o historii města Moravský Krumlov a zámeckém parku, o starobylém hradišti Rokyten a řece Rokytné, o Mariánské studánce, o národní přírodní rezervaci a stepních a lesních společenstvech v ní – vždy doplněno fotografiemi a mapovým přehledem o průběhu trasy pro snazší orientaci. Naučná stezka je vedena jako okružní a na některých místech je možné si jí zkrátit. Začíná u vstupu do dolního zámeckého parku, vede zámeckým tunelem do lokality zvané „Střelnice“ a dále po modrém turistickém značení ke kapli sv. Floriána. Odtud je stezka směrována ke kapli Panny Marie u Rokytné (Mariánská studánka) a dále příjemnou cestou do Rokytné. Z Rokytné lze pokračovat podél toku řeky směrem k Budkovicím a Krumlovským lesem až k městské lesovně, anebo zkratkou zpět kaštanovou alejí do Moravského Krumlova.

Seznam zastavení:

 1. Moravský Krumlov – zámecký park
 2. Národní přírodní rezervace
 3. Geologie okolí Moravského Krumlova
 4. Historie Moravského Krumlova
 5. Stepní společenstva
 6. Mariánská kaplička
 7. Geomorfologie, vegetace
 8. Přemyslovské hradiště Rokyten
 9. Řeka Rokytná
 10. Lesní společenstvo
 11. Lesní hospodářství
 12. Mokřad pod městskou lesovnou


NAUČNÁ STEZKA MIROSLAVSKÉ KOPCE + MIROSLAVSKÝ RYBNÍK
Miroslav
Délka trasy: cca 3 km + 1 km
Náročnost: mírná (střídající se stoupání a klesání)
Zaměření: příroda
Počet zastavení: 5 + 3
Vybudováno roku: 2007

Více informací zde

Území Národní přírodní památky Miroslavské kopce je významné jako lokalita výskytu vzácných skalních společenstev a vegetace teplomilných stepí. Představuje také vhodný biotop pro ptáky otevřených ploch a křovin. Řada chráněných druhů živočichů i rostlin se zachovala celkem na 7 samostatných kopcích v okolí města Miroslav. Jde o slepencové pahorky známé jako Větrník, Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, U letiště, U kamene a Zmrzlé. A právě tyto kopce propojuje naučná stezka, která tak neustále střídá stoupání a klesání. Nadmořská výška se zde pohybuje v rozmezí 234 až 302 m n. m. Trasu je možné si prodloužit až k Miroslavskému rybníku asi kilometr východně od města. Zde se na 3 informačních tabulích dozvíte zajímavosti o ptácích a zvířatech obývajících zdejší vodní plochu.

Informační panely Miroslavské kopce:

 1. Úvodní info o trase, skalní step
 2. Stepní trávníky, péče o chráněné území
 3. Křoviny, ptáci
 4. Hmyz
 5. Společenstvo nepůvodních druhů, z historie Miroslavských kopců

Informační panely Miroslavský rybník:

 1. Obojživelníci a plazi
 2. Miroslavský rybník
 3. Ptactvo rybníka


NAUČNÁ STEZKA ÚDOLÍM LÁSKY
Božice – Karlov
Délka trasy: cca 5,4 km / 4,3 km / 2,2 km
Náročnost: lehká
Zaměření: příroda
Počet zastavení: 1
Vybudováno roku: 2007

Více informací zde

Naučná a relaxační stezka prochází malebným údolím Příčního potoka (zařazeno do soustavy chráněných území NATURA 2000), podél břehů rybníků Horní Karlov, Prostřední Karlov a Božický rybník, a kolem přírodní rezervace Karlov. Romantické přírodní scenérie pojmenovaly i zdejší Údolí lásky, kde v jarních měsících vykvétají koberce sněženek a prvosenek. Je možné si vybrat ze 3 různě dlouhých okruhů, které vedou turisticky příjemným a nenáročným terénem. 

