Veletrhy 2022 – FERIENMESSE Vídeň

Veletržní sezóna je i letos bohužel poznamenaná covidem, a tak se zatím ZnojmoRegion chystá pouze do Vídně na veletrh FERIENMESSE (17.20. 3. 2022). A pro své členy zde má speciální nabídku... Bohužel se kvůli coronaviru i letošní hlavní veletržní sezóna neobejde bez rušení některých významných výstavních akcí a změn termínů... Jediný – zatím potvrzený – veletrh, kterého se bude osobně účastnit i ZnojmoRegion, je rakouský FERIENMESSE ve Vídni (17.-20. 3. 2022). Zde budeme opět součástí velkého veletržního stánku oficiálního zastoupení České republiky, kde máme objednaný vlastní výstavní pult. Vedle nás se budou na svých vlastních pultech prezentovat i Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, Město Brno, Město Znojmo a Město Moravský Krumlov. Vytvoříme tak na stánku České republiky vlastní „jihomoravský blok“, čímž doufejme upoutáme větší pozornost. Jedná se o nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v Rakousku zaměřený na dovolenou, cestování a volný čas. Souběžně s ním bude na vídeňském výstavišti probíhat i oblíbený veletrh Bydlení a interiér, tzn. účast návštěvníků by měla být opět vysoká. Dle dostupných informací budou na veletrhu vystavovatelé členěni na expozicích do tematických výstavních celků dle národních produktů (kulturní dědictví, aktivní dovolená, lázeňství), předmětu činnosti nebo geografické polohy. První 2 dny jsou vyhrazeny pro B2B, poté jsou 2 dny určeny na B2B + leisure. Více informací o veletrhu naleznete na www.ferien-messe.at. Společně s vlastním výstavním pultem získáme i 2 vystavovatelské průkazy. Jeden z nich bude po celou dobu veletrhu využívat zástupce ZnojmoRegionu, ten druhý však nabízíme k dalšímu využití. Tato nabídka je určena výhradně pro členy ZnojmoRegionu, kteří mají zájem o osobní prezentaci své firmy/obce/oblasti na veletrhu ve Vídni. Současně budou moci využít stánek i k obchodním jednáním a kontraktačním schůzkám se svými partnery z Rakouska. S jejich oslovením a sjednáním schůzky Vám může předem pomoci zástupce ZnojmoRegionu. Pro tato jednání bude na stánku CzechTourismu zajištěn kompletní catering a jednací prostor. Podmínkou je, že osoba, která bude zastupovat uvedenou firmu/obec/oblast, musí být německy mluvící (zástupce ZR může na místě s překladem pomoci). Tato speciální nabídka pro členy ZnojmoRegionu je zpoplatněna (cca 3.000 Kč/den, podle počtu zájemců může být cena ještě upravena). Zájemci o tuto osobní účast a prezentaci na veletrhu Ferienmesse ve Vídni se však musí neprodleně nahlásit předsedkyni ZnojmoRegionu, Marii Tesařové, na predseda@znojmoregion.cz. Samozřejmostí je, že na tomto veletrhu bude ZnojmoRegion prezentovat všechny své členy a vystaví na veletržním pultě všechny německé propagační materiály nejen své vlastní, ale i svých členů. Prosíme však o jejich dodání do kanceláře ZnojmoRegionu už v průběhu února 2022. Předem všem členům děkujeme.