Představujeme Znojemsko světu

Jarní měsíce tradičně patří veletrhům cestovního ruchu a po nucené covidové přestávce se letos opět vracejí na scénu. Propagaci celého Znojemska na nich už tradičně zajišťuje nezisková destinační společnost ZnojmoRegion.

Ve dnech 17.–19. března se v Praze-Letňanech uskuteční už 31. ročník veletrhu Holiday World & Region World 2023. A chybět zde nebude ani Znojmo a Znojemsko společně s celým Jihomoravským krajem. Jde přitom o největší mezinárodní veletrh cestovního ruchu a regionální turistiky v České republice, který i přes rozmach on-line vyhledávání dovolené stále poutá velkou pozornost veřejnosti.

Souběžně se od 16. do 19. března ve Vídni uskuteční veletrh Ferien Messe. Jedná se o nejvýznamnější veletrh cestovního ruchu v Rakousku zaměřený na dovolenou, cestování a volný čas. Veletrh většinou probíhá ve dvou halách, vše doplňuje program na dvou pódiích, přednášky a cestovatelské filmy. První dva dny bývají určeny pro B2B, poté B2C a Leisure Touristic. I na tomto veletrhu se budou moci návštěvníci seznámit s nabídkou ZnojmoRegionu a jeho členů.

Nejde však jen o prezentaci turistických lákadel Znojemska těm, kteří hledají tipy na svou vlastní rodinnou dovolenou – jde především o příležitost k osobním jednáním profesionálů v oboru. Na velkém výstavním stánku Jižní Moravy tak vznikají např. dohody o zakomponování Znojemska do nabídek cestovních kanceláří, podpoře regionální kongresové turistiky u eventových agentur anebo domluvy na společných tematických propagačních kampaních doma i za hranicemi.

Díky aktivní spolupráci ZnojmoRegionu s krajskou Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava (CCRJM) se cizojazyčné propagační materiály Znojma a Znojemska pravidelně dostávají i na nejvýznamnější veletrhy cestovního ruchu v zahraničí. Pestrá turistická nabídka našeho regionu tak letos zamíří např. do Vídně, Londýna, Mnichova, Berlína, Frankfurtu, Lipska, Barcelony, Lisabonu, Budapešti či do Wroclawi a Bratislavy.

Další významnou příležitostí k seznámení profesionálů cestovního ruchu s nabídkou našeho regionu ovšem bude zejména Czech Republic Travel Trade Day (TTD), které se uskuteční ve dnech 24.–25. dubna v Brně. Jde o akci, která patří k nejdůležitějším obchodním jednáním profesionálů v cestovním ruchu s nákupčími z celého světa. Každoročně ji organizuje státní agentura CzechTourism jako několikadenní incomingový workshop a pokaždé se koná v jiném regionu, na který se soustředí nejen program workshopu, ale i speciální poznávací zájezdy organizované před nebo po akci samotné. A právě tyto poznávací „tripy“ budou letos z Brna směřovat i do Znojma a na Znojemsko. Jejich program připravuje CCRJM ve spolupráci s destinační společností ZnojmoRegion, která doporučuje vždy ty nejatraktivnější turistické cíle.