 1. Velký poznávací okruh (5,4 km): začíná u budovy vlakového nádraží (zastávka Božice u Znojma) a pokračuje na východ po pěšinách a polních cestách k Přírodní rezervaci Karlov, na hráz rybníka Prostřední Karlov a k Hraběcí studánce z roku 1810. Po pohodlné lesní cestě pak dojdete k rybníku Horní Karlov a pokračovat pak budete podél potoka, kolem zemědělské usedlosti až k hrázi Božického rybníka, kde jsou příjemná odpočinková místa. Odtud vás pak okružní trasa dovede zpět na vlakové nádraží.
 2. Karlovský poznávací okruh (4,3 km): trasa je prakticky totožná, jen na jejím závěru nedojdete až k Božickému rybníku a cestu si zkrátíte od zemědělské usedlosti po místní silnici přímo na nádraží.
 3. Božický poznávací okruh (2, 2 km): od budovy vlakového nádraží (zastávka Božice u Znojma) se vydáte západním směrem, přes borové a listnaté lesy, až k okraji hráze revitalizovaného Božického rybníka. Zde najdete příjemná místa k odpočinku. Po zpevněné polní cestě podél Příčního potoka pak listnatým lesem dojdete až k zemědělské usedlosti a po místní silnici se vrátíte zpět na nádraží.


PO PAMÁTKÁCH MIKROREGIONU JEVIŠOVICKO
Jevišovice a okolí
Délka trasy: 
Náročnost: 
Zaměření: památky a vlastivěda
Počet zastavení: 10
Vybudováno roku: 

Více informací zde

Nejde o typickou naučnou stezku, ale o soubor informačních panelů v jednotlivých obcích Mikroregionu Jevišovicko. Celkem 10 velkých dřevěných tabulí upozorňuje na místní památky, historii a přírodní zajímavosti. Vždy je doplňuje mapa mikroregionu a fotografie. Najdete je na těchto místech: Hluboké Mašůvky, Hluboké Mašůvky – kostel, Vevčice, Černín, Jevišovice – kostel sv. Josefa, Jevišovice – Starý zámek, Střelice, Boskovštejn, Jiřice u Moravských Budějovic a Rozkoš.


NAUČNÁ STEZKA KARLA CLARYHO
Vranov nad Dyjí 
Délka trasy: cca 4,5 km / 5,5 km / 7 km
Náročnost: střední (prudší stoupání a klesání)
Zaměření: historie a vlastivěda
Počet zastavení: 6
Vybudováno roku: 2005

Více informací zde

Claryho stezka vede z náměstí ve Vranově nad Dyjí k farnímu kostelu přes Mniszkův kříž, Kapli výběrčího, Onšovský vrch a malebnou vesničku Onšov, až k vyhlídce u Claryho kříže situované na skále nad řekou Dyjí v blízkosti Vranovské přehrady. Stezka pak prudce klesá k hrázi Vranovské přehrady a napojuje se na silničku v prostoru tzv. Granátové zátoky. Základní trasa měří přibližně 4,5 km, ale od Kaple výběrčího si ji můžete o necelý kilometr protáhnout a odbočit k Šibeničnímu vrchu, kde se v minulosti skutečně popravovalo. Kdo by si chtěl trasu projít jako okružní a vrátit se zpět na náměstí ve Vranově nad Dyjí, musí počítat ještě s další chůzí z Granátové zátoky cca 2 km po asfaltové silnici. Trasa má celkově převýšení 130 m, vede po modré turistické značce Klubu českých turistů a má 6 informačních tabulí s popisem místa, včetně dobových vyobrazení. Na 3 místech jsou odpočinkové lavičky a na vyhlídce u Claryho kříže je také schránka s vrcholovou knihou. Projekt vybudování této naučné stezky je dílem Vranovského spolku Clary a až na výrobu informačních tabulí byly všechny práce prováděny brigádnicky členy sdružení bez nároku na finanční ohodnocení.

