NAUČNÁ STEZKA KARLA CLARYHO Vranov nad Dyjí

Vranov nad Dyjí
Délka trasy: cca 4,5 km / 5,5 km / 7 km
Náročnost: střední (prudší stoupání a klesání)
Zaměření: historie a vlastivěda
Počet zastavení: 6
Vybudováno roku: 2005
Více informací zde

Claryho stezka vede z náměstí ve Vranově nad Dyjí k farnímu kostelu přes Mniszkův kříž, Kapli výběrčího, Onšovský vrch a malebnou vesničku Onšov, až k vyhlídce u Claryho kříže situované na skále nad řekou Dyjí v blízkosti Vranovské přehrady. Stezka pak prudce klesá k hrázi Vranovské přehrady a napojuje se na silničku v prostoru tzv. Granátové zátoky. Základní trasa měří přibližně 4,5 km, ale od Kaple výběrčího si ji můžete o necelý kilometr protáhnout a odbočit k Šibeničnímu vrchu, kde se v minulosti skutečně popravovalo. Kdo by si chtěl trasu projít jako okružní a vrátit se zpět na náměstí ve Vranově nad Dyjí, musí počítat ještě s další chůzí z Granátové zátoky cca 2 km po asfaltové silnici. Trasa má celkově převýšení 130 m, vede po modré turistické značce Klubu českých turistů a má 6 informačních tabulí s popisem místa, včetně dobových vyobrazení. Na 3 místech jsou odpočinkové lavičky a na vyhlídce u Claryho kříže je také schránka s vrcholovou knihou. Projekt vybudování této naučné stezky je dílem Vranovského spolku Clary a až na výrobu informačních tabulí byly všechny práce prováděny brigádnicky členy sdružení bez nároku na finanční ohodnocení.

Seznam zastavení:

    Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Vranově nad Dyjí
    Mniszkův kříž
    Kaple Nejsvětější Trojice zvaná také Kaple výběrčího
    Kaple Panny Marie známá jako Kumpova poklona
    Claryho kříž
    Granátová zátoka

NAUČNÁ STEZKA KARLA CLARYHO Vranov nad Dyjí