NAUČNÁ STEZKA MIROSLAVSKÉ KOPCE + MIROSLAVSKÝ RYBNÍK

Miroslav
Délka trasy: cca 3 km + 1 km
Náročnost: mírná (střídající se stoupání a klesání)
Zaměření: příroda
Počet zastavení: 5 + 3
Vybudováno roku: 2007
Více informací zde

Území Národní přírodní památky Miroslavské kopce je významné jako lokalita výskytu vzácných skalních společenstev a vegetace teplomilných stepí. Představuje také vhodný biotop pro ptáky otevřených ploch a křovin. Řada chráněných druhů živočichů i rostlin se zachovala celkem na 7 samostatných kopcích v okolí města Miroslav. Jde o slepencové pahorky známé jako Větrník, Přední a Zadní Markův kopec, Ve vinohradu, U letiště, U kamene a Zmrzlé. A právě tyto kopce propojuje naučná stezka, která tak neustále střídá stoupání a klesání. Nadmořská výška se zde pohybuje v rozmezí 234 až 302 m n. m. Trasu je možné si prodloužit až k Miroslavskému rybníku asi kilometr východně od města. Zde se na 3 informačních tabulích dozvíte zajímavosti o ptácích a zvířatech obývajících zdejší vodní plochu.

Informační panely Miroslavské kopce:

    Úvodní info o trase, skalní step
    Stepní trávníky, péče o chráněné území
    Křoviny, ptáci
    Hmyz
    Společenstvo nepůvodních druhů, z historie Miroslavských kopců

Informační panely Miroslavský rybník:

    Obojživelníci a plazi
    Miroslavský rybník
    Ptactvo rybníka

Kontaktní údaje