Seznam zastavení: 

 1. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí
 2. Mniszkův kříž
 3. Kaple Nejsvětější Trojice zvaná také Kaple výběrčího
 4. Kaple Panny Marie známá jako Kumpova poklona
 5. Claryho kříž
 6. Granátová zátoka


NAUČNÝ OKRUH JOSEFA DORÉHO - KE STŘÍBRNÝM VODOPÁDŮM
Vranov nad Dyjí
Délka trasy: cca 2,6 km
Náročnost: střední (stoupání a klesání)
Zaměření: příroda a vlastivěda
Počet zastavení: 4
Vybudováno roku: 2019

Více informací zde

Ve snaze zpřístupnit malebnou přírodní scenérii vodopádů potoka tekoucího hlubokou úžlabinou z obce Onšov a vlévajícího se do řeky Dyje naproti bývalému Prostřednímu mlýnu (Mittelmühle) ve Vranově nad Dyjí, vybudoval vranovský spolek Clary i tento naučný okruh Josefa Dorého. Část trasy se shoduje s Naučnou stezkou Karla Claryho, ale jinak využívá starou lesní mlýnskou cestu. Po trase byste měli postupně míjet celkem 4 vodopády potoka, z nichž největší dolní má výšku necelých 6 metrů a nejnižší 2,5 metru s celkovou délkou kaskádovitého toku asi 200 metrů a převýšením kolem 50 metrů. Díky informačním panelům se na 4 zastaveních dozvíte zajímavosti o zdejší přírodě, vodopádech, ale také o místním mlynářství nebo těžbě kovů na Vranovsku. Název okružní stezky odkazuje na známého malíře vranovské továrny na kameninu, Josefa Dorého. Původní označení potoka „Silberbründl” uváděné v německé literatuře (Stříbrná bystřina či potok), pravděpodobně souvisí jednak se stříbrnými odlesky, které v korytě potoka způsobuje množství slídy, ale také s blízkým „Silberlochem“ (Stříbrnou dírou), zaniklou zkušební štolou z přelomu 18. a 19. století proraženou při pokusech o těžbu stříbra. 


HRABĚNČINA STEZKA + OKRUH H. MNISZKOVÉ
Vranov nad Dyjí
Délka trasy: cca 1,5 km / 3 km
Náročnost: lehká
Zaměření: historie a vlastivěda
Počet zastavení: 
Vybudováno roku: 

Více informací zde

Naučná stezka realizovaná Lesy ČR vede od bývalých koníren Vranovského zámku nejprve po vrstevnici, přes Hraběnčinu louku až do Junáckého údolí. Na trase dlouhé asi 1,5 km vás čeká romantická vyhlídka na majestátní Vranovský zámek s dřevěnými lavičkami jménem Tanečnice, kaple Panny Marie Ochranitelky z konce 18. století, ale i nově vytvořená místa pro lesní pedagogiku. Potok překročíte po modřínové lávce, k odpočinku poslouží kamenná lavička a téměř 3 m vysoký dřevěný hříbek na kraji lesa ocení zejména děti. Víceúčelové přístřešky z dubového dřeva slouží jako zázemí pro turisty, školní výpravy, ale i pro účastníky Svatohubertské mše. 
Hraběnčina stezka vede z větší části po trase Okruhu hraběnky Heleny Mniszkové, který vás okružní trasou dlouhou přibližně 3 km zavede zpět k zámku a také k bývalému vojenskému bunkru Studánka nebo k Felicitině studánce a kapličce z počátku 19. století. Tu zdobí krásný kamenný vlys tančících nymf a německý nápis: „Felicie hraběnka z Mnisku zřídila a věnovala tuto studánku unaveným poutníkům k osvěžení a svému milému údolí pro okrasu“.


NAUČNÁ STEZKA JINDŘICHA DAUNA (LOVECKÁ STEZKA BÍTOVSKÝCH PÁNŮ)
Chvalatice – Bítov
Délka trasy: cca 5,6 km
Náročnost: lehká
Zaměření: příroda a vlastivěda
Počet zastavení: 6
Vybudováno roku: 2007

