NAUČNÁ STEZKA PO ČS. LEHKÉM OPEVNĚNÍ

Vranov nad Dyjí
Délka trasy: cca 1,5 km / 3 km
Náročnost: lehká
Zaměření: vojenská historie
Počet zastavení: 3
Vybudováno roku: 2013
Více informací zde

Muzeum lehkého opevnění ve Vranově nad Dyjí najdete na okraji obce asi 300 m za statkem nad Vranovským zámkem. V tzv. Junáckém údolí se dochovala pozoruhodná linie opevnění budovaného ve 30. letech 20. století, které mělo chránit životně důležitou hráz Vranovské přehrady. Pevnostní muzeum je dnes tvořeno dvěma objekty lehkého opevnění ŘOP vz. 37 a navazující značenou naučnou stezku vedoucí kolem třetího lehkého objektu. Ta měří přibližně 1,5 km a lemují ji 3 informační panely. První objekt č. 1238 (typu E) je uveden do předpokládaného stavu v období zářijové krize roku 1938 a ve druhém „řopíku“ č. 1237 typu B je instalované poválečné vybavení ze 70. let minulého století v čase příprav na III. světovou válku za tzv. železné opony. V rámci velkých prohlídkových akcí je několikrát do roka zpřístupňována ještě třetí pevnůstka, jejíž interiér je vybaven do období 50. let minulého století, kdy se s poválečnou reaktivací opevnění teprve začínalo. Naučnou stezku si můžete protáhnout ještě o cca 1,5 km k dalším 2 objektům československého válečného opevnění. Tato cesta však už není značená a u objektů nejsou informační panely – jejich instalace je plánována na rok 2020. Prodloužená trasa vás dovede např. k objektu lehkého opevnění typu C. Ten je však zničen – stal se cílem zkoušek kvality pevnostního železobetonu ze strany německých ženistů v říjnu 1938. U tohoto objektu, který vyhlíží, jako by byl odstřelen teprve včera, je možné vidět i systém betonáže fortifikačních staveb tohoto typu. V okolí se nachází soustava polozesutých zákopů z období mobilizace v září 1938.

NAUČNÁ STEZKA PO ČS. LEHKÉM OPEVNĚNÍ

Vranov nad Dyjí

Kontaktní údaje