NAUČNÁ STEZKA PO PAMÁTKÁCH NAPOLEONOVA PŮSOBENÍ NA ZNOJEMSKU

Suchohrdly – Dobšice – Oblekovice – Sedlešovice – Znojmo-Louka – Přímětice – Kuchařovice – Únanov – Jevišovice
Délka trasy: cca 40 km
Náročnost: střední
Zaměření: vlastivěda a vojenská historie
Počet zastavení: 19
Vybudováno roku: 2004
Více informací zde

Celkem 19 informačních panelů umístěných v místech, která jsou nerozlučně spjatá s působením francouzských vojsk císaře Napoleona I. a rakouské armády Františka I. Jejich střet vyvrcholil roku 1809 v krvavé dvoudenní bitvě u Znojma, jedné z celkem 4 napoleonských bitev svedených na území České republiky. Naučná stezka není značená a k přesunům mezi jednotlivými zastaveními je vzhledem k délce trasy asi vhodnější využít kolo. Začít se dá společně s dobšickou Naučnou stezkou Po stopách Napoleona u hlavního vjezdu do viniční tratě U Hájku za Dobšicemi směrem na Suchohrdly, kde býval hlavní stan Francouzů a Napoleon odtud řídil bitvu.

Seznam zastavení:

    Suchohrdly – Červený dvůr
    Suchohrdly – polní ambulance, hromadný hrob
    Napoleonův dub
    Křižovatka nad Dobšicemi
    Bitva u Dobšic – první den bitvy u Znojma
    Dobšice – údolí potoka Leska
    Brod přes řeku Dyji, Dobšice – Lahoferova ulice
    Bohumilice – bývalý mlýn
    Oblekovice – návrší nad obcí, stanoviště maršála Massény
    Oblekovice – most přes řeku Dyji a Bažantní ostrov
    Sedlešovice – Kalvárie, původní postavení francouzského dělostřelectva
    Znojmo, Loucký klášter – bývalá továrna na tabák
    Znojmo, Starý Šaldorf – křižovatka na Dobšice
    Znojmo, Náměstí Republiky – dříve Salisovo náměstí
    Znojmo, Masarykovo náměstí – Daunův palác
    Přímětice – budova statku, bývalé letní sídlo rodu Ugartů
    Kuchařovice – kříž u spojnice do Znojma
    Únanov – hromadný hrob
    Jevišovice – armáda císaře Napoleona

NAUČNÁ STEZKA PO PAMÁTKÁCH NAPOLEONOVA PŮSOBENÍ NA

Kontaktní údaje