Více informací zde

Naučná stezka je pojmenovaná po Jindřichu hraběti Daunovi, který vlastnil zdejší panství i hrad Bítov v polovině 19. století. Jde o lesnickou naučnou stezku vedoucí po trase historické cesty někdejším loveckým revírem – proto bývá také označována jako „Lovecká cesta bítovských pánů“. Začíná na návsi ve Chvalaticích, vede nejprve mezi poli a pak starými lesy až ke hradu Bítov. Informuje o zdejší přírodě, vyhlídkových místech nebo o původních stavbách. Např. kamenný altán zvaný Rotunda v lesní lokalitě Obora je torzem novogotického loveckého altánu z 19. století. Ten se nazýval německy Heinrichsruhe, tady Jindřichovo odpočívadlo. Dále se seznámíte se Starou pilou, která stávala v údolí Pekárenské strouhy, nebo se zdejším kamenolomem, ze kterého pocházel stavební kámen pro pilíře nedalekých přehradních mostů budovaných ve 30. letech 20. století. Další zastavení naučné stezky je na vyhlídce na zříceninu hradu Cornštejn a rekreační areál Bítov – Horka.


MININAUČNÁ STEZKA ZÁMECKÝM PARKEM KRAVSKO
Kravsko
Délka trasy: cca 2,1 km
Náročnost: lehká
Zaměření: příroda
Počet zastavení: 9
Vybudováno roku: 2015

Více informací zde

Příjemnou procházkou je nenáročná mininaučná stezka okolo zámeckého rybníka a starým zámeckým parkem v obci Kravsko. Veřejně přístupný přírodně krajinářský park s rybníkem se rozkládá na ploše asi 4 hektarů hned vedle zámku Kravsko (ten je v soukromých rukou a slouží jako hotel). Jedinečnost parku spočívá v množství vzácných dřevin, z nichž zvláště chráněným stromem je sekvojovec obrovský vysázený v roce 1790 a dosahující výšky necelých 30 metrů. Významné stromy a keře jsou odborně popsány na 9 informačních panelech, konkrétně: trnovník akát, sekvojovec obrovský, jasan ztepilý, douglaska tisolistá, jilm horský, jinan dvojlaločný, dub letní, javor mléčný, borovice vejmutovka. Celkem v zámeckém parku roste na 12 druhů jehličnatých a 56 druhů listnatých stromů a keřů. K odpočinku zde slouží 5 laviček rozmístěných po trase a na vyhlídce nad rybníkem je umístěn i přístřešek se stolem.


LESONICKÁ ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA
Lesonice (okres Znojmo)
Délka trasy: cca 3,6 km
Náročnost: lehká
Zaměření: příroda a vlastivěda
Počet zastavení: 6
Vybudováno roku: 2012

Více informací zde

Vznikla jako projekt žáků Základní školy Lesonice ve spolupráci s obcí a místními občany. Přibližuje přírodovědné a historické zajímavosti obce a okolí v těsném sousedství Moravského Krumlova, ale současně také upozorňuje na stopy, které po sobě zanechávají lidé. Trasa naučné stezky vznikla spontánně – jde o stezku, kterou žáci ZŠ chodívají v rámci „Malé školy v přírodě“. Celkem 6 zastavení je zaměřeno na přírodní útvary, historii a popis objektů, které do krajiny zasadil člověk:

 1. Vepřín, popis vepře, ekologie, pěstování plodin
 2. Obilné jámy, II. světová válka – rozhovor s pamětníkem
 3. Les, druhy stromů, kvantita zastoupení
 4. Skály a geologie
 5. Rybník, jeho vznik, rozloha, druhy ryb, pravidla rybolovu
 6. Výhled na Moravský Krumlov a tři typy elektráren (větrná, jaderná, solární)


NAUČNÁ STEZKA MORAVSKÉHO VČELAŘSTVÍ
Mikulovice (okres Znojmo)
Délka trasy: cca 5 km
Náročnost: lehká
Zaměření: příroda a vlastivěda
Počet zastavení: 7
Vybudováno roku: 2008

Více informací zde

Myšlenka vybudovat v obci naučnou včelařskou stezku vznikla z podnětu místních dětí a paní Boženy Dobešové, která v Mikulovicích dlouhodobě vede dětský kroužek včelařství. Městys Mikulovice se může pochlubit dlouhou včelařskou historií, a např. i tím, že na začátku 19. století zde místní farář, včelař a pedagog Václav Ambrož Hončík vymyslel rámeček, do kterého včely vyrábí medové plástve. Stezka začíná u základní školy a vede polními cestami, končí pak u místní radnice. Na trase dlouhé přibližně 5 km je rozmístěno 7 informačních panelů, kde se dozvíte vše důležité o životě včel, ale i o místní historií. Nechybí ani opravdový úl, kde můžeme sledovat pod sklem činnost včelího společenstva. Stezka je symbolicky značená žlutým šestiúhelníkem s červenou šipkou.

