NAUČNÝ OKRUH JOSEFA DORÉHO - KE STŘÍBRNÝM VODOPÁDŮM Vranov nad Dyjí

Délka trasy: cca 2,6 km
Náročnost: střední (stoupání a klesání)
Zaměření: příroda a vlastivěda
Počet zastavení: 4
Vybudováno roku: 2019
Více informací zde

Ve snaze zpřístupnit malebnou přírodní scenérii vodopádů potoka tekoucího hlubokou úžlabinou z obce Onšov a vlévajícího se do řeky Dyje naproti bývalému Prostřednímu mlýnu (Mittelmühle) ve Vranově nad Dyjí, vybudoval vranovský spolek Clary i tento naučný okruh Josefa Dorého. Část trasy se shoduje s Naučnou stezkou Karla Claryho, ale jinak využívá starou lesní mlýnskou cestu. Po trase byste měli postupně míjet celkem 4 vodopády potoka, z nichž největší dolní má výšku necelých 6 metrů a nejnižší 2,5 metru s celkovou délkou kaskádovitého toku asi 200 metrů a převýšením kolem 50 metrů. Díky informačním panelům se na 4 zastaveních dozvíte zajímavosti o zdejší přírodě, vodopádech, ale také o místním mlynářství nebo těžbě kovů na Vranovsku. Název okružní stezky odkazuje na známého malíře vranovské továrny na kameninu, Josefa Dorého. Původní označení potoka „Silberbründl” uváděné v německé literatuře (Stříbrná bystřina či potok), pravděpodobně souvisí jednak se stříbrnými odlesky, které v korytě potoka způsobuje množství slídy, ale také s blízkým „Silberlochem“ (Stříbrnou dírou), zaniklou zkušební štolou z přelomu 18. a 19. století proraženou při pokusech o těžbu stříbra.

NAUČNÝ OKRUH JOSEFA DORÉHO - KE STŘÍBRNÝM VODOPÁDŮ

Náměstí 47, 67103 Vranov nad Dyjí,