LESONICKÁ ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA

Lesonice (okres Znojmo)
Délka trasy: cca 3,6 km
Náročnost: lehká
Zaměření: příroda a vlastivěda
Počet zastavení: 6
Vybudováno roku: 2012
Více informací zde

Vznikla jako projekt žáků Základní školy Lesonice ve spolupráci s obcí a místními občany. Přibližuje přírodovědné a historické zajímavosti obce a okolí v těsném sousedství Moravského Krumlova, ale současně také upozorňuje na stopy, které po sobě zanechávají lidé. Trasa naučné stezky vznikla spontánně – jde o stezku, kterou žáci ZŠ chodívají v rámci „Malé školy v přírodě“. Celkem 6 zastavení je zaměřeno na přírodní útvary, historii a popis objektů, které do krajiny zasadil člověk:

    Vepřín, popis vepře, ekologie, pěstování plodin
    Obilné jámy, II. světová válka – rozhovor s pamětníkem
    Les, druhy stromů, kvantita zastoupení
    Skály a geologie
    Rybník, jeho vznik, rozloha, druhy ryb, pravidla rybolovu
    Výhled na Moravský Krumlov a tři typy elektráren (větrná, jaderná, solární)

LESONICKÁ ŠKOLNÍ NAUČNÁ STEZKA

Lesonice - ve středu obce u základní školy

Kontaktní údaje


www.zslesonicemk.cz