Seznam zastavení:

 1. U školy – info o trase, mapka okolí, obecně info o včele
 2. U lípy – historie včelařství na Moravě, anatomie včely, včelí úly
 3. U kapličky – místopis, info o včelařském kroužku a vývoji včel
 4. U jezera – info o zdejší přírodní památce, o životě včely – mladušky
 5. Ve Štěpnici – místopis, info o životě včely – létavky
 6. U fary – info o Václavu Ambrožovi Hončíkovi, životu včel na podzim a v zimě, a o tom, co potřebuje včelař ke své práci
 7. U obecního úřadu – info o Mikulovicích a o produktech včel


GRASELOVA STEZKA OKOLÍM VRATĚNÍNA
Vratěnín
Délka trasy: cca 7-11 km
Náročnost: střední
Zaměření: historie, příroda a vlastivěda
Počet zastavení: 3
Vybudováno roku: 

Více informací zde

Legendární loupežník Johann Georg Grasel, kterému vděčíme za obohacení naší slovní zásoby o slovo „grázl“, působil na obou stranách česko-rakouské hranice. Ještě jako mladík se tento syn žebračky a rasa stal vůdcem loupežné bandy, které se obával celý kraj. Jeho loupežnický revír na pomezí Znojemska, Vysočiny a Dolního Rakouska dnes mapuje velký přeshraniční projekt Graselových stezek, a ta Vratěnínská je jednou z nich. Vede okolím Vratěnína územím bývalého uzavřeného hraničního pásma, polními cestami a lesem. Začíná u budovy obecního úřadu v centru Vratěnína a vede nejprve po silnici směrem k hraničnímu přechodu do rakouského Drosendorfu. Za hřbitovem, u sochy Panny Marie, pak odbočuje spolu se zelenou značkou na polní cestu, která vás lesními partiemi a dále po staré mlýnské cestě dovede až na romantickou Grázlovu vyhlídku. Ta bývala strategickou pozorovatelnou jeho loupežnické bandy. Cestu tam si můžete vybrat a podle potřeby zkrátit přímo k vyhlídce anebo prodloužit přes Přírodní rezervaci Bílý kříž lemující tok řeky Dyje a státní hranici. Stezka se pak stáčí směrem na Uherčice, odbočuje ke Zlaté studánce a vede zpět do Vratěnína podél Vratěnínského potoka, rybníka a bývalé křížové cesty s kapličkami.
Graselovy stezky vedou po obou stranách rakousko-české hranice, územím mezi rakouským Raabsem a Kautzenem a mezi českou Novou Bystřicí a Novými Syrovicemi. Tvoří 7 výletních okruhů kolem obcí a měst – Raabs (10,5 km), Karlstein (34,5 km), Dobersberg (46 km), Slavonice (23 km), Český Rudolec (9 km), Vratěnín (7 km), Nové Syrovice (10 km) a Nová Bystřice (29 km). Hranici překračuje stezka vedoucí ze Slavonic přes Maříž do Dobersbergu (22 km). Graselovy stezky jsou v Rakousku značeny standardně bílo-červeným pruhem, na české straně žlutým terčem orámovaným bílým písmenem „G“.


NAUČNÁ STEZKA NAŠE DŘEVINY NP PODYJÍ
Znojmo – Popice
Délka trasy: cca 3 km
Náročnost: lehká
Zaměření: příroda
Počet zastavení: 43 + 5
Vybudováno roku:
 
Více informací zde

Dendrologická naučná stezka v Popicích jihozápadně od Znojma představuje zdejší původní dřeviny, kterým je zde věnováno úctyhodných 43 zastavení. Dalších 5 pak invazivním a expanzivním rostlinám, starým sadům nebo vřesovištím. Druhová pestrost fauny a flory Národního parku Podyjí a jeho ochranného pásma je s ohledem na nevelkou rozlohu tohoto území opravdu unikátní. V rámci inventarizace lesů bylo Správou Národního parku Podyjí zjištěno celkem 115 druhů dřevin stromovitého, keřovitého a liánovitého charakteru, z toho je asi 90 druhů lesnicky významných. Seznámit se s těmi nejrozšířenějšími z nich můžete na Popické naučné stezce, která vás povede přes Havranické vřesoviště v 1. zóně národního parku, kolem poutní kaple Panny Marie Bolestné a studánky víly Amálky, ale i okolo rodného domu Charlese Sealsfielda. Tento Popický rodák, vlastním jménem Karl Anton Postl, byl významným spisovatelem, žurnalistou a cestovatelem, který se dostal až na jihozápad Spojených států, kde sledoval a ve svých románech pak barvitě vylíčil život indiánů a osadníků na „divokém západě“.
Naučná stezka informuje o zdejších stromech a keřích na těchto 43 zastaveních: Lípa velkolistá, Réva vinná, Slivoň švestka, Trnka obecná, Bříza bělokorá, Hrušeň polnička, Růže bedrníkolistá, Borovice lesní, Vřes obecný, Třešeň ptačí, Růže šípková, Dub mnohoplodý a dub žlutavý, Lípa srdčitá, Janovec metlatý, Řešetlák počistivý, Ptačí zob obecný, Hloh obecný a hloh jednosemenný, Habr obecný, Brslen evropský, Dub zimní, Bez černý, Svída krvavá, Jabloň domácí, Dub letní, Líska obecná, Dub červený, Topol osika, Vrba jíva, Olše lepkavá, Jasan ztepilý, Jalovec obecný pravý, Vrba křehká, Topol kanadský, Ořešák královský, Javor babyka, Morušovník bílý, Břečťan popínavý, Trnovník akát, Sekvojovec obrovský, Třešeň křovitá, Jilm vaz, Buk lesní a Slivoň myrobalán.
Dalších 5 zajímavých zastavení představuje Vřesoviště a stepní trávníky, Výmladkové lesy (pařeziny), Invazní a expanzivní rostliny, Mrtvé dřevo a Staré sady.


INFORMAČNÍ SYSTÉM NP PODYJÍ + OBCE NP PODYJÍ
Národní park Podyjí
Délka trasy: libovolná
Náročnost: střední
Zaměření: příroda
Počet zastavení: 27
Vybudováno roku: 2010

Více informací zde

Nejedná se o klasickou naučnou stezku vyznačenou po celé své trase, ale o soubor terénních informačních panelů, které Správa Národního praku Podyjí buduje postupně v krajině. Prvních 14 informačních panelů vzniklo už v roce 1995, další 4 přibyly roku 1999 ve Vranově nad Dyjí. V roce 2010 byl informační systém nově vybudován a roku 2012 opět doplněn. Nyní má celkem 27 informačních zastavení:
Čížov – Železná opona, Hardegg – Hardeggská vyhlídka, Údolí Dyje – most u Hardeggu, Ledové sluje, Opuštěný meandr, Hamerské vrásy, Hradišťské terasy – Nad lomem, Králův stolec, Mašovická střelnice – Nivky, Přítoky řeky Dyje – Žlebový potok, Hrady v krajině – Nový Hrádek u Lukova, Lesy – příčky, Havranické vřesoviště, Devět mlýnů, Řeka Dyje, Kamenná moře, Vřesoviště Kraví hora, Krajina na okraji, Fladnitzké vřesoviště, Vranovský lesopark, Šobes, Studánka hraběnky Heleny, Felicitina studánka, Louky, Horecký kopec, Příroda Nového hrádku a Vrch Větrník u Čížova.
V roce 2009 bylo vybudováno také několik panelů s informacemi o obcích v ochranném pásmu Národního praku Podyjí. Je jich celkem 8: Havraníky, Znojmo-Popice, Znojmo-Konice, Znojmo-Hradiště, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Mašovice, Podmolí a Hnanice.